СВЪРЗАНИ МНЕНИЯ

Зам.-председателят на Столичния общински съвет Милка Христова: Столична община би могла да учреди финансов фонд, от който да финансира обучението на млади специалисти

Зам.-председателят на Столичния общински съвет Милка Христова: Столична община би могла да учреди финансов фонд, от който да финансира обучението на млади специалисти

Милка Христова, заместник-председател на Столичния общински съвет и съветник от БСП, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“.

7 Октомври 2017 | 19:30 | Радио "Фокус"

Филиз Хюсменова: Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще представи обновен план за справяне с бежанската криза

Филиз Хюсменова: Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще представи обновен план за справяне с бежанската криза

Филиз Хюсменова, заместник-председател на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа в Европейския парламент, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ Водещ: Темата, която не слиза от първата страница на вестниците и от първата позиция на водещите новини, е тази за бежанците. Ще коментираме това с Филиз Хюсменова, заместник-председател на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа в Европейския парламент (ЕП). Започна и есенната сесия в Страсбург. Г-жо Хюсменова, от къде излиза убеждението, че България сякаш страни от справянето с проблема с бежанците, докато реално страната ни спазва изискванията на Дъблинската система? Филиз Хюсменова: Така е, България спазва изискванията на Дъблинската система, но събитията от последната седмица показват , че регламентът „Дъблин 3“ не функционира нормално в настоящата миграционна ситуация в Европа, и че страните не изпитват съразмерно бежанския натиск. Данните на Евростат за първото тримесечие на 2015 г. за постановените първоинстанционни решения по молби за закрила от гледна точка на техния резултат и процент за предоставена закрила показват, че за периода в Гърция са влезли близо 10 000 лица, търсещи убежище. Голяма част от тях не са били регистрирани, а закрила е била предоставена на 41% от желаещите. Това са 1045 лица. За същото време в България са влезли по-малко, но сме предоставили закрила по 91% от разгледаните молби - Тоест, това са 1095 лица. Въпреки че основният бежански поток заобикаля България се оказва, че за посочения период страната ни е приела равен брой мигранти със съседна Гърция. Така че, всяка една страна, изправена пред такива проблеми и мащаби на нелегално пресичане на границите, би се затруднила да прилага сега съществуващите правила, затова и Европейската комисия (ЕК) планира да предложи увеличения на лицата, които да бъдат преместени от Италия, Гърция и Унгария в други страни-членки - от 40 хиляди, да се увеличи броят им на 160 хиляди, което вече действително е сериозен проблем. Водещ: Как това се коментира сред вашите колеги? Основният проблем, знаем до тук, е че различните страни по различен начин приемат бежанците. Филиз Хюсменова: Трябва да кажа, че започна пленарната сесия на ЕП за новия политически сезон. Очаква се тази седмица, в сряда, председателят на ЕК – Жан Клод Юнкер, да представи в свое изявление пред ЕП обновен план за справяне с бежанската криза. Изявлението ще касае задължително участие на държавите членки, както споменах, в разпределението на 160 000 души, търсещи убежище, от Италия, Гърция и Унгария. На държавите, които отказват да приемат бежанци, вероятно ще бъде предложено на първо време да участват с годишен финансов принос към системата. Германия, Франция и Испания, като едни от най-големите държави, ще поемат повече от половината от разпределяните лица. Очаква се също така предложението на г-н Юнкер да постави начело на събирането на пръстови отпечатъци и регистриране на новопристигащи и търсещи убежище в Италия и Гърция, европейски агенции, а не национални органи, както е в момента. Вероятно ще бъде осъвременен списъка на т. нар. „сигурни държави на произход“. Според германските власти над 30% от пристигащите всеки ден хиляди хора са от държави - и от Албания, и от бивша Югославия. Така че, различни са посоките, в които ще се работи. Ясно е едно, а това е, че не може да се работи само с една мярка, необходима е система от мерки. Позицията на либералите е за създаване на централизирана обща европейска система за убежище, тоест - централизирана европейска система за обработка на молбите за предоставяне на убежище и разпределение на бежанците. Така лицата ще получават убежище в Европейския съюз (ЕС), а не в отделна държава-членка. Смятаме, че централизираният общ подход е отговор на проблем с европейски мащаби, така че отделните държави членки да не бъдат оставени да се справят сами с горещите проблеми. Европейската система, като алтернатива на Дъблинската, трябва да включва нова схема за разпределение на бежанците. Това също е част от препоръката на либералите. Тези мерки, които се предлагат, през седмицата ще има възможност да се дебатират, всички предложения, направени от представителите на различните политически групи, на различните европейски институции, които работят по тази проблематика. Водещ: Допускам, че идеите, предложенията на либералите за централизирана обработка на документи, се различават от идеите на Саркози, който предлага центрове за бежанци в Северна Африка или в страни като Сърбия и България, тоест, те да бъдат оставени някъде в началото на пътя. Това коментира ли се като идея? Филиз Хюсменова: Това не се коментира, казах ви какво предстои тази седмица. Действително, това е обща грижа на всички държави членки. Тук става въпрос за солидарност. Казах и какви ще бъдат мерките, които евентуално ще чуем от председателя на ЕК тази седмица, те ще коментират изключително сериозно и в трите европейски институции - в съвета, и в комисията, и в парламента. Ще се търси общо решение, и то с много ясни конкретни мерки. Необходим е цялостен подход, а не решаване на проблемите на парче. Водещ: Много важно е, защото говорим все за разпределение на мигранти, но интеграцията на тези хора, които са приети - като че ли по-малко се говори по този въпрос? Филиз Хюсменова: Има различни възможности за търсене на средства, включително и за интеграцията. Това е политика и е сериозен тип политика, не само за тяхното образование, обучение, а за възможността да се включат в пазара на труда, да бъдат активни, да получат своята реализация. Тук въпросът е не просто хуманен, въпросът е чисто политически - да се създадат необходимите условия, тези хора действително да се интегрират в обществата и и да могат да допринесат с добавена стойност за развитието на тези общества. Така че, от тук нататък ще се коментират и тези въпроси - как, по какъв начин, с какви средства може да се постигне и тази цел. Водещ: Ще очакваме решение ,поне на механизмите на ЕС, за решаване на бежанският въпрос. Няма да е кратко, няма да е лесно това решение, но надяваме се то да бъде намерено. Филиз Хюсменова: Аз също така се надявам. Всички институции, всички държави-членки да покажат, че в такава ситуация европейските страни и техните граждани са единни и могат да се справят и с това огромно предизвикателство. Цоня СЪБЧЕВА

8 Септември 2015 | 12:30 | Радио "Фокус"