СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Община Бургас ще модернизира системата за мониторинг на атмосферния въздух

Община Бургас ще модернизира системата за мониторинг на атмосферния въздух

Бургас. Община Бургас ще проведе процедура по модернизиране на системата за мониторинг на атмосферния въздух. Това стана ясно по време на днешното заседание на Общински съвет – Бургас, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. Предстои да бъде проведена процедура за изготвяне на пълен анализ за качеството на атмосферния въздух на територията на града. За изпълнение на решението Об...

28 Януари 2020 | 17:03 | Агенция "Фокус"

Димитър Николов, кмет на Бургас: Бюджетът на Община Бургас за 2020 година е създаден от самите граждани

Димитър Николов, кмет на Бургас: Бюджетът на Община Бургас за 2020 година е създаден от самите граждани

Бургас. Бюджетът на Община Бургас за 2020 година е създаден от самите граждани. Това каза по време на обсъждането на бюджета за 2020 г. кметът на Бургас Димитър Николов, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. „Лично аз имам по-големи амбиции от мащабите на този бюджет за Бургас и разчитам той да даде възможности за бъдещето на града. Изказаните ласкави думи за моята администрация всъщност са за гражданите, тъй като ние сме едни техни служители“, отбеляза кметът Димитър Николов. Той добави, че повечето решения на Общинския съвет по конкретни казуси през изминалата година са заложени в бюджета за 2020 година. „Чух изключително градивни критики и предложения. Чух и популизъм, който ще оставя настрана, защото в него не виждам нищо градивно и перспективно. Приемам коментарите по отношение на подадените срокове и невъзможността в детайли да се запознаете с параметрите на този бюджет. Аз се отнасям изключително сериозно към това предложение. Независимо че законът ни е дал тези кратки срокове, ние ще се опитаме, щом бюджетът да бъде готов в края на годината, без да изчакваме неговото публикуване с цел уеднаквяване със стандартните на Републиканския бюджет към местното управление, да го подадем в по-общ вид, поне на председателите на водещите комисии в Общински съвет. По този начин те ще могат да ползват тази работна чернова, да правят промени по нея, докато не се стигне до крайното гласуване на бюджета“, посочи още Димитър Николов. Според кмета на Бургас бюджетът е балансиран, но не във финансовия смисъл, а в общественото изражение на думата. „Това е така, тъй като ние сме се опитали със средствата на Община Бургас да успеем да помогнем и да осигурим сигурност за много дейности, за които общината не е задължена по закон да го прави. Ние обаче сме счели, че трябва да ги подкрепим, понеже тези дейности се извършват на територията на нашия град и имат отражение върху целия югоизточен регион. Трябва да подкрепим културните, спортните, социалните и другите дейности, за да може качеството им да бъде много по-добро - такова, каквото прилича на амбициозен град като Бургас“, каза още кметът на Бургас. Димитър Николов благодари и за изказаните коментари по отношение подкрепата на новия бюджет. „За мен това е много голяма отговорност. Нося моралната отговорна и наказателна отговорност за този бюджет, а това много тежи. Не искам да си приписвам някакви свръх заслуги, но това ме притиска да бъда максимално отговорен и критичен към самите предложения и към моите действия. Убеден съм, че след приемането на Бюджета, той ще даде много перспективи и възможности за много дейности“, отбеляза кметът. „По време на предизборната си кампания аз не съм коментирал предложенията, с които са кандидатствали останалите кандидат-кметове, но се запознах подробно с тях. Видях в някои от тях добри идеи и без да си прилагам съавторство, реших да ги внедря в управленската част. Няма да се затворя само в предложенията, които се генерират от мен и моят екип. Призовавам Ви да подкрепите бюджета, тъй като по този начин ще увеличите отговорността при съблюдаване на неговото изпълнение“, допълни кметът Димитър Николов. Мария ПОПЧЕВА

28 Януари 2020 | 14:47 | Агенция "Фокус"

Цялостна реконструкция на дворното пространство ще бъде извършена в ОУ „Любен Каравелов“ в Бургас

Цялостна реконструкция на дворното пространство ще бъде извършена в ОУ „Любен Каравелов“ в Бургас

Бургас. Цялостна реконструкция ще бъде извършена в дворното пространство на ОУ „Любен Каравелов“ в Бургас, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. Общинският съвет прие да бъдат отделени средства в размер на 250 000 лева за извършване на ремонтните дейности. През 2019 година бе извършено цялостно обновление на първия етаж на сградата, като поетапно ще се обновяват всички помещения. Според входиралите докладната записка общински съветници ремонтът на дворното пространство е необходим, тъй като терените са неравни и неизползваеми за спорт. Училището разполага с готов проект за обновяване на дворното пространство, който да отговаря на съвременните изисквания за училищен спорт и безопасност на учениците. „Ремонтът на дворното пространство на Основно училище „Любен Каравелов“ е част от програмата, която ще се изпълни в рамките на 4-годишния мандат на Димитър Николов. Има изготвен технически проект за ремонт училището, в момента правим отчет по отношение на неговото финансиране“, уточни зам.-кметът по образование на Бургас Йорданка Ананиева. Мария ПОПЧЕВА

28 Януари 2020 | 10:28 | Агенция "Фокус"

Започна шестото редовно заседание на Общински съвет – Бургас

Започна шестото редовно заседание на Общински съвет – Бургас

Бургас. Започна шестото редовно заседание на Общински съвет – Бургас, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. По традиция сесията започна с химна на Република България и този на Европейския съюз. Първа точка от дневния ред остава докладна записка, внесена от кмета на Бургас Димитър Николов, касаеща кандидатстване на Общината по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, която се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Като извънредна точка 54 бе внесена докладна записка, внесена от кмета Димитър Николов, относно определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения. Бюджетът за 2020 г. на Община Бургас ще бъде обсъден и гласуван като точка 25 от дневния ред.

28 Януари 2020 | 09:19 | Агенция "Фокус"

Бюджетът за 2020 на Община Бургас ще бъде гласуван по време на редовното заседание на Общинския съвет в града

Бюджетът за 2020 на Община Бургас ще бъде гласуван по време на редовното заседание на Общинския съвет в града

Бургас. Бюджетът за 2020 на Община Бургас ще бъде гласуван по време на редовното заседание на Общинския съвет в града, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Бургас. Заседанието е насрочено за 9.00 часа в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“. Дневният ред включва 63 докладни записки. Освен обсъждане и гласуване на бюджета на Общината за 2020 година, по време на днешната сесия ще бъде гласувано приемането на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023, ще бъдат обсъдени също така правилата за прием на деца в първи клас, детските ясли и детски градини в учебните заведения на територията на община Бургас. Предстои общинските съветници да гласуват определянето на основната месечна заплата на кмета на Община Бургас, както и одобряването на новата структура на общинската администрация за мандат 2019 - 2023, определянето размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кметове на населени места и на годишния размер на средствата за работни заплати на персонала от държавно делегирани дейности и от общинския бюджет. Очаква се да бъде обсъдена актуализацията на цената при репатриране на неправилно паркирани автомобили в града, както и ремонтът на изложбената зала на Дружеството на бургаските художници. По време на днешното заседание ще бъде обсъдена също така възможността за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. - Повишаване на знанията за състоянието на морската среда.

28 Януари 2020 | 08:04 | Агенция "Фокус"