СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Общинските съветници в Кюстендил ще разгледат проекта за бюджет на Общината за 2020 година

Общинските съветници в Кюстендил ще разгледат проекта за бюджет на Общината за 2020 година

Кюстендил. Общинските съветници в Кюстендил ще разгледат проекта за бюджет на Общината за 2020 година. Това съобщи на пресконференция председателят на Общинския съвет Михаела Крумова, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Проектът за бюджет ще бъде разгледан по време на насроченото за 30 януари заседание на Общински съвети, чието начало ще бъде от 14.00 часа в залата ...

23 Януари 2020 | 16:38 | Агенция "Фокус"

Надя Каратова, зам.-кмет на Кюстендил: Общият размер на бюджета за 2020 година е 49 812 000 лева

Надя Каратова, зам.-кмет на Кюстендил: Общият размер на бюджета за 2020 година е 49 812 000 лева

Кюстендил. Общият размер на бюджета на Община Кюстендил за 2020 година е 49 812 000 лева. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Надя Каратова, зам.-кмет по икономика и финанси. По думите й това е повече с 4 812 000 лева или ръст от 11%, в сравнение с началния бюджет за 2019 година. Най-голямо увеличение при приходите е в частта на субсидиите които получаваме от републиканския бюджет. Те са близо 3 милиона лева повече от предходната година. Най-голям е ръстът на средствата, получавани от Община Кюстендил за да се финансират делегираните от държавата дейности. Там ръстът е с повече от 11%. Субсидиите за местни дейности са с ръст от около 5%, а размерът на капиталовата субсидия е с ръст от 11%. „Целите на всички проекти за бюджет до момента, които ние сме си поставяли, са еднакви. Най-голямата цел е запазването на балансирано бюджетно салдо, за да не изпадаме във финансови затруднения. Другата ни цел е изпълнението на общинския план за развитие и на всички останали програмни документи. Като основна задача имаме подобряване на инфраструктурата и запазване на качеството на публичните услуги, които Община Кюстендил предоставя”, каза Надя Каратова. По думите й по традиция във всички бюджети до сега, основният приоритет е образованието и повишаване на неговото качество. За тази година функция „Образование” е с дял 41%. Там увеличението е най-голямо, близо 2 млн. лева. Следващият сектор е „Благоустройство, комунално стопанство, поддържане на чистота и екология”. Ръстът в този сектор е 16%. Следват спорт, култура и младежки дейности с ръст на средствата от 25%. Другите дейности по икономиката са увеличени с 2%, социалните услуги са с 3% ръст. Най-малък е ръстът във функция „Общи държавни служби” около 6%. Венцеслав ИЛЧЕВ

22 Януари 2020 | 13:47 | Агенция "Фокус"

Надя Каратова, зам.-кмет на Кюстендил: Образованието е основен приоритет в общинския бюджет

Надя Каратова, зам.-кмет на Кюстендил: Образованието е основен приоритет в общинския бюджет

Кюстендил. Образованието е основен приоритет в общинския бюджет за 2020 г. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил. По думите й именно в този сектор се предвиждат най-много средства. В частта „Местни дейности” най-голям акцент се поставя на благоустройството, комуналното стопанство и поддържането на чистотата. „В случай, че държавният бюджет се публикува на 13 декември тази година, най-вероятно на 14 януари 2020 година ще имаме публично обсъждане на подготвения проект на общински бюджет, който трябва да бъде внесен в Общинския съвет”, посочи Надя Каратова. По думите й основните раздели на бюджета са образование, здравеопазване, социални услуги, отбрана и сигурност, благоустройство, комунално стопанство и поддържане на чистота, икономически дейности, култура и спорт, администрация – общи и държавни служби. „От държавния бюджет към нашата община в проекта на закон за са заложени около 10.3% повече средства от различните видове субсидии. Най-много ще получим в дейностите за образование”, каза Надя Каратова. Венцеслав ИЛЧЕВ

4 Декември 2019 | 12:38 | Агенция "Фокус"