НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 15:32


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

АПИ: Над 12 000 винетки са прехвърлени на автомобили след смяна на регистрационния номер

АПИ: Над 12 000 винетки са прехвърлени на автомобили след смяна на регистрационния номер

10 Септември 2019 | 13:31 | Агенция "Фокус"
София. От началото на 2019 г. над 12 000 електронни винетки са прехвърлени на автомобили заради пререгистрация на превозните средства. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. Съгласно Закона за пътищата винетката, издавана на регистрационен номер, следва автомобила и при смяна на регистрационните табели тя се прехвърля на новия номер от Националното тол управление.
При промяна на регистрационния номер на автомобила собственикът или ползвателят му следва в рамките на три работни дни да подаде заявление в централното управление или в областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) или на електронния адрес info@bgtoll.bg. Образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта тук (в менюто „За нас“/„Заявления“).
Необходимо е да бъдат посочени номерът на рамата, идентификационният номер на електронната винетка, както и старият и новият регистрационен номер на автомобила. Към заявлението следва да се приложи свидетелство за регистрация на автомобила (стария голям талон), а ако заявителят не разполага с него, е нужно да представи един от следните документи: договор за покупко-продажба с нотариална заверка, застраховка „Гражданска отговорност“, талон за преминат технически преглед или удостоверение от „Пътна полиция“.
С цел обратна връзка и информиране за извършеното прехвърляне препоръчително е заявителят да посочи електронен адрес и/или актуален телефонен номер. Прехвърлените електронни винетки заради пререгистрация на превозното средство не могат да бъдат проверени от бутона „Проверка на винетка“ на сайта тук.
Прехвърляне на електронни винетки е позволено само заради смяна на регистрационните номера на автомобила и корекции заради грешно въведени данни не се допускат. Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква - "О". В случай, че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал те не се въвеждат.
При покупка на електронна винетка, независимо дали през интернет или на каса, отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност, е на собственика или ползвателя му. Приканваме отново потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях информация преди да потвърдят финалното плащане. Електронната система за събиране на пътни такси позволява покупката само на една винетка за един автомобил за даден период от време. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата винетна такса за съответния автомобил.
При установено нарушение специализираните мобилни екипи на НТУ предлагат на водача да заплати компенсаторна такса, за да може да довърши спокойно пътуването си до 23:59 часа на същия ден. Компенсаторната такса е: 70 лева за автомобил с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, 125 лева – за превозни средства с обща технически допустима максимална маса повече от 3,5 и по-малко от 12 тона, и 175 лева – за ТИР-овете над 12 тона. Тя може да бъде платена само през POS терминали на място при мобилните екипи.
Ако водачът откаже да плати на място компенсаторна такса и оспори нарушението, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си в този случай трябва да плати стойността на най-евтината винетка за съответната категория автомобили – уикенд винетка за леките коли и седмична винетка за тежкотоварните автомобили. Плащането отново е само с дебитна или кредитна карта. Той ще трябва да заплати компенсаторната такса в рамките на 14 дни. Тогава това може да стане и по банков път или в брой на касите на Easy Pay.
В случай, че в 14-дневния срок не постъпи плащане, влиза в сила наказателно постановление, в резултат на което водачът на пътното превозно средство дължи глоба – за леките автомобили тя е 300 лева, а за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона е 1800 лв. Ако нарушителят плати компенсаторната такса при установяване на нарушението или в срок от 14 дни от съставяне на акта за установяване на административно нарушение, то той се освобождава от административнонаказателна отговорност и не му се налага глоба.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Агенция „Пътна инфраструктура“ регистрира четвърти доставчик на тол услуги

Агенция „Пътна инфраструктура“ регистрира четвърти доставчик на тол услуги

15 Август 2019 | 13:23 | Агенция "Фокус"
София. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) вписа в регистъра четвърти национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси на база изминато разстояние – тол. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. С решение на Управителния съвет на АПИ като национален доставчик на услуги е регистрирана фирмата „Иком” ООД, която иска да партнира само в събирането на тол такси.
Съгласно Общите условия предстои дружеството да премине втория етап от процедурата за подписване на договор, след което да докаже оперативна съвместимост с електронната система и едва тогава да започне дейност по предоставяне на услуги.
До момента АПИ има договор за Национален доставчик на услуги с „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД, с „Телетол“ АД и с „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД, като две от дружествата вече продават електронни винетки – „Интелигентни Трафик Системи“ и „Конкорд Смарт Инфраструктура“, а „Телетол“ АД не продава електронни винетки, тъй като не постигна оперативна съвместимост със системата на АПИ.
С въвеждане в търговска експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД, „Телетол“ АД и „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД ще имат възможност да предлагат и тол услуги след доказване на оперативна съвместимост с електронната система.
Процедурата за кандидатстване и одобряване на националните доставчици на услуги е описана в Закона за пътищата и Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. Първият етап е подаване на заявление за регистрация, съгласно изисквания разписани в Наредбата. След като е установено, че лицето отговаря на условията, АПИ одобрява неговото вписване в Национален електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси.
Съгласно Наредбата лицата, които са вписани в регистъра, могат да подадат заявление за извършване на тази дейност. Процедурата за кандидатстване е отворена и всяко лице, което отговаря на условията, може да подаде заявление. Процедурата и изискванията са еднакви за всички кандидати, желаещи да предоставят услуги и да бъдат национален доставчик на такива.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

АПИ: Между 16.00 часа и 18.00 часа са възможни затруднения при продажбата на електронни винетки

АПИ: Между 16.00 часа и 18.00 часа са възможни затруднения при продажбата на електронни винетки

14 Август 2019 | 08:01 | Агенция "Фокус"
София. От 16.00 часа до 18.00 часа са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Възможно е да възникнат прекъсвания, които да затруднят продажбата на електронни винетки. За избягване на риска от проблеми с покупката на е-винетка по време на планираните актуализации препоръчваме на водачите да планират пътуването си по републиканската пътна мрежа и да купят електронната си винетка своевременно. Предвижданото внедряване на софтуерните актуализации е част от подготовката за въвеждане в експлоатация на тол системата
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Още един официален партньор на АПИ започва продажба на електронни винетки

Още един официален партньор на АПИ започва продажба на електронни винетки

14 Август 2019 | 07:35 | Агенция "Фокус"
София. Вторият национален доставчик на услуги, който постигна оперативна съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), започва продажба на електронни винетки от днес. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД информира АПИ, че стартира продажбата на е-винетки от 00.00 часа тази нощ под търговската марка DigiToll – както на специално разработената онлайн платформа www.digitoll.bg, така и в партньорската мрежа на „Интеркапитал груп“, позната с услугата „Cashterminal”, която разполага с над 1500 платежни терминални устройства в страната.
В края на юли „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД доказа оперативна съвместимост със системата на АПИ, съгласно Общите условия за Национални доставчици на услуги.
До момента АПИ има договор за Национален доставчик на услуги с „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД, с „Телетол“ АД и с „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД, като „Телетол“ АД все още не е постигнала оперативна съвместимост със системата на АПИ и не може да продава електронни винетки. С въвеждане в търговска експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние трите регистрирани национални доставчика ще имат възможност да предлагат и тол услуги след доказване на оперативна съвместимост с електронната система на АПИ.
В първата фаза от процедурата за регистрация на Национален доставчик на услуги е „Иком“ АД. Дружеството иска да партнира само в събирането на тол такси.
Процедурата за кандидатстване и одобряване на националните доставчици на услуги е описана в Закона за пътищата и Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. Първият етап е подаване на заявление за регистрация, съгласно изисквания разписани в Наредбата. След като е установено, че лицето отговаря на условията, АПИ одобрява неговото вписване в Национален електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси.
Съгласно Наредбата лицата, които са вписани в регистъра, могат да подадат заявление за извършване на тази дейност. Процедурата за кандидатстване е отворена и всяко лице, което отговаря на условията, може да подаде заявление. Процедурата и изискванията са еднакви за всички кандидати, желаещи да предоставят услуги и да бъдат национален доставчик на такива.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

От 14 август още един официален партньор на АПИ започва продажба на електронни винетки

От 14 август още един официален партньор на АПИ започва продажба на електронни винетки

13 Август 2019 | 09:51 | Агенция "Фокус"
София. Вторият Национален доставчик на услуги, който постигна оперативна съвместимост с Електронната система за събиране на пътни такси на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), започва продажба на електронни винетки от 14 август, съобщиха от пресцентъра на агенцията. „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД информира АПИ, че възнамерява да стартира продажбата на е-винетки от 00:00 часа на 14 август 2019 г. под търговската марка DigiToll – както на специално разработената онлайн платформа www.digitoll.bg, така и в партньорската мрежа на „Интеркапитал груп“, позната с услугата „Cashterminal”, която разполага с над 1500 платежни терминални устройства в страната.
В края на юли „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД доказа оперативна съвместимост със системата на АПИ, съгласно Общите условия за Национални доставчици на услуги.
До момента АПИ има договор за Национален доставчик на услуги с „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД, с „Телетол“ АД и с „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД, като „Телетол“ АД все още не е постигнала оперативна съвместимост със системата на АПИ и не може да продава електронни винетки. С въвеждане в търговска експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние трите регистрирани национални доставчика ще имат възможност да предлагат и тол услуги след доказване на оперативна съвместимост с електронната система на АПИ.
В първата фаза от процедурата за регистрация на Национален доставчик на услуги е „Иком“ АД. Дружеството иска да партнира само в събирането на тол такси.
Процедурата за кандидатстване и одобряване на националните доставчици на услуги е описана в Закона за пътищата и Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. Първият етап е подаване на заявление за регистрация, съгласно изисквания разписани в Наредбата. След като е установено, че лицето отговаря на условията, АПИ одобрява неговото вписване в Национален електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси.
Съгласно Наредбата лицата, които са вписани в регистъра, могат да подадат заявление за извършване на тази дейност. Процедурата за кандидатстване е отворена и всяко лице, което отговаря на условията, може да подаде заявление. Процедурата и изискванията са еднакви за всички кандидати, желаещи да предоставят услуги и да бъдат национален доставчик на такива.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Комисар Алекси Стратиев: АПИ инструкторите анонсират идеята часовете за кормуване да станат над 40

Комисар Алекси Стратиев: АПИ инструкторите анонсират идеята часовете за кормуване да станат над 40

30 Юли 2019 | 08:59 | Агенция "Фокус"
София. АПИ инструкторите анонсират идеята часовете за кормуване да станат над 40. Това каза заместник-директорът на ГД „Охранителна полиция“ комисар Алекси Стратиев в интервю за Агенция „Фокус“. Стратиев каза, че така часовете ще станат прекалено много и ние ще бъдем първенци в Европа по максимален брой часове и посочи вероятни според него причини защо това се прави. „По-скоро се търси финансов интерес от страна на автоинструкторите“, посочи той. По думите му, в други страни има минимален брой часове, а след тях инструкторите преценяват дали да курсистите да се явят на изпит, или да имат още няколко часа. „Ако инструкторът прецени, може да се явите на изпит. Ако инструкторът прецени, че не сте готов, може да ви дава неограничен брой часове“, поясни комисар Стратиев. Той добави, че в България инструкторите нямат ангажименти към курсистите. „В случая инструкторът няма никакви ангажименти, взима му парите и му казва „Оправяй се“, отбеляза Алекси Стратиев. Той добави, че това е порочна практика.
Надежда ИВАНОВА


Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Комисар Алекси Стратиев: Увеличава се броят на тези, които си заплащат винетките по електронен път

Комисар Алекси Стратиев: Увеличава се броят на тези, които си заплащат винетките по електронен път

30 Юли 2019 | 08:50 | Агенция "Фокус"
София. Увеличава се броят на тези, които си заплащат винетките по електронен път. Това каза заместник-директорът на ГД „Охранителна полиция“ комисар Алекси Стратиев в интервю за Агенция „Фокус“. „Техническият преглед и пунктовете за идентификация са горе-долу едно и също нещо, независимо, че за разделени според закона. Всичко онова, което се въвежда на техническия преглед, би трябвало да се въвежда и в тези пунктове за идентификация и след това да се въвежда в системата на МВР за регистрация на автомобила със съответния регистрационен номер“, каза Стратиев относно обработката на документи според новите правила за регистрация и за поддръжка на автомобилите. Комисарят добави, че се надява тези процедури да се извършват по електронен път. Той поясни, че електронното обработване на документи е по-добро, тъй като хартията се премахва. „Хартията не е нужна и аз се радвам, че държавата показа един много решителен подход към това да се премахват хартиите с премахването на винетките“, заяви Алекси Стратиев.
Надежда ИВАНОВА


Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

АПИ: На 29 юли продажбата на електронни винетки ще бъде затруднена поради планирани софтуерни актуализации

АПИ: На 29 юли продажбата на електронни винетки ще бъде затруднена поради планирани софтуерни актуализации

25 Юли 2019 | 09:53 | Агенция "Фокус"
София. От 17.00 до 23.00 часа на 29 юли 2019 г. са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. Възможно е да възникнат частични забавяния и прекъсвания, които биха могли да затруднят продажбите на електронни винетки.
За избягване на риска от проблеми с покупката на е-винетка по време на планираните актуализации препоръчваме на водачите внимателно да планират пътуването си по републиканската пътна мрежа и да купят електронната си винетка своевременно.
Планираното внедряване на софтуерните актуализации е част от подготовката за въвеждане в експлоатация на тол системата.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Олег Асенов, Национално тол управление: Току-що приетият Закон за пътищата ни дава право да продаваме месечни винетки

Олег Асенов, Национално тол управление: Току-що приетият Закон за пътищата ни дава право да продаваме месечни винетки

18 Юли 2019 | 12:43 | Агенция "Фокус"
София. Току-що приетият Закон за пътищата ни дава право да продаваме месечни винетки. Това каза пред журналисти в Народното събрание Олег Асенов, директор на Националното тол управление, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Продажбата на продукта беше прекратена на базата на изпълнение на сега действащия все още закон", каза още той. Асенов обясни, че Националното тол управление е оператор и може да изпълни точно разпоредбите на закона. "Информирали сме превозвачите своевременно. Имаме техническа готовност веднага с влизането на промените, които днес бяха гласувани да възстановим продажбата на месечни винетки", допълни още той.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Петя Аврамова: Нека не създаваме излишно напрежение - за период от една седмица ще се купуват седмични винетки

Министър Петя Аврамова: Нека не създаваме излишно напрежение - за период от една седмица ще се купуват седмични винетки

17 Юли 2019 | 14:46 | Агенция "Фокус"
София. Нека не създаваме излишно напрежение - за период от една седмица ще се купуват седмични винетки. Това каза министърът на регионалното развитие Петя Аврамова по време на изслушването си в Народното събрание, предаде репортер на Агенция "Фокус".
Министърът коментира, че браншът е информиран за ситуацията. Тя посочи, че тези, които са закупили месечни винетки с отложен старт няма да имат проблем и ще могат да ги ползват. "Отлагането на въвеждането на тол системата за тежкотоварни автомобили над 3, 5 тона е на базата на постигнат консенсус с представители на превозвачешкия бранш. Промяната на закона ще бъде гледана днес на второ четене на Комисия по регионална политика. До края на седмицата Народното събрание ще има възможност да приеме закона на второ четене. Очакванията ми са до 23 (вторник) този закон да бъде придвижен до "Държавен вестник" и да бъде обнародван. Имаме добър диалог с бранша, има вече проведени два консултативни съвета, имаме постигнат консенсус, отлагаме тол системата, за да направим тестове в реално време така че и браншът да има възможност да направи своите разчети", допълни още Аврамова. Тя посочи, че МРРБ и АПИ ще могат да направят своите разчети във връзка с необходимостта от извършване на основни ремонти и нови пътища по републиканската пътна мрежа.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Петя Аврамова пътува към Народното събрание

Министър Петя Аврамова пътува към Народното събрание

17 Юли 2019 | 13:59 | Агенция "Фокус"
София. Министър Петя Аврамова пътува към Народното събрание, за да отговори на поставения от БСП въпрос за тол системата. Това съобщи председателстващата заседанието д-р Нигяр Джафер, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По-рано от БСП поискаха тя да даде повече данни за информацията, че се е преустановила продажбата на електронни винетки.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Председателят на НС Цвета Караянчева: Министър Петя Аврамова и зам.-министър Николай Нанков не са в София и при първа възможност ще дойдат в парламента, за да бъдат изслушани за тол системата

Председателят на НС Цвета Караянчева: Министър Петя Аврамова и зам.-министър Николай Нанков не са в София и при първа възможност ще дойдат в парламента, за да бъдат изслушани за тол системата

17 Юли 2019 | 13:47 | Агенция "Фокус"
София. Министър Петя Аврамова и заместник-министър Николай Нанков в момента не са в София и при първа възможност ще дойдат в парламента. Това каза председателят на парламента Цвета Караянчева от парламентарната трибуна в процедура, предаде репортер на Агенция "Фокус". Караянчева направи тази процедура, тъй като народният представител от ПГ на "БСП за България" Димитър Данчев попита какво се случва с искането на групата му за изслушване на министър Петя Аврамова във връзка с информацията, че не се продават електронни винетки. "Преди малко нашият колега г-н Свиленски призова от тази трибуна министърът на регионалното развитие г-жа Аврамова да дойде тук и да обясни какво се случва с продажбата на винетки за превозните средства над 3,5 тона", каза още Данчев и посочи, че БСП продължава да получава обаждания от превозвачи, които стоят по пътищата и не знаят какво да правят. "Страх ли я е г-жа Аврамова да дойде да отговори на българските превозвачи какво се случва днес?", попита още Данчев.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ПГ на "БСП за България" призова министър Петя Аврамова да даде обяснение за информацията за преустановяване на продажбата на електронни винетки

ПГ на "БСП за България" призова министър Петя Аврамова да даде обяснение за информацията за преустановяване на продажбата на електронни винетки

17 Юли 2019 | 13:18 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на "БСП за България" призова министър Петя Аврамова да даде обяснение за информацията за преустановяване на продажбата на електронни винетки. Призивът отправи заместник-председателят на ПГ на "БСП за България" и член на Изпълнителното бюро на партията Георги Свиленски, предаде репортер на Агенция "Фокус".
"От сутринта в държавата е преустановена продажбата на елетронни винетки. Хаосът с тол системата в момента е пълен, както ви го предсказвахме", каза още Свиленски. По думите му се продават само дневни и седмични винетки. "Превозвачите се чудят какво да правят", посочи още той. Свиленски изтъкна, че хаосът, за който БСП е предупреждавала, вече е факт.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Петя Аврамова: 4 517 612 електронни винетки са продадени до 8 юли

Министър Петя Аврамова: 4 517 612 електронни винетки са продадени до 8 юли

11 Юли 2019 | 17:55 | Агенция "Фокус"
София. До 8 юли 2019 г. са продадени 4 517 612 електронни винетки, а само за периода от 20 април дотогава – 1 630 029 електронни винетки. Това информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на изслушване в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление за напредъка по въвеждане на електронната система за таксуване и подчерта, че тя функционира устойчиво, съобщиха от пресцентъра на министерството.
Министърът обяви още, че приходите от електронни винетки са 257 826 706 лв., като от 20 април до 8 юли те са над 75 млн. лв. Тя отчете, през този период се запазва тенденцията 80% от постъпленията да са от таксуване на превозни средства до 3,3 т., 5% - от превозни средства от 3,5 т. до 12 т., и 15% от превозни средства над 12 т. Очаква се приходите от електронни винетки до края на годината да бъдат не по-малко от 400 млн. лв., информира Аврамова.
От старта на електронната винетка чрез Агенция „Социално подпомагане“ е предоставено право на ползване на републиканската пътна мрежа на 214 771 автомобила на правоимащи лица.
Регионалният министър отчете, че жалбите за двойно плащане и неиздадена електронна винетка са намалели, като след 20 март 2019 г. те са едва 29.
С увеличаването на състава на отдел „Контрол и правоприлагане“ от 441 на 567 служители се създадоха условия за посрещане на интензивния летен трафик с разширен 12-часов прозорец на работа на мобилни екипи, информира Аврамова.
Назначените служители са обучени от изпълнителя на системата за работа с монтираните в автомобилите съоръжения, а „Пътна полиция“ е провела 2 обучения за безопасност при спиране на водачи на пътя, съобщи министърът.
От 20 април са извършени 436 226 проверки, като те са със 157 % повече спрямо направените от старта на системата до тогава. 5,9 % от всички проверени са с установени нарушения. 17% от всички нарушения са на пътни превозни средства, управлявани от чужденци, а 90 % от нарушителите са се възползвали от правото си да платят компенсаторни такси.
От въведената нова контролна схема приходите от доброволно платени компенсаторни такси за установени нарушения са в размер на около 20 хил. лв. дневно. Общо към момента те са 2 043 334 лв.
Директорът на Национално тол управление Олег Асенов съобщи, че във връзка с изпълнение на контролни дейности са оборудвани 60 специализирани работни места за служители на Агенция „Митници“, разположени на изходите на гранични-контролно пропускателни пунктове на страната.
В отговор на въпрос регионалният министър информира, че са издадени разрешения за строеж за общо 218 контролни единици, като първото е от 4 февруари т.г., а последното – от 10 юли. Към днешна дата са монтирани 77 нови стационарни камери, изградени и монтирани са фундаменти за 18 рамки и изцяло оборудвани са други 5. Към 16 август системата ще бъде готова технически и ще има достатъчно рамки за контрол по РПМ, заяви тя.
Заместник-министър Николай Нанков информира депутатите за проведеното заседание на Обществения консултативен съвет по въвеждане на тол системата и допълни, че разговорите с превозвачите по отношение обхвата на пътищата, за които ще се плаща тол такса, и тарифите продължават.
Министър Аврамова отбеляза, че въвеждането на системата е реформа в пътния сектор и като краен резултат се очаква повишение на приходите за изграждане на пътища, като според предложения по-мек вариант на тарифа се предвижда постъпленията от тол такси да са около 550 – 650 млн. лв. годишно.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Запалиха светлините на коледното дръвче пред Капитолия. 6 декември 2019 г.
Запалиха светлините на коледното дръвче пред Капитолия. 6 декември 2019 г.

ВИДЕО
Българската коледа
Българската коледа
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.