СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Единодушно, със 100 гласа „за“, депутатите одобриха доклада на Прокуратурата и разследващите органи за 2018 г.

Единодушно, със 100 гласа „за“, депутатите одобриха доклада на Прокуратурата и разследващите органи за 2018 г.

София. Единодушно, със 100 гласа „за“, депутатите одобриха доклада на Прокуратурата и разследващите органи за 2018 г. , предаде репортер на Агенция „Фокус“. Документът съдържа обобщени данни за дейността на Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Националната следствена служба и прокуратурите, както и на разследващите полицаи, разследващите ...

26 Юни 2019 | 14:04 | Агенция "Фокус"

ПГ на „БСП за България“ ще подкрепи доклада на ВСС за 2018 г.

ПГ на „БСП за България“ ще подкрепи доклада на ВСС за 2018 г.

София. ПГ на „БСП за България“ ще подкрепи доклада на ВСС за 2018 г. Това каза секретарят на ПГ на „БСП за България“ Филип Попов по време на дебатите по доклада на ВСС за 2018 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Ние ще подкрепим всички представени доклади днес от представителите на съдебната власт. Тук ще се възползвам от трибуната да се обърна към всички тях и да им кажа да продължават наистина да се борят за тази справедливост“, посочи Попов. От своя страна депутатът от ПГ на „БСП за България“ Пенчо Милков заяви, че данните в доклада са подробни и информацията позволява на всеки един от неговите колеги да си състави лично впечатление. „До степен за всяко кадрово, дисциплинарно и преместване сте стигнали, което позволява на депутатите до получат подробна информация“, каза Милков. Деница КИТАНОВА

26 Юни 2019 | 10:19 | Агенция "Фокус"

Павел Шопов, "Атака": ВСС продължи в онази положителна посока, в която работи

Павел Шопов, "Атака": ВСС продължи в онази положителна посока, в която работи

София. ВСС продължи в онази положителна посока, в която работи. Това каза народният представител от "Обединени патриоти" и член на ръководството на Атака Павел Шопов по време на дебатите по доклада на ВСС за 2018 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". "Беше голяма глупост да делим ВСС на съдийска и прокурорска колегия, на части", каза той. По думите му и двете вършат едно и също. "Прояви се известна гъвкавост в обществото: хайде да го направим, някои хора да бъдат доволни. Каква беше причината да се отчете в Брюксел или другаде, не знам. Това беше грешка, но не фатална. Не бих казал, че от това произтичат тежки последици. ВСС продължи в онази положителна посока, в която работи", каза Шопов. Той се спря и на проблемите във финансов аспект. Според него в тази система винаги може да се желая още, но е задоволена от материален ресурс, като заплащане и покриване на необходими разходи. Деница КИТАНОВА

26 Юни 2019 | 10:12 | Агенция "Фокус"

Парламентът ще разгледа годишните доклади на ВСС и Прокуратурата и разследващите органи

Парламентът ще разгледа годишните доклади на ВСС и Прокуратурата и разследващите органи

София. Парламентът ще разгледа годишните доклади на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Прокуратурата и разследващите органи. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание. Докладът на ВСС за 2018 г. е заложен като точка първа. Документът отразява разделно дейността на Съдийската и Прокурорската колегии към Висшия съдебен съвет, както и на постоянно действащите комисии към тях, съгласно правомощията на съответната колегия. Документът съдържа пет отделни структурно обособени части, като в първата част последователно са изложени информация и данни относно управлението и администрирането на съдебната власт, което включва управление на човешките ресурси в съдебната система, кадровата и конкурсната дейност на Комисията по атестирането и конкурсите, управлението на финансовите и материалните ресурси, в това число управление на бюджета на съдебната власт, управление на съдебните сгради, електронно правосъдие и професионална квалификация. През 2018 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия е провела 26 заседания, в които са обсъдени и приети решения в няколко насоки: иницииране на законодателни промени в частта относно правилата за местна и родова подсъдност по определена категория дела, мониторинг и анализ на натовареността на съдилищата с предложения за изменения и допълнение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, в номенклатурата на статистическите кодове и други вътрешно – организационни мерки. В доклада са отчетени и 8 редовни заседания на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“ към Прокурорската колегия. Като най – значима и мащабна дейност на комисията и на Прокурорската колегия се отбелязва реорганизацията и оптимизирането на районните прокуратури чрез създаване на унифициран модел. Съгласно създадения модел за оптимизиране на съдебната карта на районните прокуратури, считано от 1 януари 2019 г. са закрити 11 районни прокуратури. Депутатите ще разгледат и този на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. На вниманието им се посочва доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през изминалата година. Народните представители ще се занимаят и с Доклада за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. Документът съдържа обобщени данни за дейността на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и прокуратурите, както и за дейността на разследващите полицаи, разследващите военни полицаи и разследващите митнически инспектори. Направен е анализ на основните показатели, съпоставени по териториални структури, и анализ по видове престъпления. Очертани са тенденциите по основни направления в дейността на Прокуратурата и са предложени мерки и законодателни промени за преодоляване на констатирани затруднения при правоприлагането. Разгледани са въпросите, отнасящи се до делата от особен обществен интерес относно корупционните престъпления и организираната престъпност, престъпленията, свързани със засягане на финансови интереси на Европейския съюз, трафик на хора, данъчни и финансови престъпления. Представена е информация за осъдителните решения срещу Прокуратурата на Република България на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. През 2018 г. е отчетено намаление на престъпленията с 9.8% спрямо предходната година и със 7.3% спрямо 2016 г. Общият брой регистрирани престъпления в страната през 2018 г. са 96 187, като през 2017 г. те са 106 659, а през 2016 г. - 103 773. Разкритите престъпления през отчетния период са 44 294, през 2017 г. - 46 650, а през 2016 г. - 49 460. Разкриваемостта на престъпленията през 2018 г. е 46%, като спрямо 2017 г. се наблюдава увеличение с 2.3% и спад с 1.6% спрямо 2016 г. И през 2018 г. преобладават престъпленията против собствеността (46.8%), следвани от общоопасните (27.7%), икономическите и престъпленията против личността.

26 Юни 2019 | 07:12 | Агенция "Фокус"