НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 09:38


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Единодушно, със 100 гласа „за“, депутатите одобриха доклада на Прокуратурата и разследващите органи за 2018 г.

Единодушно, със 100 гласа „за“, депутатите одобриха доклада на Прокуратурата и разследващите органи за 2018 г.

26 Юни 2019 | 14:04 | Агенция "Фокус"
София. Единодушно, със 100 гласа „за“, депутатите одобриха доклада на Прокуратурата и разследващите органи за 2018 г. , предаде репортер на Агенция „Фокус“. Документът съдържа обобщени данни за дейността на Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Националната следствена служба и прокуратурите, както и на разследващите полицаи, разследващите военни полицаи и разследващите митнически инспектори. Направен е анализ на основните показатели, съпоставени по териториални структури, и анализ по видове престъпления. Очертани са тенденциите по основни направления в дейността на Прокуратурата и са предложени мерки и законодателни промени за преодоляване на констатирани затруднения при правоприлагането. Разгледани са въпросите, отнасящи се до делата от особен обществен интерес относно корупционните престъпления и организираната престъпност, престъпленията, свързани със засягане на финансови интереси на Европейския съюз, трафик на хора, данъчни и финансови престъпления.
Представена е информация за осъдителните решения срещу Прокуратурата на Република България на основание на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. През 2018 г. е отчетено намаление на престъпленията с 9.8% спрямо предходната година и със 7.3% спрямо 2016 г. Общият брой регистрирани престъпления в страната през 2018 г. е 96 187, като през 2017 г. те са 106 659, а през 2016 г. - 103 773. Разкритите престъпления през отчетния период са 44 294, през 2017 г. - 46 650, а през 2016 г. - 49 460. Разкриваемостта на престъпленията през 2018 г. е 46%, като спрямо 2017 г. се наблюдава увеличение с 2.3% и спад с 1.6% спрямо 2016 г. И през 2018 г. преобладават престъпленията против собствеността (46.8%), следвани от общоопасните (27.7%), икономическите и престъпленията против личността.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Главният прокурор Сотир Цацаров: Бюрото за защита на свидетели през 2018 г. е  осигурило сигурността на 27 лица, смея да кажа, без нито един инцидент

Главният прокурор Сотир Цацаров: Бюрото за защита на свидетели през 2018 г. е осигурило сигурността на 27 лица, смея да кажа, без нито един инцидент

26 Юни 2019 | 13:55 | Агенция "Фокус"
София. Бюрото за защита на свидетели през 2018 г. е осигурило сигурността на 27 лица, смея да кажа, без нито един инцидент. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров в пленарната зала в Народното събрание по време на разискванията по доклада на Прокуратурата и разследващите органи за 2018 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. Цацаров отчете, че през 2018 г. парламентът е приел изменения в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. „Именно те поставиха работата на бюрото по защита към главния прокурор на съвсем нова основа, създавайки програма за защита на свидетели в съответствие с най-добрите европейски практики“, отчете Цацаров. Главният прокурор уточни, че това бюро през отчетната година е осигурило сигурността на 27 лица, свидетели, техни близки и роднини. „Смея да кажа - без нито един инцидент“, допълни още главният прокурор.
Цацаров се спря на два показателя в доклада. „Единият от тях е процентът на оправдани лица: 2.7 %, което всъщност е атестат за добра работа. Вторият показател, който определя качеството на нашата работа, всъщност касае върнатите дела. Ако през 2018 г. процентът на оправданите лица е бил 2.7%, върнатите от съда наши актове през отчетната година спрямо внесените е бил в размер на 3.3 % от всички внесени. Или, през 2018 г. съдът е върнал 1051 дела на прокуратурата, което е намаление спрямо 2017 г. с 35, 1%. Бих казал, че точно този показател е оценка за качеството на работата, не само на прокуратурата, но на първо място - за качеството на работата на законодателя. Точно този показател показва, че промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), в сила от ноември 2017 г., издържаха проверката на времето. Те издържаха и проверката за противоконституционност, тъй като Конституционният съд отхвърли исканията за обявяването им за противоконститиционни, внесени както от Върховния касационен съд (ВКС), така и от Висшия адвокатски съвет. Този извод касае всички изменения в НПК, включително правомощията на Специализирания съд и Специализираната прокуратура“, каза Цацаров.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Със 121 гласа "за" и 1 "въздържал се" депутатите одобриха доклада на ВСС за 2018 г.

Със 121 гласа "за" и 1 "въздържал се" депутатите одобриха доклада на ВСС за 2018 г.

26 Юни 2019 | 10:22 | Агенция "Фокус"
София. Със 121 гласа "за" и 1 "въздържал се" депутатите одобриха доклада на ВСС за 2018 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". Документът отразява разделно дейността на Съдийската и Прокурорската колегии към Висшия съдебен съвет, както и на постоянно действащите комисии към тях, съгласно правомощията на съответната колегия. Документът съдържа пет отделни структурно обособени части, като в първата част последователно са изложени информация и данни относно управлението и администрирането на съдебната власт, което включва управление на човешките ресурси в съдебната система, кадровата и конкурсната дейност на Комисията по атестирането и конкурсите, управлението на финансовите и материалните ресурси, в това число управление на бюджета на съдебната власт, управление на съдебните сгради, електронно правосъдие и професионална квалификация. През 2018 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия е провела 26 заседания, в които са обсъдени и приети решения в няколко насоки: иницииране на законодателни промени в частта относно правилата за местна и родова подсъдност по определена категория дела, мониторинг и анализ на натовареността на съдилищата с предложения за изменения и допълнение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, в номенклатурата на статистическите кодове и други вътрешно – организационни мерки. В доклада са отчетени и 8 редовни заседания на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“ към Прокурорската колегия. Като най – значима и мащабна дейност на комисията и на Прокурорската колегия се отбелязва реорганизацията и оптимизирането на районните прокуратури чрез създаване на унифициран модел. Съгласно създадения модел за оптимизиране на съдебната карта на районните прокуратури, считано от 1 януари 2019 г. са закрити 11 районни прокуратури.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ПГ на „БСП за България“ ще подкрепи доклада на ВСС за 2018 г.

ПГ на „БСП за България“ ще подкрепи доклада на ВСС за 2018 г.

26 Юни 2019 | 10:19 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на „БСП за България“ ще подкрепи доклада на ВСС за 2018 г. Това каза секретарят на ПГ на „БСП за България“ Филип Попов по време на дебатите по доклада на ВСС за 2018 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Ние ще подкрепим всички представени доклади днес от представителите на съдебната власт. Тук ще се възползвам от трибуната да се обърна към всички тях и да им кажа да продължават наистина да се борят за тази справедливост“, посочи Попов. От своя страна депутатът от ПГ на „БСП за България“ Пенчо Милков заяви, че данните в доклада са подробни и информацията позволява на всеки един от неговите колеги да си състави лично впечатление. „До степен за всяко кадрово, дисциплинарно и преместване сте стигнали, което позволява на депутатите до получат подробна информация“, каза Милков.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Павел Шопов, "Атака": ВСС продължи в онази положителна посока, в която работи

Павел Шопов, "Атака": ВСС продължи в онази положителна посока, в която работи

26 Юни 2019 | 10:12 | Агенция "Фокус"
София. ВСС продължи в онази положителна посока, в която работи. Това каза народният представител от "Обединени патриоти" и член на ръководството на Атака Павел Шопов по време на дебатите по доклада на ВСС за 2018 г., предаде репортер на Агенция "Фокус". "Беше голяма глупост да делим ВСС на съдийска и прокурорска колегия, на части", каза той. По думите му и двете вършат едно и също. "Прояви се известна гъвкавост в обществото: хайде да го направим, някои хора да бъдат доволни. Каква беше причината да се отчете в Брюксел или другаде, не знам. Това беше грешка, но не фатална. Не бих казал, че от това произтичат тежки последици. ВСС продължи в онази положителна посока, в която работи", каза Шопов. Той се спря и на проблемите във финансов аспект. Според него в тази система винаги може да се желая още, но е задоволена от материален ресурс, като заплащане и покриване на необходими разходи.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще разгледа годишните доклади на ВСС и Прокуратурата и разследващите органи

Парламентът ще разгледа годишните доклади на ВСС и Прокуратурата и разследващите органи

26 Юни 2019 | 07:12 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще разгледа годишните доклади на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Прокуратурата и разследващите органи. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание. Докладът на ВСС за 2018 г. е заложен като точка първа. Документът отразява разделно дейността на Съдийската и Прокурорската колегии към Висшия съдебен съвет, както и на постоянно действащите комисии към тях, съгласно правомощията на съответната колегия. Документът съдържа пет отделни структурно обособени части, като в първата част последователно са изложени информация и данни относно управлението и администрирането на съдебната власт, което включва управление на човешките ресурси в съдебната система, кадровата и конкурсната дейност на Комисията по атестирането и конкурсите, управлението на финансовите и материалните ресурси, в това число управление на бюджета на съдебната власт, управление на съдебните сгради, електронно правосъдие и професионална квалификация. През 2018 г. Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия е провела 26 заседания, в които са обсъдени и приети решения в няколко насоки: иницииране на законодателни промени в частта относно правилата за местна и родова подсъдност по определена категория дела, мониторинг и анализ на натовареността на съдилищата с предложения за изменения и допълнение на Правилата за оценка на натовареността на съдиите, в номенклатурата на статистическите кодове и други вътрешно – организационни мерки. В доклада са отчетени и 8 редовни заседания на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурори и следователи“ към Прокурорската колегия. Като най – значима и мащабна дейност на комисията и на Прокурорската колегия се отбелязва реорганизацията и оптимизирането на районните прокуратури чрез създаване на унифициран модел. Съгласно създадения модел за оптимизиране на съдебната карта на районните прокуратури, считано от 1 януари 2019 г. са закрити 11 районни прокуратури. Депутатите ще разгледат и този на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. На вниманието им се посочва доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през изминалата година. Народните представители ще се занимаят и с Доклада за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. Документът съдържа обобщени данни за дейността на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и прокуратурите, както и за дейността на разследващите полицаи, разследващите военни полицаи и разследващите митнически инспектори. Направен е анализ на основните показатели, съпоставени по териториални структури, и анализ по видове престъпления. Очертани са тенденциите по основни направления в дейността на Прокуратурата и са предложени мерки и законодателни промени за преодоляване на констатирани затруднения при правоприлагането. Разгледани са въпросите, отнасящи се до делата от особен обществен интерес относно корупционните престъпления и организираната престъпност, престъпленията, свързани със засягане на финансови интереси на Европейския съюз, трафик на хора, данъчни и финансови престъпления. Представена е информация за осъдителните решения срещу Прокуратурата на Република България на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. През 2018 г. е отчетено намаление на престъпленията с 9.8% спрямо предходната година и със 7.3% спрямо 2016 г. Общият брой регистрирани престъпления в страната през 2018 г. са 96 187, като през 2017 г. те са 106 659, а през 2016 г. - 103 773. Разкритите престъпления през отчетния период са 44 294, през 2017 г. - 46 650, а през 2016 г. - 49 460. Разкриваемостта на престъпленията през 2018 г. е 46%, като спрямо 2017 г. се наблюдава увеличение с 2.3% и спад с 1.6% спрямо 2016 г. И през 2018 г. преобладават престъпленията против собствеността (46.8%), следвани от общоопасните (27.7%), икономическите и престъпленията против личността.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
В Лондон се провежда протест за втори референдум за Брекзит. 19 октомври 2019 година
В Лондон се провежда протест за втори референдум за Брекзит. 19 октомври 2019 го...

ВИДЕО
Дигитален материал: Как се гласува в изборното помещение
Дигитален материал: Как се гласува в изборното помещение
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.