НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 12:30


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Данаил Кирилов се срещна с посланиците на държавите-членки на ЕС

Министър Данаил Кирилов се срещна с посланиците на държавите-членки на ЕС

24 Септември 2019 | 15:16 | Агенция "Фокус"
София. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов подписа пред посланиците на държавите-членки на ЕС писмо до Европейската комисия за демокрация чрез право (Венeцианската комисия), в което иска становище и препоръки по законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) във връзка с въвеждане на ефективен механизъм за разследване срещу главния прокурор и председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.
Това стана днес по време на работна среща в Министерството на правосъдието с участието и на представител на делегацията на Европейската комисия в България, на която бе обсъден напредъкът на България и изпълнението на показателите в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).
По време на дискусията министър Кирилов запозна дипломатите с предприетите действия от правителството в последните месеци, като сред тях е и изготвената през юни т.г. промяна на НПК за отговорността на т. нар. трима големи с съдебната система по повод изпълнение на препоръки по дела на Европейския съд по правата на човека.
Министър Кирилов акцентира и върху постановлението на правителството от миналата седмица, с което се създава национален механизъм за постмониторинг в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона. Той подчерта, че в Съвета за координация и сътрудничество, който е предвидено да осъществява постмониторинга, ще участват представители на най-високо ниво от изпълнителната, съдебната и законодателната власт, като е гарантирано участието и на гражданския сектор.
Приетият от Министерския съвет проект за промени в Закона за съдебната власт, в който се предвижда отмяна на разпоредбата за автоматичното отстраняване от длъжност на магистрати и на задължението те да декларират членството си в съсловни организации, също бе сред дискутираните теми.
„България работи и ще продължи да работи в тясно сътрудничество и в конструктивен диалог с институциите с експертиза в областта на върховенството на правото като ЕК, GRECO, Венецианската комисия и Службата за подкрепа на структурни реформи“, заяви Кирилов.
Той благодари на посланиците на държавите-членки и на екипите им в ресор „Правосъдие“ за активната работа и подкрепа в изпълнението на препоръките и показателите на МСО.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Възможността за разследвания срещу „тримата големи“ в съдебната система беше обсъдена на Междуведомствена работна група (ОБЗОР)

Възможността за разследвания срещу „тримата големи“ в съдебната система беше обсъдена на Междуведомствена работна група (ОБЗОР)

14 Юни 2019 | 14:50 | Агенция "Фокус"
София. Възможността за разследвания срещу „тримата големи“ в съдебната система беше обсъдена на Междуведомствена работна група. Промените са свързани с изпълнение на препоръките за механизма и сътрудничество и проверка на ЕК и са заложени в готвени промени в Закона за съдебната власт и НПК. Промените бяха представени от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, който председателстваше заседанието на Междуведомствената работна група. На първото заседание освен министърът на правосъдието присъстваха и зам.-министър Евгени Стоянов и зам.-министър Десислава Ахладова, които председателстват двете работни групи по промените в Закона за съдебната власт и НПК. В заседанието имаше представители на ВСС, ВКП и други.
Министър Данаил Кирилов обясни, че с предлагания проект на закон за НПК се цели повишаване на общественото доверие в съдебната власт и изпълнение на препоръките за механизма и сътрудничество и проверка на ЕС посредством въвеждането на ефективен и съобразен с действащата конституционна уредба модел, гарантиращ разследванията срещу председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор. Той уточни, че със законопроекта ще се постигне баланс между обществения интерес от това служебното положение на „тримата големи“ да не възпрепятства разследването срещу тях и от друга страна необходимостта правата на заинтересуваните лица да бъдат защитени. Министър Кирилов предложи да отпадне временното отстраняване на магистрати и хипотезата да важи само за „тримата големи“. „Знам, че общата работна група по Закона за съдебната власт много задълбочено обсъжда въпроса за измененията в чл. 230 от Закона за съдебната власт за временното отстраняване на магистрати. Моето предложение е за пълно отпадане на сегашния респективно на предходния текст на чл. 230“, каза Кирилов. „Аз смятам и аргументирам пред вас, че и в сегашния си вид дори само с конституционна уредба би могло да се прилага временно отстраняване на магистрати на база на конституционния текст, вместо да се приеме един чисто нов текст на чл. 230 а, който да бъде само за специфичната хипотеза временно отстраняване на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор“, посочи Кирилов. Министърът предложи по отношение статута на магистратите да отпадне обстоятелството за деклариране членство в съсловни организации.
Позиция по законодателната инициатива изрази заместник-главният прокурор към Върховната касационна прокуратура Мария Шишкова. Според нея законодателните промени за тримата най-висши магистрати също отговарят на изискванията и зададените препоръки на ЕК. Според нея в законопроекта не се променят основните принципи на наказателния процес и законните поводи за започване и провеждане на наказателно производство срещу тримата големи. „Нормата, която е предвидена в новата глава 29, обхваща и дава достатъчна яснота по въпроса, че всъщност тези особени правила не биха изместили компетентността нито на прокурор, нито на всички останали органи, които по закон разполагат с правомощия да проверяват достоверността на сигналите“, каза Шишкова. Тя отчете, че независимият орган, който трябва да се произнесе, трябва да е равно отдалечен от тримата най-висши магистрати в държавата.
Становище изразиха и от съдийската колегия на ВСС в лицето на Атанаска Дишева. Според нея е логично да се уреди въпросът за обжалваемостта на акта на Пленума на ВСС за досъдебното производство срещу „тримата големи. Тя уточни, че започването на досъдебно производство срещу тримата големи е обусловено от решение на Пленума на ВСС предварително.
В крайна сметка участниците в Междуведомствената работна група решиха да се съберат отново на 24 юни от 14.00 ч.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Междуведомствената работна група по законодателните промени за разследванията срещу „тримата големи“ насрочи следващо заседание за 24 юни

Междуведомствената работна група по законодателните промени за разследванията срещу „тримата големи“ насрочи следващо заседание за 24 юни

14 Юни 2019 | 13:31 | Агенция "Фокус"
София. Междуведомствената работна група по законодателните промени за разследванията срещу „тримата големи“ в съдебната система насрочи свое следващо заседание за 24 юни, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Заседанието ще се проведе в 14.00 часа. „Не възразявам за втора среща“, каза министър Данаил Кирилов във връзка с призивите на участниците за второ заседание на групата. Кирилов председателстваше първото заседание на Междуведомствената работна група, което продължи близо 2 часа. Групата се занимаваше с подготвяните изменения в Закона за съдебната власт и НПК, свързани с възможността за отстраняване от длъжност и разследване срещу тримата най-висши магистрати - председателя на ВКС, на ВАС и главния прокурор. На първото заседание на освен министърът на правосъдието бяха зам.-министър Евгени Стоянов и зам.-министър Десислава Ахладова, които председателстват двете работни групи по промените в Закона за съдебната власт и НПК. В заседанието имаше представители на ВСС, ВКП и други.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Атанаска Дишева, ВСС: Логично е да се уреди въпросът за обжалваемостта на акта на Пленума на ВСС за досъдебното производство срещу „тримата големи“

Атанаска Дишева, ВСС: Логично е да се уреди въпросът за обжалваемостта на акта на Пленума на ВСС за досъдебното производство срещу „тримата големи“

14 Юни 2019 | 13:16 | Агенция "Фокус"
София. Логично е да се уреди въпросът за обжалваемостта на акта на Пленума на ВСС за досъдебното производство срещу „тримата големи“. Това каза Атанаска Дишева от съдийската колегия на ВСС по време на засаданието на Междуведомствената работна група във връзка с разследванията срещу „тримата големи“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Тя уточни, че започването на досъдебно производство срещу тримата големи е обусловено от решение на Пленума на ВСС предварително. Според нея е логично да се уреди въпросът за възможността за обжалване на акта на Пленума. „По общия ред актът на Пленума би подлежал на едноинстанционен контрол. По този въпрос е разумно да се помисли след като обикновено наказание дисциплинарна забележка на магистрат ще подлежи на две съдебни инстанции, дали подобен акт не трябва поне да подлежи на две съдебни инстанции“, заяви Атанаска Дишева. „Разумно е да се помисли дали отказът за образуване на досъдебно производство не следва да подлежи на обжалване пред съд. На следващо място отказът за образуване на досъдебно производство и постановлението, с което се образува то, дали не следва да подлежат на съдебен контрол“, коментира тя.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Зам. главният прокурор Мария Шишкова: Законодателните промени за „тримата големи“ в съдебната система отговарят на изискванията и зададените препоръки на ЕК

Зам. главният прокурор Мария Шишкова: Законодателните промени за „тримата големи“ в съдебната система отговарят на изискванията и зададените препоръки на ЕК

14 Юни 2019 | 12:30 | Агенция "Фокус"
София. В общи линии законодателните промени за „тримата големи“ в съдебната система отговарят на изискванията и зададените препоръки на ЕК. Това каза Мария Шишкова, зам. главен прокурор към Върховна касационна прокуратура по време на засаданието на Междуведомстената работна група във връзка с разследванията срещу „тримата големи“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Мисля, че в общи линии обобщаването на така предложения проект по принцип отговаря напълно на изискванията и зададените препоръки в последния доклад на ЕК по механизма за сътрудничество и оценка, който всъщност допълва и препоръките в независимия анализ на прокуратурата", посочи тя. Според нея в законопроекта не се променят основните принципи на наказателния процес и законните поводи за започване и провеждане на наказателно производство срещу тримата големи. „Нормата, която е предвидена в новата глава 29, обхваща и дава достатъчна яснота по въпроса, че всъщност тези особени правила не биха изместили компетентостта нито на прокурор, нито на всички останали органи, които по закон разполагат с правомощия да проверяват достоверността на сигналите“, каза Шишкова. Тя отчете, че независимият орган, който трябва да се произнесе, трябва да е равно отдалечен от тримата най-висши магистрати в държавата. „Нещо повече, ако до настоящия момент препоръките на експертите от Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка са били свързани главно и единствено с разследванията, касаещи действия по служба на тримата най-висши магистрати, в така предложения проект този обем на престъпление е доста по-разширен“, посочи още зам. главният прокурор. Според нея законът гарантира абсолютно равенство по отношение на тримата най-висши магистрати.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Данаил Кирилов: Предлагам да отпадне временното отстраняване на магистрати и хипотезата да важи само за „тримата големи“

Министър Данаил Кирилов: Предлагам да отпадне временното отстраняване на магистрати и хипотезата да важи само за „тримата големи“

14 Юни 2019 | 11:57 | Агенция "Фокус"
София. Предлагам да отпадне временното отстраняване на магистрати и хипотезата да важи само за „тримата големи“. Това каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов по време на заседанието на Междуведомствената работна група във връзка с разследванията срещу „тримата големи“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Знам, че общата работна група по Закона за съдебната власт много задълбочено обсъжда въпроса за измененията в чл. 230 от Закона за съдебната власт за временното отстраняване на магистрати. Моето предложение е за пълно отпадане на сегашния респективно на предходния текст на чл. 230“, каза Кирилов. „Аз смятам и аргументирам пред вас, че и в сегашния си вид дори само с конституционна уредба би могло да се прилага временно отстраняване на магистрати на база на конституционния текст. Вместо това както забелязахте вместо чл. 230 да се приеме един чисто нов текст на чл. 230 а, който да бъде само за специфичната хипотеза временно отстраняване на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор“, посочи Кирилов. „По отношение статута на магистратите и тежкия ни дебат за несъвместимостта на магистратската професия и работа и дейност и обстоятелствата за деклариране смятам да предложа да отпадне обстоятелството за деклариране членство в съсловни организации. Този въпрос беше силно дискутиран, много чувствителен в дебатите в Народното събрание през лятото на 2016 г. Предложението е да отпадне само това обстоятелство за деклариране, не и другото, което реципрочно спорехме – членство в тайни организации. То си остава непроменено. За да не продължава или да не се ретроаргира дебатът за това членство в съсловните организации, бих предложил и бих участвал в дебат за отпадане на това обстоятелство в списъка на декларираните обстоятелства, сочещи, навеждащи на недопустимост“, заяви още Кирилов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Данаил Кирилов: С промените в НПК ще се отговори на обществените очаквания за ефективното и безпристрастното провеждане на разследвания срещу „тримата големи“

Министър Данаил Кирилов: С промените в НПК ще се отговори на обществените очаквания за ефективното и безпристрастното провеждане на разследвания срещу „тримата големи“

14 Юни 2019 | 11:31 | Агенция "Фокус"
София. С приемането на промените в НПК ще се отговори на обществените очаквания за гарантиране на ефективното и безпристрастното провеждане на разследвания срещу „тримата големи“. Това каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов по време на заседанието на Междуведомствената работна група във връзка с разследванията срещу „тримата големи“ в съдебната система, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „С предлагания проект на закон за НПК се цели повишаване на общественото доверие в съдебната власт и изпълнение на препоръките за механизма и сътрудничество и проверка на ЕС посредством въвеждането на ефективен и съобразен с действащата конституционна уредба модел, гарантиращ разследванията срещу председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор“, коментира още Кирилов. Той уточни, че със законопроекта ще се постигне баланс между обществения интерес от това служебното положение на „тримата големи“ да не възпрепятства разследването срещу тях и от друга страна необходимостта правата на заинтересуваните лица да бъдат защитени.
Министър Кирилов обърна внимание на един от текстовете, който предвижда по предложение на министъра на правосъдието или не по-малко от 1/3 от съответната колегия на ВСС да се дава разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу "тримата големи" и за временното им отстраняване от длъжност.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Жителите на остров Инусес отговориха на турските провокации с поставянето на огромен гръцки флаг. 22 октомври 2019 г.
Жителите на остров Инусес отговориха на турските провокации с поставянето на огр...

ВИДЕО
Дигитален материал: Как се гласува в изборното помещение
Дигитален материал: Как се гласува в изборното помещение
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.