НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 04:09


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Парламентът прие правила за пенсиите, с които няма да има ощетени пенсионери (ОБЗОР)

Парламентът прие правила за пенсиите, с които няма да има ощетени пенсионери (ОБЗОР)

19 Април 2019 | 13:44 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът единодушно прие правила за пенсиите, с които няма да има ощетени пенсионери. С промените в Кодекса за социалното осигуряване се дава възможност на бъдещите пенсионери да посочват дали да включат в пенсията си дохода от трите най-благоприятни години преди 1997 г.
От 1 януари 2019 г. влязоха в сила нови правила, според които в осигурителния доход, от който се изчисляват пенсиите, не се включва осигурителният доход за период от три последователни, избрани от лицето години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г., както и осигурителният доход от 1 януари 1997 г. до 31 декември 1999 г., което беше възможно до края на 2018 г. Все още обаче при много хора, които се пенсионират в момента, преобладаващият осигурителен стаж и съответния осигурителен доход са придобити преди 2000 г. Част от тях в този период са получавали високи заплати, върху които реално са били осигурявани, а след това поради различни причини, включително и за да могат да натрупат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране, са приемали по-нископлатена работа. Така прилагането на новите разпоредби за изчисляването на пенсиите след 31 декември 2018 г. е по-неблагоприятно за тях. С новите промени се дават възможност на новите пенсионери да избират размера на пенсията им да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по „старата“ методика, приложима за пенсиите, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г., което цели са гарантира справедливост при упражняване на техните осигурителни права. Тези, които вече са подали документи, ще имат 6-месечен срок да поискат преизчисляване на вече определената им пенсия. До 1 януари 2023 г. гражданите ще могат да избират по коя методика да се пенсионират.
Цветилена СИМЕОНОВА


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Новите пенсионери ще включват в пенсията си дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г.

Новите пенсионери ще включват в пенсията си дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г.

19 Април 2019 | 09:25 | Агенция "Фокус"
София. Народното събрание прие окончателни промени в Кодекса за социално осигуряване, с които разреши на новите пенсионери да включват в изчисляването на пенсията си дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. Законопроектът беше внесен от ПГ на ГЕРБ. В досега действащото законодателство в осигурителния доход, от който се изчисляваха новите пенсии за трудова дейност, не се включваше периодът от три последователни, избрани от лицето години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г., както и осигурителният доход в периода 1 януари 1997 до 31 декември 1999 г. С внесените изменения се дава възможност на лицата при подаване на заявление за отпускане на пенсия след 31 декември 2018 г. да изберат размера на пенсията им да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по стария ред. Това означава, че ще могат да включат дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. и на целия доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането им. До 1 януари 2023 г. гражданите ще могат да избират по коя методика да се пенсионират.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще гласува окончателни промени, с които новите пенсионери да включат в пенсията си дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г.

Парламентът ще гласува окончателни промени, с които новите пенсионери да включат в пенсията си дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г.

19 Април 2019 | 07:11 | Агенция "Фокус"
София. Народното събрание ще гласува окончателни промени в Кодекса за социално осигуряване на второ четене, с които ще разреши на новите пенсионери да включват в изчисляването на пенсията си дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание. Законопроектът е внесен от ПГ на ГЕРБ и бе приет единодушно от депутатите на първо четeне. В сега действащото законодателство в осигурителния доход, от който се изчисляват новите пенсии за трудова дейност, не се включва периодът от три последователни, избрани от лицето години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г., както и осигурителният доход в периода 1 януари 1997 до 31 декември 1999 г. С внесените изменения се дава възможност на лицата при подаване на заявление за отпускане на пенсия след 31 декември 2018 г. да изберат размера на пенсията им да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по стария ред. Това означава, че ще могат да включат дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. и на целия доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането им.
Парламентът ще разгледа на второ четене и предложенията на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ за промени в Закона за социално подпомагане. ГЕРБ предлага да се включат разпоредби, с които да се регламентира, че месечните помощи, които понастоящем се изплащат, както и месечните целеви помощи за заплащане на наем на общинско жилище ще се отпускат след редовно посещаване на детето в група за задължително предучилищно образование или в училище. От ГЕРБ мотивират предложението си с обвързване между социалното подпомагане и задължението за редовно участие на децата в образователния процес. „Обединени патриоти“ искат получаването на месечни социални помощи да се обвързва с полагането на общественополезен труд, участието в програми за ограмотяване и повишаване на квалификацията или спазване на мерки за въздействие и възпитание. Патриотите дават и дефиниция на понятието недобросъвестно получени средства от социални помощи. Това е налице, когато за получаването им не са изпълнени или са нарушени изискванията на закона или други норми, включително, когато получателят притежава имущество, което не съответства на заявените от него доходи.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели във връзка със Закона за хората с увреждания

Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели във връзка със Закона за хората с увреждания

12 Април 2019 | 12:26 | Агенция "Фокус"
София. От 15 април 2019 г. Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта. Фирмите и организациите, които имат ангажимент да изпълнят квотата по чл. 38, ал.1 от ЗХУ и не са включили в дейността си определения брой хора с трайни увреждания според новите изисквания на Закона, могат да използват посредничеството на АЗ при изпълнение на тези свои задължения.
Те могат да подават уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЗ, в случай че желаят да използват посредничество за наемане на хора с трайни увреждания. Уведомлението се подава до съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата.
След подаване на уведомлението и когато работодателите са заявили желание за използване на посредничеството на бюрата по труда за наемане на хора с трайни увреждания, се попълва заявка – спецификация за свободно работно място. Този образец може да бъде изтеглен от електронната страница на Агенцията по заетостта. За улеснение заявката – спецификация за свободно работно място може за бъде подадена оn-line чрез електронната страница на Агенцията по заетостта.
Освен това работодателите трябва да имат предвид, че при промяна на обстоятелствата, вписани в уведомлението, в едномесечен срок от настъпване на промяната са длъжни да подадат уведомление с актуални данни в бюрото по труда, на чиято територия е седалището им.
Съгласно Правилника за прилагане на ЗХУ, през 2019 г. фирмите и организациите с неусвоени квоти по чл. 38, ал.1, които желаят да ползват трудово посредничество за заемането на свободните места за хора с трайни увреждания, следва да подадат уведомление в срок до 2 юли 2019 г. От следващата 2020 г. това ежегодно задължение те ще трябва да изпълняват в първите 3 месеца от годината.
С приема на уведомления от работодатели в изпълнение на ЗХУ се цели повишаване на възможностите за подходяща заетост на хората с увреждания чрез посредничеството на Агенцията по заетостта и изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за хората с увреждания и Правилника за прилагането му.
Подробна информация и образец на уведомлението могат да бъдат намерени в рубриката „Предлагащи работа”, „Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ” на електронната страница на Агенцията по заетостта.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът разреши на първо четене на новите пенсионери да включват в изчисляването на пенсията си дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г.

Парламентът разреши на първо четене на новите пенсионери да включват в изчисляването на пенсията си дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г.

4 Април 2019 | 10:10 | Агенция "Фокус"
София. Народното събрание прие промени в Кодекса за социално осигуряване на първо четене, с които разреши на новите пенсионери да включват в изчисляването на пенсията си дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. предаде репортер на Агенция „Фокус“. Законопроектът е внесен от ПГ на ГЕРБ и бе приет на първо четeне единодушно със 107 гласа „за“. В сега действащото законодателство в осигурителния доход, от който се изчисляват новите пенсии за трудова дейност, не се включва периодът от три последователни, избрани от лицето години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г., както и осигурителният доход в периода 1 януари 1997 до 31 декември 1999 г. С внесените изменения се дава възможност на лицата при подаване на заявление за отпускане на пенсия след 31 декември 2018 г. да изберат размера на пенсията им да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по стария ред. Това означава, че ще могат да включат дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. и на целия доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането им.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще разгледа промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с коефициента  за изчисление на пенсиите

Парламентът ще разгледа промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с коефициента за изчисление на пенсиите

4 Април 2019 | 07:32 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще разгледа промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с коефициента за изчисление на пенсиите. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Законопроектът е внесен от ПГ на ГЕРБ и ще бъде разгледан на първо четене. В сега действащото законодателство в осигурителния доход, от който се изчисляват новите пенсии за трудова дейност, не се включва периодът от три последователни, избрани от лицето години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г., както и осигурителният доход в периода 1 януари 1997 до 31 декември 1999 г. С внесените изменения се дава възможност на лицата при подаване на заявление за отпускане на пенсия след 31 декември 2018 г. да изберат размера на пенсията им да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по стария ред. Това означава, че ще могат да включат дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. и на целия доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането им.
Депутатите ще разгледат и промени в Закона за енергетиката, внесени от Делян Добрев от ГЕРБ и група народни представители. Промените предвиждат производителите на електроенергия с инсталирана мощност между 1 Mw и 4 Mw от 1 юли 2019 г. да преминат от преференциални цени към пазарна цена и договор за компенсиране с премия, като не се предвижда да има преходен период. Останалите промени предвиждат в законодателството да бъде въведено конкурсно начало за предоставяне на преференциална цена или премия.
На вниманието на народните представители се поставя и изцяло нов Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода. Законът урежда условията и реда за признаване и изпълнение на съдебни актове за налагане на наказание „лишаване от свобода“ или на такива мерки, постановени в друга държава - членка на Европейския съюз, както и за изпращане на такива актове, постановени в Република България, за признаване и изпълнение в друга държава - членка на Европейския съюз. Новият закон ще се прилага в случаите, когато лицето, на което е наложено наказанието или мярката се намира на територията на държава - членка на Европейския съюз. Съгласно текстовете съдебният акт може да бъде изпратен и в случаите, когато е наложена глоба или конфискация, която все още не е събрана или изпълнена. Законопроектът транспонира в българското законодателство рамково решение на ЕС, чието неприлагането представлява проблем според вносителите. Народните представители ще се занимаят и с промените в Закона за българските лични документи на първо четене.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Правителството одобри регламент за заетостта, личната помощ и методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания (ОБЗОР)

Правителството одобри регламент за заетостта, личната помощ и методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания (ОБЗОР)

27 Март 2019 | 20:23 | Агенция "Фокус"
София. Министерски съвет прие пакет от нормативни актове, свързани с прилагането на Закона за хората с увреждания. С него се доразвива новата правна рамка за защита на правата на хората с увреждания и се уреждат областите и средствата за оказване на подкрепа. Според министъра на социалната политика Бисер Петков новият правилник обхваща методика за извършване на индивидуална оценка в Закона за хората с увреждания и промени в устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, свързани със структуриране на звената, които ще извършват индивидуалната оценка. След одобрението на нормативните актове ще могат да започнат действията по конструиране на Съвета за наблюдение. В тях подробно са регламентирани процедурите за избор на правилника на представители на организациите на и за хората с увреждания. „4-ма представители трябва да бъдат избрани, като членове на Съвета за наблюдение. Тези дейности ще се извършват от администрацията на омбудсмана“, отбеляза той, като уточни, че първите две години от създаването на Съвета, дейностите около него ще бъдат осъществявани отново от администрацията на омбудсмана.
С друга част от правилника се регламентира и заетостта на хората с увреждания. „Конкретно се регламентират алтернативните мерки за изпълнение на задълженията за назначаване на хора с увреждания. Работодателите, които имат това задължение, със състав от над 50 човека, в 3-месечен срок от обнародване на правилника да предприемат действия за назначаване на хора с увреждания“, коментира министър Петков, като допълни, че в изпълнение на това задължение ще бъдат подпомагани от Агенция по заетостта.
Министър Бисер Петков обясни пред журналисти, че с измененията в правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания се регулира правилото за включване в механизма за лична помощ. „Очакваме, че правоимащите са 90 хил. души с увреждане, около 80 хил. души са пълнолетни и 10 хил. лица, които по Закона за лична помощ имат право на лична помощ, ще заявят съответно преминаване през индивидуална оценка на потребностите и да бъде определен съответстващия брой часове на асистентска подкрепа“, отбеляза той.
До 31 март тази година, месечната подкрепа, служебно или на база заявление се даваше без да е необходимо да бъде извършена индивидуална оценка. След 1 април, за новите случаи за които изтичат съответните срокове или за тези, които имат право, но не са го заявили до 31 март, това ще стане след преминаване на индивидуална оценка.
Министър Петков допълни, че около 1 300 служители ще бъдат ангажирани с извършване на дейности за индивидуална оценка на хората с увреждания. В бюджета на Министерството на труда и социалната политика за тази година са предвидени 75 млн. за така наречените услуги в домашна среда - личен, социален и домашен помощник. В нормативния акт в регламентирана и методиката за извършване на индивидуална оценкa на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. С него се определят нови форми на подкрепа, които се идентифицират чрез индивидуална комплексна оценка на потребностите и при изследване на функционалните затруднения и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане. Методиката регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон. С нея се регламентира обективен начин на изчисляване на броя часове лична помощ за всеки човек с увреждане до и над 18-годишна възраст. Заключенията и направленията, определени в оценката са задължителни за всички компетентни органи и организации, за реализиране на съответните права на хората с увреждания.
С приемането на правилника ще бъде възможно стартирането на двете Национални програми – Национална програма за заетост на хора с увреждания, за която е Министерството са планирани 5 млн. лв. До 31 май, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания трябва да определи условията за кандидатстване, защото финансирането ще бъде на проектен принцип. С новите условия се регламентирани и условията на другата програма за достъпна жилищна среда и достъпна мобилност.
Министър Петков информира, че в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. В него е предвидено пенсионерите да имат право на избор дали индивидуалният им коефициент да бъде изчислен по новата или старата методика. С променената в края на миналата година формула от 1 януари 2019 г. при изчисляването на пенсията отпадна възможността хората да избират трите най-силни години преди 1997 г.. Не влиза и доходът между 1997 г. и 1999 г. Вземат се предвид само осигуровките от 2000 г. насам.
Новият законопроект в парламента дава възможност на хората при заявление за пенсиониране да поискат пенсията им да бъде изчислена и по старата методика, която действаше до края на 2018 г. Разчетите се правят в рамките на средносрочната бюджетна прогноза и затова преходният период ще е до началото на 2023 г.
Даяна ДЮЛГЕРОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Одобрена е Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Одобрена е Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

27 Март 2019 | 16:35 | Агенция "Фокус"
София. Правителството прие Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Това съобщиха от правителствена информационна служба. Разработването на нормативния акт е регламентирано в Закона за хората с увреждания, който влезе в сила от 1 януари 2019 г. С него се определят нови форми на подкрепа, които се идентифицират чрез индивидуална комплексна оценка на потребностите и при изследване на функционалните затруднения и наличието на бариери в изпълнението на ежедневните и други дейности на човека с увреждане.
Методиката регламентира реда и условията по изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, включително оценка за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон. С нея се регламентира обективен начин на изчисляване на броя часове лична помощ за всеки човек с увреждане до и над 18-годишна възраст.
Заключенията и направленията, определени в оценката са задължителни за всички компетентни органи и организации, за реализиране на съответните права на хората с увреждания.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Бисер Петков: В Народното събрание са внесени промени в Кодекса на социално осигуряване, свързани с  новия начин за изчисляване на индивидуалния коефициент при пенсиите

Министър Бисер Петков: В Народното събрание са внесени промени в Кодекса на социално осигуряване, свързани с новия начин за изчисляване на индивидуалния коефициент при пенсиите

27 Март 2019 | 13:23 | Агенция "Фокус"
София. Тази сутрин е внесен законопроект за изменение на Кодекса на социално осигуряване в Народното събрание от депутати. Това каза на брифинг министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след редовно правителствено заседание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Никой няма да бъде ощетен от прилагането на новия начин за изчисляване на индивидуалния коефициент“, увери той.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Бисер Петков: Никой бъдещ пенсионер няма да бъде ощетен

Министър Бисер Петков: Никой бъдещ пенсионер няма да бъде ощетен

22 Март 2019 | 12:50 | Агенция "Фокус"
София. Никой бъдещ пенсионер няма да бъде ощетен. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Във връзка с пенсиите това, което правим, е разчети, които със съдействието на НОИ за изменения в Кодекса – говоря за преходни разпоредби, с които да се даде правна възможност на лицата при пенсиониране да изберат дали при изчисляване на коефициента да участват и периодите, които с промените беше решено да отпаднат. Т.е. ако бъде приета такава промяна и влезе в сила, в бъдеще хората ще имат правна възможност при заявяване за отпускане на пенсия, да поискат пенсията им да бъде изчислена по старата методика, която беше действаща през 2018 г.“, заяви Петков.
Той посочи, че ще се даде възможност и на лицата, които са подали заявление и на които е отпусната пенсия по новия ред, тъй като измененията са в сила от 1 януари 2019 г., в 6-месечен срок от тази поправка да поискат пенсиите им да бъдат изчислени по стария ред. „Никой бъдещ пенсионер няма да бъде ощетен. Ако бъде приета тази промяна, една част от бъдещите пенсионери ще бъдат благоприятно засегнати, а друга част ще са неутрални“, обясни социалният министър.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ивайло Калфин, АБВ: Справедливият начин не е да се увеличава минималната пенсия, а да се преизчислят всички пенсии

Ивайло Калфин, АБВ: Справедливият начин не е да се увеличава минималната пенсия, а да се преизчислят всички пенсии

20 Март 2019 | 14:25 | Агенция "Фокус"
София. Справедливият начин не е да се увеличава минималната пенсия, а да се преизчислят всички пенсии. Това каза Ивайло Калфин от Националното ръководство на АБВ на пресконференцията в централата на партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Бяха направени четири промени в пенсионната реформа. Две от тях вече отпаднаха. Едната отмени Kонституционния съд – забраната държавни служители да продължат да работят. От другата правителството само се отказа след срещата вчера с Бойко Борисов - да отнемат възможността 1997 до 2000 година да се признават вноските при изчисляване на осигурителния стаж”, обясни той. „Остават още две, които продължават да ощетяват пенсионерите. Това са промени, направени в края на миналата година. Едната е връщането на тавана за пенсиите – той трябваше да отпадне за новите пенсионери. Втората е застопоряването на коефициента на година стаж на 1,2“, допълни Калфин. „Това, което приехме през 2015 година предполагаше всяка година стаж постепенно да се увеличава този коефициент, докато се стигне до 1,5. Това се прави, за да може пенсията да гарантира някъде около 60 – 70 % от дохода на човек, когато се пенсионира. Това е така нареченият заместващ доход. Между последната заплата, която се взима и пенсията, за да се получи това нещо, този коефициент трябва да се увеличава. Със спирането му на 1,2 се гарантира, че всички пенсионери сега и следващите, на които им предстои да се пенсионират, ще вземат максимално 40 % от дохода си като пенсия. Това силно намалява мотивацията на хората да участват в пенсионната система“, обясни още Ивайло Калфин. „Пипането през две или три години на тази система ощетява хората. Както се случва тази година. 2015 година с промените, които ние направихме на практика запушихме много дупки, от които изтичаше пенсионната система“, коментира той. „Оттогава досега няма хора с намалени пенсии. Напротив, пенсиите се увеличават. Минималните пенсии се увеличиха, а в същото време държавата „пести“ 700 милиона лева годишно субсидия, която даваше на НОИ. За пенсии 2015 година са били похарчени 8 милиарда лева, от тях четири милиарда и половина са били субсидия от държавния бюджет. Другите идват от осигурителните вноски. 2019 година 9 милиарда и половина са парите за пенсии, а субсидията от държавния бюджет намалява с 700 милиона“, каза Калфин. „Вместо 4 милиарда и половина става 3 милиарда и 800 хиляди. Това означава, че държавата 2019 година внася в пенсионната система субсидия, която е с 700 милиона лева по-малко. Това е на годишна база“, изтъкна Ивайло Калфин. „Откъде идва това нещо? Както виждаме не от намалените пенсии на хората, защото никоя пенсия не беше намалена. А от спирането на изтичане на средства за пенсии по различни канали, това беше постижението на нашата реформа“, коментира той. „Тези пари, когато правихме реформата, не бяха замислени да си ги спести държавата. Те трябваше да останат в пенсионната система и да дадат възможност да се направи нещо, което е правено последно през 2008 година, преизчисляване на всички пенсии. В момента над 50% от българските граждани получават една и съща пенсия – 200 лв. Получаването и увеличаването само на минималната пенсия на практика размива границата между хората, които са се осигурявали и работили и тези, които не са го правили. Справедливият начин не е да се увеличава минималната пенсия, а да се преизчислят всички пенсии“, заяви Ивайло Калфин.
Теодора ПАТРОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Бисер Петков: Съвсем скоро ще сме готови със законодателната инициатива за формулата за изчисление на пенсиите

Министър Бисер Петков: Съвсем скоро ще сме готови със законодателната инициатива за формулата за изчисление на пенсиите

20 Март 2019 | 11:52 | Агенция "Фокус"
София. Правим разчети с НОИ и съвсем скоро ще сме готови със законодателната инициатива на формулата за изчисление на пенсиите. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след редовното правителствено заседание във връзка с новата формула за изчисление на пенсиите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Има постигнато съгласие за даване на възможност, при която пенсионерите да изберат дали периодът от 1997 до 1999 година, респективно и доходите от този период, да бъде включен в изчисляването на индивидуалния им коефициент“, посочи той. „Правим още малко разчети с НОИ и в най-кратко време ще бъдем готови със законодателна инициатива, която ще обсъдим с парламентарните групи в Народното събрание с цел нейната подкрепа и бързото и приемане“, обяви Бисер Петков.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ивайло Калфин, АБВ: Постоянната смяна на формулата на изчисляване на пенсиите създава недоверие към пенсионната система

Ивайло Калфин, АБВ: Постоянната смяна на формулата на изчисляване на пенсиите създава недоверие към пенсионната система

19 Март 2019 | 19:10 | Агенция "Фокус"
София. Постоянната смяна на формулата на изчисляване на пенсиите създава недоверие в обществото. Това каза за обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус , Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика във второто правителство на Бойко Борисов и член на националното ръководство на АБВ. Той допълни, че формулата за изчисляване на пенсиите от 2015, по времето на която той е бил социален министър, не е ощетила хората. Според него големите проблеми в пенсионната система идват с приетите през декември 2018-та без обществено обсъждане изменения. По думите му формулата от 2015г. не е различна от тази, която работи от 2000 г.
„Просто беше подобрена. Това, което се промени сега, освен трите години от 1997 г. до 2000 г., които, по неизвестни за мен причини, отпаднаха от стажа, и което трябва да се върне – поне това ако е положително от срещата при премиера днес, е добре. Имаше още няколко големи проблеми. Единият е свързан със запазването на тавана на пенсиите за всички. Новите пенсионери не трябваше да имат таван от тази година и много хора разчитаха на това. Другата голяма промяна е свързана с коефициента за тежест на година стаж, който трябваше много плавно да нараства, докато стигне 1,5, за да може пенсията в България, както е в развитите държави, да бъде 70% от дохода, който човек е имал, като се пенсионера“, каза още бившият социален министър.
Ивайло Калфин допълни, че сега всеки колкото и голяма заплата да получава, 40% от заплата е пенсия. Това са промени от края на 2018 г., които ощетяват пенсионерите, за сметка на спестени ресурси в държавата.
Цоня СЪБЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ивайло Калфин, АБВ: Справедливо е да се преизчисляват всички пенсии, когато се повишава минималната

Ивайло Калфин, АБВ: Справедливо е да се преизчисляват всички пенсии, когато се повишава минималната

19 Март 2019 | 19:01 | Агенция "Фокус"
София. Справедливо е да се преизчисляват всички пенсии, когато се повишава минималната. Това каза за обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“ Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика във второто правителство на Бойко Борисов и член на националното ръководство на АБВ. Той обясни, че ресурс за това има, ако държавата реши да не спестява от пенсионната система, а плаща същите пари като преди 5 години. Tова ще формира ресурс от около 1 млрд., който ще позволи преизчисляване на всички пенсии, обясни той. Според него пенсионната системата от 2015г. е много по-устойчива и справедлива от настоящата, при която се отчитат много несправедливости.
„Половината от пенсионерите получават една и съща пенсия в размер на 200 лв. независимо дали са работили, или не са работили, дали са се осигурявали или не. Това е несправедливо. Пенсията трябва да отразява дохода и трудовият стаж. В момента това нещо не се случва и промените от 2018 г. не водят до повече справедливост. Когато се копира само минималната пенсия без да се преизчислят всички останали, справедливостта изчезва“, обясни той. Ивайло Калфин каза още, че настоящият пенсионен модел страда от много дефицити, като уточни, че един от тях е проблема в демографията в страната.
Цоня СЪБЧЕВАОтвори в нов прозорец
прочети затвори

Правителството пое ангажимент, че няма да има ощетени от новата формула за изчисляване на пенсиите (ОБЗОР)

Правителството пое ангажимент, че няма да има ощетени от новата формула за изчисляване на пенсиите (ОБЗОР)

19 Март 2019 | 18:56 | Агенция "Фокус"
София. Правителството пое ангажимент, че няма да има намаляване на пенсията на нито един пенсионер. Това стана ясно след извънредна среща между премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, представители на НОИ и синдикатите във връзка с въвеждането на новата формула при изчисляване на индивидуалния коефициент за отпуснатите от началото на годината пенсии. С променената в края на миналата година формула от 1 януари 2019 г. при изчисляването на пенсията отпадна възможността хората да избират трите най-силни години преди 1997 г., Не влиза и доходът между 1997 г. и 1999 г. Вземат се предвид само осигуровките от 2000 г. насам. Като мотиви за промяната бяха посочени две причини – да спрат опитите за измама при предоставянето на документи от вече несъществуващи работодатели и да се спре изкривяването на сумите заради липсата на таван на осигурителния доход преди 2000 година.
Във връзка с измененията Националният осигурителен институт (НОИ) подготви последваща оценка на ефектите от влезлите в сила разпоредби. От НОИ отчитат, че изключването на доходите за 1997, 1998 и 1999 г. и налагането на ограничение върху крайната стойност на индивидуалния коефициент ще ощети 31.3% от обхванатите лица, без промяна остават размерите на индивидуалния коефициент на 11,9%, а увеличение в размера на индивидуалния коефициент ще имат 56,8%. В понеделник социалният министър Бисер Петков обясни пред журналисти, че ще се прави пълен анализ за влиянието на промените във формулата за изчисление на пенсиите. Тогава той уточни, че ще се изчакат заключителните данни на НОИ и след това ще се прецени дали има основания за отмяна на наложената формула и всъщност основателни ли са опасенията на института.
Във вторник след спешната среща при премиера стана ясно, че разговорите по темата ще продължат, за да не се допусне ощетяването на нито един пенсионер. „На тази среща бяха обсъдени всички възможности, за да няма бъдещи ощетени пенсионери. Говорим за бъдещи пенсии и за ефекта от една промяна, която е от 2014 г. и влиза в сила тази година“, обясни социалният министър Бисер Петков. „Целта на реформата, беше да се обвърже по-тясно измерването на пенсиите и тя да се изчислява на база осигуряване“, изтъкна той.
Вицепремиерът Томислав Дончев също успокои, че няма да има намаляване на пенсията на нито един пенсионер. „Искам ясно да кажа, че всички интерпретации, спекулации, че ще има намаляване на пенсиите са неверни. Те не са неточни, те са неверни. Никой няма право да намалява пенсиите не на 30%, не на 1%, на един български пенсионер“ заяви той. Дончев обяви, че правителството има амбициите още тази седмица да гласува отпускането на 53 млн. за Великденски надбавки.
Ася Гонева, член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт от КНСБ посочи, че още веднъж ще бъдат обсъдени възможностите за законодателни промени във формулата за изчисление на пенсиите да бъдат включени и годините от 1997 до 1999 г.
Управителят на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов съобщи, че бюджетът за фонд „Пенсии“ към НОИ е 10 млрд. лв., които са достатъчни, за да покрият всички необходими разходи. „Няма да се допусне намаляване на пенсиите. В нито един момент не е стоял въпросът за намаляване на пенсиите“, увери Иванов и отбеляза, че до този момент няма нито една пенсия, отпусната по новата формула. Той уточни, че на бъдещите пенсионери ще бъдат изчислени пенсиите по двете формули – по старата и по новата, и за всеки случай ще се прецени по коя формула човек ще получи по-висока пенсия, като ще се гарантира по-благоприятния размер. Това ще стане с компенсационни механизми за допълване на разликата.
Според президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов се създава изкуствено напрежение в обществото и то трябва да бъде туширано. „Ние стигнахме до извода, че трябва да бъдат предприети мерки, и в двата варианта да няма ощетени в очакванията си. Все едно при каква разлика“, допълни той. Манолов уточни, че разликите на база симулация, които са правени в новата формула за изчисления на пенсиите, превишават 3 до 5 %. Той поясни, че при една пенсия от 450 лв., тази разлика ще бъде около 20-тина лв.
Гражданите да могат да избират формулата за пенсионирането си – за това призова омбудсманът Мая Манолова. „Като национален омбудсман заявявам категоричната си позиция срещу новата формула за изчисляване на пенсиите, която по данни от Националния осигурителен институт ще ощети над 31% от гражданите, които се пенсионират след 1 януари 2019 г.“, обяви Манолова и посочи, че е алармирала за проблема още през октомври 2018 г. „В позицията си предупредих, че при изчисляване на размера на пенсиите, с проекта се предвижда да се вземат предвид само доходи след 1 януари 2000 г., вместо от 1997 г., т.е. от момента, когато реално действа електронният регистър на НОИ. По този начин гражданите освен с невъзможността за избор на най-благоприятни години след 1997 г., са лишени и от допълнително още три години осигурителен доход“, посочи тя.
Манолова отбелязва, че по информация на НОИ през 2019 г. над 67 000 души ще придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като от тях ощетени с по-ниски пенсии ще бъдат над 31%, или близо 21 000 души. Като решение на възникналия проблем тя предлага да се предостави възможност за гражданите да имат право на избор по коя формула да бъде определен размерът на пенсиите им. В случай, че не бъдат предприети законодателни промени за разрешаването на проблема, Манолова заяви, че ще сезира Конституционния съд.
Темата коментира и лидерът на БСП Корнелия Нинова, която заяви, че проблемът с пенсиите е сериозен, а не спекулация както обясняват от правителството. Нинова отбеляза, че Бойко Борисов заедно с АБВ и „Обединени патриоти“ провежда целенасочена и последователна политика, с която ощетяват пенсионерите и бъдещите такива. По думите ѝ макар сега премиерът да заявява, че не иска да има ощетени пенсионери, на два пъти по време на негово управление народните представители одобряват стъпки в тази посока – веднъж през 2015 г. с мнозинство от ГЕРБ и АБВ и втори път през 2018 г. от ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Лидерът на БСП подчерта, че и двата пъти партията ѝ е гласувала против тази реформа.
Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов отговори, че правителството полага максимални усилия българските пенсионери да получават по-достойни пенсии и посочи, че затова се полагат усилия за за борбата с корупцията и за това приходните агенции да си свършат работата. По думите му страната ни е в топ пет на държавите с икономически растеж в ЕС и това дава самочувствие на правителството да говори за ново 10-процентно увеличение на доходите в бюджетната сфера през 2020 г. Цветанов отбеляза, че за осемте години на ГЕРБ в управлението, партията е изпълнявала своя ангажимент да дава два пъти годишно добавки за най-ниските пенсии - за Коледа и за Великден. „Да, действително тя не е чак толкова голяма, но говорим за 100 млн. лв. ежегодно. Това означава, че за осем години по сто са 800 млн. лв“, обясни още Цветанов.
Той припомни, че заедно с „Обединени патриоти“ са поели ангажимента да има увеличение на най-ниските пенсии. „Знаете от 161 лв. пенсиите отидоха на 180 лв. Следващата стъпка беше 200 лв. и да можем да се придържаме и към тези проценти на увеличени в така нареченото Швейцарско правило“, коментира председателят на ПГ на ГЕРБ.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: В началото на мандата заедно с „Обединени патриоти“ поехме ангажимента да има увеличение на най-ниските пенсии

Цветан Цветанов, ГЕРБ: В началото на мандата заедно с „Обединени патриоти“ поехме ангажимента да има увеличение на най-ниските пенсии

19 Март 2019 | 17:07 | Агенция "Фокус"
София. В началото на мандата заедно с „Обединени патриоти“ поехме ангажимента да има увеличение на най-ниските пенсии. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“ . Той уточни, че решението, което предстои да бъде взето от Министерски съвет, е за осигуряване на над 50 млн., за да може да се запази практиката за Коледни и Великденски надбавки. „Бюджетът позволява това да бъде направено“, коментира Цветанов. Той припомни, че заедно с „Обединени патриоти“ са поели ангажимента да има увеличение на най-ниските пенсии. „Знаете от 161 лв. пенсиите отидоха на 180 лв. Следващата стъпка беше 200 лв. и да можем да се придържаме и към тези проценти на увеличение, които са заложени в така нареченото Швейцарско правило“, допълни още председателят на ПГ на ГЕРБ.
Във връзка със законовите промени на ГЕРБ за контролен механизъм, който да дисциплинира посещаемостта в училище, Цветанов коментира:. „Надяваме се, че колегите от БСП ще участват в тези дебати, защото между другото и те имат внесен законопроект по темите, които говорихме преди малко. „Обединени патриоти“ имат внесен законопроект“, посочи той и изрази надежда вносителите да защитят своите аргументи.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Правителството полага максимални усилия българските пенсионери да получават по-достойни пенсии

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Правителството полага максимални усилия българските пенсионери да получават по-достойни пенсии

19 Март 2019 | 16:03 | Агенция "Фокус"
София. Правителството полага максимални усилия българските пенсионери да получават по-достойни пенсии. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Той посочи, че затова се полагат усилия както приходните агенции да си свършат работата, така и в борбата с контрабандата. Цветанов обясни, че прогнозата на ЕК за 2019-2020 е икономически растеж 3,5 %. По думите му страната ни е в топ петицата на държавите, които имат икономически растеж и прогноза за този растеж. „Това ни дава самочувствието и това, което беше заявено от министър-председателя и от финансовия министър само преди месец- месец и половина на един икономически форум, че в 2020 г. ще има отново увеличение в бюджетната сфера с 10 %“, коментира Цветанов. „ПП ГЕРБ за осем години в управление сме имали своя ангажимент допълнително да даваме два пъти в годината добавки за най-ниските пенсии. Да, действително тя не е чак толкова голяма, но говорим за 100 млн. лв. ежегодно. Това означава, че за осем години по сто са 800 млн. лв“, обясни още Цветанов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Дайте право на гражданите да избират формулата за пенсионирането си

Омбудсманът Мая Манолова: Дайте право на гражданите да избират формулата за пенсионирането си

19 Март 2019 | 15:03 | Агенция "Фокус"
София. Дайте право на гражданите да избират формулата за пенсионирането си. Това казва омбудсманът Мая Манолова в позиция по повод промените в Кодекса за социално осигуряване, съобщиха от пресофиса на омбудсмана. "Като национален омбудсман заявявам категоричната си позиция срещу новата формула за изчисляване на пенсиите, която по данни от Националния осигурителен институт ще ощети над 31% от гражданите, които се пенсионират след 1 януари 2019 г.
За този проблем алармирах още през октомври 2018 г. в становището си по проекта за Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (тук), адресирано до председателя на Народното събрание и председателите на парламентарните комисии по труда, социалната и демографска политика и по бюджет и финанси", каза Манолова.
"В позицията си предупредих, че при изчисляване на размера на пенсиите, с проекта се предвижда да се вземат предвид само доходи след 1 януари 2000 г., вместо от 1997 г., т.е. от момента, когато реално действа електронният регистър на НОИ. По този начин гражданите освен с невъзможността за избор на най-благоприятни години след 1997 г., са лишени и от допълнително още три години осигурителен доход", посочи тя.
"В същото становище настоях всички важни решения и нормативни промени, особено тези, свързани с реформирането на такъв деликатен сектор като държавното обществено осигуряване, да бъдат извършвани по нормативно установения ред, след обществено обсъждане, както и при наличие на предварителна оценка на въздействието", добави Манолова.
От началото на годината в институцията на омбудсмана са постъпили жалби от засегнати граждани по същия проблем, за което своевременно съм сезирала министъра на труда и социалната политика.
"За съжаление предупрежденията ми не бяха взети предвид и резултатът е налице – силно обществено напрежение, тревога и обострено чувство за погазена справедливост и ограбване на осигурителния доход на гражданите. На този фон предварителните данни на НОИ за „неутрален ефект“ от новата формула, въведена „на тъмно“, са безпочвени, най-малкото защото тя ще засегне над 31 % от бъдещите пенсионери", каза още омбудсманът.
По информация на НОИ през 2019 г. над 67 000 души ще придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като от тях ощетени с по-ниски пенсии ще бъдат над 31%, или близо 21 000 души.
"Като решение на възникналия проблем смятам, че трябва да се предостави възможност за гражданите да имат право на избор по коя формула да бъде определен размерът на пенсиите им.
В случай, че не бъдат предприети законодателни промени за разрешаването на проблема, в качеството си на омбудсман ще сезирам Конституционния съд за установяване на противоречието на нормата с Конституцията на Република България", посочи Манолова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Питам премиерско- волева република ли сме или законова парламентарна

Корнелия Нинова, БСП: Питам премиерско- волева република ли сме или законова парламентарна

19 Март 2019 | 14:29 | Агенция "Фокус"
София. От претенцията на управляващите за правителство на стабилността остана управление на хаоса във всички системи в държавата. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на пресконференция в централата на партията във връзка с промени във формулата за образуване на пенсиите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според нея така не може да се управлява държава. По думите й хаос има с касови апарати, с електронни регистри, а сега и в пенсионната система. „В момента цари пълен хаос. Тепърва щели да изчисляват какъв ще е ефектът, колко хора ще бъдат засегнати, колко пари ще трябват“, коментира Нинова и каза на управляващите, че това се прави преди приемането на закона. Според нея управляващите противопоставят една група българи на друга. „От 2015 година БСП е последователна срещу тази реформа, внесохме и предложихме алтернативна пенсионна реформа. Самостоятелен законопроект на Кодекса на социалното осигуряване, с което знаете какво е нашето виждане за пенсионната реформа. Нищо от това не беше прието. Всичко беше отхвърлено и през 2015 и 2018 година“, обясни лидерът на БСП. По думите й днес управляващите заявяват, че няма да има ощетени и че такава е волята на премиера. „Само че питам ние премиерско- волева република ли сме или законова парламентарна. Ако искат нещо да правят – то това не зависи от волята на премиера, а от промени в законите, които това мнозинство с този премиер приемат два пъти. Налагат се промени в Кодекса за социално осигуряване, за които предупреждаваме от 2015 г., че ще настъпи този хаос“, допълни още Нинова.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Бойко Борисов с АБВ и "Обединени патриоти“ провежда целенасочена и последователна политика, с която ощетяват пенсионерите и бъдещите такива

Корнелия Нинова, БСП: Бойко Борисов с АБВ и "Обединени патриоти“ провежда целенасочена и последователна политика, с която ощетяват пенсионерите и бъдещите такива

19 Март 2019 | 14:12 | Агенция "Фокус"
София. Борисов с различни партньори – АБВ и „Обединени патриоти“, провеждат целенасочена и последователна политика, с която ощетяват българските пенсионери и бъдещите такива. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на пресконфереция в централата на партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Има огромен проблем с хората, които ще се пенсионират след 1 януари 2019 г. Това не е спекулация както обявиха след брифинга в Министерския съвет“, обясни Нинова. По думите ѝ 31 % от бъдещите пенсионери ще бъдат ощетени и ще получат по-ниски пенсии. „Волята на премиера било да няма ощетени, само че два пъти волята на премиера беше да има ощетени. Ето как - през 2015 г. беше приета реформа пенсионна „Калфин“. Ето ви го текстът на закона. Тази мъка и този хаос започна от 2015 г. Реформата „Калфин“ при управлението на „Борисов“ 2 с АБВ“, каза още Нинова и уточни, че бъдещите пенсионери няма да могат да избират своите най-благоприятни години при определянето на размера на пенсиите им. „Това беше първата стъпка. Втората стъпка беше предприета през 2018 г. от кабинета „Борисов“ 3 с различно мнозинство – ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Само отварям скоба щяха да се борят за 300 лв. минимална пенсия, а приеха тази реформа, с която утежниха закона от 2015 г.“, каза още Нинова.
Тъй като днес чуваме, че това е било консенсусно решение, извадих стенограмите от 2015 г. и от 2018 г. 2015 г. на 32 страници стенограма БСП обяснява защо това не трябва да се приеме. Горещи дебати, гореща позиция от името на БСП „против“ тази реформа. Не сме участвали в този консенсус. Това решение е прието, извадила съм и гласуването с гласовете на ГЕРБ и АБВ. Стенограмите от 2018 г. показват, че решението е прието с мнозинство ГЕРБ – „Обединени патриоти“ отново след сериозни дебати, позиция и гласуване на БСП „против“ тази реформа. Т.е. ние сме последователни, че правителството на Борисов с различни партньори – АБВ и „Обединени патриоти“, провеждат такава целенасочена и последователна политика, с която ощетяват българските пенсионери и бъдещите такива“, подчерта лидерът на БСП и заяви, че това е посегателство върху най-слабата и уязвимата група.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ивайло Иванов, НОИ: 10 млрд. лв. е бюджетът за фонд „Пенсии“- средствата са напълно достатъчни за изплащане на пенсиите

Ивайло Иванов, НОИ: 10 млрд. лв. е бюджетът за фонд „Пенсии“- средствата са напълно достатъчни за изплащане на пенсиите

19 Март 2019 | 13:32 | Агенция "Фокус"
София. 10 млрд. лв. е бюджетът за фонд „Пенсии“ към НОИ, средствата са напълно достатъчни за изплащане на пенсиите. Това каза управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Ивайло Иванов след среща с премиера Бойко Борисов и синдикати в Министерски съвет във връзка с новата формула за изчисление на пенсиите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Няма да се допусне намаляване на пенсиите. В нито един момент не е стоял въпросът за намаляване на пенсиите“, увери Иванов. Той припомни, че до този момент няма нито една пенсия, отпусната по новата формула. „Министър-председателят беше съвсем ясен по този въпрос и разпореди да не се допусне такова нещо“, посочи Ивайло Иванов. „В НОИ бюджетът е 11 млрд. лв., като 10 млрд. за Фонд „Пенсии“. Средствата, необходими за задълженията за изплащане на пенсии, са напълно в достатъчни, за да покрият всички необходими разходи на НОИ“, отбеляза той.
Според президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов се създава изкуствено напрежение в обществото и то трябва да бъде туширано. „Ние стигнахме до извода, че трябва да бъдат предприети мерки, и в двата варианта да няма ощетени в очакванията си. Все едно при каква разлика“, допълни той. Манолов уточни, че разликите на база симулация, които са правени в новата формула за изчисления на пенсиите, превишават 3 до 5 %. Той поясни, че при една пенсия от 450 лв., тази разлика ще бъде около 20-тина лв.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вицепремиерът Томислав Дончев: Няма да има намаляване на пенсията на нито един пенсионер, искаме да осигурим 50- 53 млн. лв. за Великденски надбавки

Вицепремиерът Томислав Дончев: Няма да има намаляване на пенсията на нито един пенсионер, искаме да осигурим 50- 53 млн. лв. за Великденски надбавки

19 Март 2019 | 13:23 | Агенция "Фокус"
София. Няма да има намаляване на пенсията на нито един български пенсионер, искаме да осигурим 50- 53 млн. лв. за Великденски надбавки. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев след среща с премиера Бойко Борисов и синдикати в Министерски съвет във връзка с новата формула за изчисление на пенсиите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според него много от пенсионерите разчитат само на тази държавна подкрепа и по думите му е напълно нормално след като излезе информация за нейното намаляване, те да реагират. „Искам ясно да кажа, че всички интерпретации, спекулации, че ще има намаляване на пенсиите са неверни. Те не са неточни, те са неверни. Никой няма право да намалява пенсиите не на 30%, не на 1%, на един български пенсионер“ заяви той. „Ние имаме амбицията да осигурим над 50 - 53 млн. за Великденски надбавки. Това се надявам да бъде взето като решение още тази седмица“, отбеляза Дончев. „Най-важното е да успокоим хората, за които пенсията е единственият доход. Позволете ми да го кажа за трети път- няма да има намаляване на пенсиите на нито един български пенсионер“, изтъкна вицепремиерът.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ася Гонева, НОИ: Ще обсъдим още веднъж възможностите във формулата за изчисление на пенсиите да бъдат включени и годините от 1997 до 1999 г.

Ася Гонева, НОИ: Ще обсъдим още веднъж възможностите във формулата за изчисление на пенсиите да бъдат включени и годините от 1997 до 1999 г.

19 Март 2019 | 13:02 | Агенция "Фокус"
София. Премиерът Бойко Борисов ни възложи да обсъдим още веднъж възможностите, за да бъдат включени и трите години от 1997 до 1999 г. във формулата за изчисление на пенсиите. Това каза Ася Гонева, член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) от КНСБ след среща с премиера Бойко Борисов и синдикати в Министерски съвет във връзка с новата формула за изчисление на пенсиите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Искам да изкажа огромното си разочарование и съжаление за начина, по който биват интерпретирани едни данни, намиращи се на страницата на НОИ, които са симулация на базата на конкретни наистина данни. Фактът, че говорим за симулация показва, че говорим за едни очаквания как би могло евентуално да се отрази новата формула при отпускане на пенсията при елиминиране на тези години, които могат да бъдат манипулирани, които създават нова трудова кариера на недобросъвестни лица и бизнесмени, които да печелят от това и да елиминират едно конюнктура, която в годините от 1997 до 1999, някой за няколко месеца е имал огромен доход, а от 1 януари 2000 г. е слязъл да плаща от минималния си осигурителен доход“, коментира тя. Тези очаквания за 30-тина процента от бъдещите пенсионери, за които би могло да се получи някакво намаление на индивидуалния коефициент, не на пенсията, би могло да бъде категорично елиминирано, защото както е известно, всяка година средният осигурителен доход в пенсионната система нараства. Именно средният осигурителен доход в системата стои във формулата за определяна на пенсията“, отбеляза Гонева. „Поради създавалата се обстановка от изключително непрофесионални хора, не знам по какви подбуди, които подвеждат и медиите и обществото, беше проведена тази среща, и г-н Борисов възложи на министъра, НОИ, организациите, които сме представени в Надзорния съвет на института, да обсъдим още веднъж възможностите, които бихме предложили на правителството за някаква корекция в Закона, която да накара служителите, които се занимават с пенсионно производство, да ги задължим да правят изчисления на базата на сега действащия текст, като вземат предвид и трите години от 1997 до 1999 г., но само на данни от персоналния регистър. Това, което е доказано, че е приносът на съответния осигурен работещ. Ако се появи разлика, каквато и да е тя, то да бъде отпуснат по-благоприятният размер“, посочи тя.
Ася Гонева обясни, че ще се направи възможното да се предложи един работещ текст, за да се успокои обществеността, че никой няма намерение да я ощетява.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Бисер Петков: Волята на премиера Борисов е да не се допуска ощетяване на нито един пенсионер - ще продължим разговора, за да изпълним това

Министър Бисер Петков: Волята на премиера Борисов е да не се допуска ощетяване на нито един пенсионер - ще продължим разговора, за да изпълним това

19 Март 2019 | 12:27 | Агенция "Фокус"
София. Волята на премиера е да не се допуска ощетяване на нито едно лице, ние ще продължим разговора за това как ще се изпълни това решение. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след среща с премиера Бойко Борисов и синдикати в Министерски съвет във връзка с новата формула за изчисление на пенсиите, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Петков обясни, че по време на срещата управителят на НОИ е представил изчисления на ефекта от новата формула. По думите му данните показват, че около 60% от бъдещите пенсионери ще имат положителна промяна, за 11% няма да има, а за близо 30% пенсиите ще бъдат намалени. „Целта на реформата, беше да се обвърже по-тясно измерването на пенсиите и тя да се изчислява на база осигуряване“, изтъкна министър Бисер Петков.
На тази среща бяха обсъдени всички възможности, за да няма бъдещи ощетени пенсионери. „Говорим за бъдещи пенсии и за ефекта от една промяна, която е от 2014 г. и влиза в сила тази година.“, изтъкна той.
Агенция „Фокус “ припомня: Промените в пенсионното законодателство бяха наложени в началото на 2019 г. Във връзка с измененията Националният осигурителен институт (НОИ) подготви последваща оценка на ефектите от влезлите в сила разпоредби, с фокус върху ефекта от отпадането на дохода за 1997-1999 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент (ИК) на лицата с пенсии, които ще бъдат отпуснати след 31 декември 2018 г. ОТ НОИ отчитат, че изключването на доходите за 1997, 1998 и 1999 г. и налагането на ограничение върху крайната стойност на индивидуалния коефициент води до увеличение в размера на индивидуалния коефициент за 56,8% от обхванатите лица, без промяна остават размерите на индивидуалния коефициент на 11,9%, а при 31,3% се получава намаление в индивидуалния коефициент. Анализът показва, че в бъдеще се очаква делът на негативно засегнатите да продължи да намалява.
В понеделник социалният министър Бисер Петков обясни пред журналисти, че ще се прави пълен анализ за влиянието на промените във формулата за изчисление на пенсиите. Тогава той уточни, че ще се изчакат заключителните данни на НОИ и след това ще се прецени дали има основания за отмяна на наложената формула и всъщност основателни ли са опасенията на института.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Предварителните данни на НОИ сочат неутрален ефект от отпадането на дохода за периода 1997-1999 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент за отпуснатите след 2018 г. пенсии

Предварителните данни на НОИ сочат неутрален ефект от отпадането на дохода за периода 1997-1999 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент за отпуснатите след 2018 г. пенсии

18 Март 2019 | 17:18 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка с промяната в пенсионното законодателство от началото на 2019 г. Националният осигурителен институт (НОИ) подготвя последваща оценка на ефектите от влезлите в сила разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., с фокус върху ефекта от отпадането на дохода за 1997-1999 г. при изчисляване на индивидуалния коефициент (ИК) на лицата с пенсии, които ще бъдат отпуснати след 31 декември 2018 г. Това съобщиха от НОИ.
Предварителните резултати относно влиянието на промяната върху размера на индивидуалния коефициент се извършва въз основа на данни за 67 881 осигурени лица, на които от НОИ са изпратени уведомителни писма през 2018 г., че им предстои да навършат изискуемите години за пенсия през следващата година.
Изключването на доходите за 1997, 1998 и 1999 г. и налагането на ограничение върху крайната стойност на индивидуалния коефициент води до увеличение в размера на индивидуалния коефициент за 56,8% от обхванатите лица, без промяна остават размерите на индивидуалния коефициент на 11,9%, а при 31,3% се получава намаление в индивидуалния коефициент. Очаква се в бъдеще делът на негативно засегнатите да продължи да намалява.
Предварителният анализ на данните сочи, че общият ефект от прилагането на промените е увеличение с 0,3% на средния индивидуалния коефициент на лицата от разглежданата съвкупност, което показва, че от гледна точка на системата, ефектът е неутрален. Средното увеличение на индивидуалния коефициент е 4,3% за съвкупността на лицата с увеличение и запазване на размера, а средното намаление на лицата, за които беше изчислен по-нисък индивидуалния коефициент, е 8,3%.
От гледна точка на бюджета на държавното обществено осигуряване, очакванията са промяната да доведе до намаление на разходите за пенсии с 9,1 млн. лв. за 2019 г., което е само 0,09% от общия разход за пенсии, заложен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за настоящата година.
Към този момент намаление на размера на ИК се наблюдава предимно при лица, които в периода 1997-1998 са се осигурявали за по-малък брой месеци на високи доходи.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

НОИ подготвя анализ на ефекта от новата формула за изчисляване на пенсиите

НОИ подготвя анализ на ефекта от новата формула за изчисляване на пенсиите

18 Март 2019 | 16:18 | Агенция "Фокус"
София. Националният осигурителен институт подготвя анализ за ефекта от прилагането на промените във формулата за изчисляване на пенсиите. Той ще бъде готов тази седмица, обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който участва в Годишната конференция на Мрежата на синдикалните организации от европейски столици, предаде БНТ.
Според новата формула пенсиите ще се изчисляват само от доходите, върху които са внасяни осигуровки след 1 януари 2000 г. Според експерти, промените ще ощетят 37% от населението. „Нека видим какво ще покажат данните, които НОИ ще представи и тогава ще се прецени наистина дали има основание нещо да се променя или тези опасения, които бяха изложени на база на изнесеното от НОИ непълна информация, съответно не се подкрепят от данните, които ще получим“, заяви министър Петков.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сагата между омбудсмана Мая Манолова и „Топлофикация София“ продължава (ОБЗОР)

Сагата между омбудсмана Мая Манолова и „Топлофикация София“ продължава (ОБЗОР)

12 Март 2019 | 17:56 | Агенция "Фокус"
София. Омбудсманът Мая Манолова коментира пред медиите отговорите, които получи от директора на „Топлофикация София“ ЕАД на зададените от нея въпроси. Съдебната сага на омбудсмана с „Топлофикация“ продължава близо три години. Мая Манолова зададе 10 въпроса, сред които какъв е размерът на присъдените юрисконсулски възнаграждения за 2015 г.; колко от тях са събрани и как са разходвани; колко юрисконсулти са работили в дружеството и какъв е размерът на възнагражденията им; колко са заведените дела срещу длъжници. В рамките на 14-дневния срок по Закона за достъп до обществена информация омбудсманът не получи отговорите. Вместо това, от „Топлофикация София“ ЕАД изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация не попада в приложното поле на Закона за достъп до обществената информация. С решение от 25 февруари 2019 г. Административен съд София –град изпрати преписката на изпълнителния директор на дружеството за предоставяне исканата от Мая Манолова информация. Така Мая Манолова получи отговорите, но според нея те се разминават с информация от други официални документи, изходящи от същото дружество - Годишен доклад на „Топлофикация София“ за 2015 г., Годишен счетоводен отчет за 2015 г. и Доклад на Агенция „Държавна финансова инспекция“ за 2014 и 2015 г.
За образуваните през 2015 г. съдебни изпълнителни дела от „Топлофикация София“ ЕАД срещу нейни клиенти, Манолова цитира: „Според отговор на „Топлофикация София“ през 2015 г. са заведени 17 555 заповедни производства, 5051 искови и 6226 изпълнителни дела или общо 28 832 дела. Според Годишния отчет на „Топлофикация София“ за 2015 г. делата са 15 362 заповедни, 5051 искови и 6900 изпълнителни - общо 27 313“. Омбудсманът отчете, че разликата е 1519 дела.
От институцията вземат за верен отговора, който е дал изпълнителният директор на дружеството в писмото и въз основа на тях пресмятат какви хонорари е поискала „Топлофикация“ от всички заведени дела през 2015 г. „17 555 заповедни дела по 300 лв. минимално юрисконсултско възнаграждение, което иска дружеството, прави 5,266 млн. лв. По 5051 искови дела минимумът е 300 лв., което прави 1,5 млн. лв. По 6026 изпълнителни дела по 350 лв. минимумът, са близо 2,2 млн. лв. Или общо близо 9 млн. лв. които са поискани от „Топлофикация София“ през 2015 г.“, поясни Манолова като уточни, че тези сметки са направени при условие, че претенциите на „Топлофикация“ по делата са за суми под 500 лв., а е ясно, че се водят и по-големи дела, по които юрисконсултските възнаграждения са по-големи. „Според „Топлофикация“ обаче присъдените юрисконсултски възнаграждания за всички тези 28 хил. дела са 4, 232 млн. лв.“, изтъкна общественият защитник. „Само за справка ще отбележа, че през 2016 г. дружеството има присъдени 10,2 млн. лв. юрисконсултски възнаграждения, а през 2017 г. думата достига почти 12 млн. лв.“, добави тя. „На този фон не е ясно защо в касата на дружеството от присъдени през 2015 г. според отчета 6,1 млн. лв. са постъпили само 2,2 млн. лв.“, коментира Манолова.
„Цифрата 6 милиона за юрисконсултски възнаграждения не съществува в отговора на „Топлофикация София“ ЕАД до омбудсмана Мая Манолова, такава цифра няма и в официалния доклад на Агенция за държавна финансова инспекция“, заяви за Радио „Фокус“ говорителят на дружеството Елизабет Павлова. „Присъдените юрисконсултски възнаграждения на „Топлофикация София“ за 2015 година са в размер на 4 232 303 лева. От тях събраните юрисконсултски възнаграждения са в размер на 2 236 825 лева“. Елизабет Павлова каза още, че по отношение на делата срещу битови клиенти, представителството се извършва единствено и само от юрисконсултите на „Топлофикация София“ ЕАД. „Дружеството обаче води дела с фирми, дела, които представляват сериозен, материален интерес за милиони левове и там е необходимо да бъдат представлявани от специализирани юристи, които да защитят естествено правата и интересите на „Топлофикация София“ ЕАД“, изтъкна тя.
Омбудсманът Мая Манолова посочи, че „Топлофикация София“ твърди, че през 2015 г. е имала трудови правоотношения с 19 юрисконсулти, но според доклад на Агенция „Държавна финансова инспекция“ (АДФИ) в дружеството са работили средно месечно 54 юристи. Тя цитира отговора на дружеството: „Начислените им брутни трудови възнаграждения са в размер на 269 608, 51 лв., като основни заплати и възнаграждения по Кодекса на труда 258 290, 18 лв. и 11 318, 33 лв. за материално стимулиране. На служителите са изплатени средства по СБКО в размер на 76 554, 82 лв. за закупуване на работно облекло и очила 3 550, 54 лв.". „Според доклад на Агенция „Държавна финансова инспекция“ за 2014 и 2015 г. в дирекция „Правна“ на дружеството са работили средно месечно по 54 души, като през месец май и юни са работили 67 души, които са получили възнаграждения в размер на 789 хил. лв., близо 800 хил. лв“, отбеляза Мая Манолова. По думите ѝ тези средства се плащат от столичани, защото те са включени в сметките им за парно. Според нея дружеството е сключило 8 договора с адвокатски кантори за 2 млн. 245 хил. лв. за защита по 7 дела. По думите на Манолова тези средства също влизат в цената на парното и се плащат от всички столичани.
Елизабет Павлова поясни, че са били сключени договори със 7 адвокатски кантори, които са представлявали „Топлофикация София“ ЕАД в сериозни и тежки дела. Тя уточни, че представителството по отношение на делата, водени срещу битови клиенти, се извършва само от юрист на дружеството. По думите й няма разминаване между данните, предоставени на омбудсмана и това, което е посочено в доклада на АДФИ. „През 2015 година в трудово правоотношение с „Топлофикация София“ са били 19 юрисконсулти. В доклада, който е публично известен, подготвен след проверка от АДФИ, броят на служителите в дирекция „Правна“ е 52. Това са не само юрисконсулти, но и хора, които се занимават с оформянето на документи, деловодители и технически служители“, заяви Елизабет Павлова.
Междувременно изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Кремен Георгиев посочи, че дружеството вече няма да завежда дела срещу клиентите, които дължат малки суми. „Потребителите, срещу които има заведени дела, са между 12 и 17 хиляди годишно, което е под половин процент от абонатите“, уточни той. Изпълнителният директор поясни, че досега се е започвала съдебна процедура при задължение над 50 лева и непостигане на какъвто и да е консенсус с абоната. „Тази практика няма да продължи, защото за 5 лева, за 50 лева или за 5 хиляди лева, работата, която върши юрисконсултът, е една и съща. На практика си губи смисълът за такива малки суми да се хаби ресурс", коментира Кремен Георгиев. Приоритетно „Топлофикация" ще завежда дела за дължими суми над минималната работна заплата, т.е. 560 лв.
Мая Манолова коментира, че последните 3 години „Топлофикация София“ ЕАД отчита финансови загуби, но въпреки това разходите за персонал ще бъдат увеличени с 19%. Тя обясни, че от „Топлофикация София“ ЕАД са й отговорили, че приходите от юристконсултските възнаграждения през 2015 г. са част от всички приходи на дружеството и формират данъчния финансов резултат, който за посочения период е загуба, и съответно не подлежи на облагане с данък печалба. Според Манолова „Топлофикация“ не знае колко точно дела е завела срещу клиенти през 2015 г. не знае колко суми са и присъдени. Тя поставя под въпрос информацията за това, колко пари са постъпили в касата на дружеството, защото има сериозно несъответствие между тези числа. „Топлофикация“ не знае или не иска да отговори, или има друго обяснение за начина, по който се осчетоводяват суми в дружеството и се води отчетност, след като в официални документи се представят различни данни“, посочи омбудсманът. „Във всички случаи изводът е един „Топлофикация София“ печели много добре на гърба на столичани, чрез хонорари на юристи. Тя работи много добре като една правна кантора, която осигурява присъдени - за 2015 г. 6 115 000 лв. за 2016 г. - 10 224 000 лв. за 2017 г. – 11 884 000 лв.“, заяви омбудсманът.
Мая Манолова призова министър Теменужка Петкова да предложи нова формула за изчисление на такса „сградна инсталация“, която да е разбираема и справедлива за гражданите. Тя апелира новото ръководство на „Топлофикация“ да започне процедура за промяна в общите условия на дружеството, така че балансът на интереси на потребители и дружество да бъде възстановен. Манолова ще настоява Агенция „Държавна финансова инспекция“ (АДФИ) да направи пълна проверка за това какви дела е завела „Топлофикация София“ ЕАД срещу столичани през 2015, 2016, 2017 и 2018 г. – заповедни, искови, колко изпълнителни производства, какви суми са присъдени за разноски и какви са постъпили в касата на дружеството за този период.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“ ЕАД: Представителството по отношение на делата, водени срещу битови клиенти, се извършва само от юрист на „Топлофикация София“

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“ ЕАД: Представителството по отношение на делата, водени срещу битови клиенти, се извършва само от юрист на „Топлофикация София“

12 Март 2019 | 17:18 | Агенция "Фокус"
София. Представителството по отношение на делата, водени срещу битови клиенти, се извършва само от юрист на „Топлофикация София“. Това каза в дневния блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“ говорителят на „Топлофикация София“ Елизабет Павлова. „През 2015 година в трудово правоотношение с „Топлофикация София“ са били 19 юрисконсулти. „В доклада, който е публично известен, подготвен след проверка от АДФИ, броят на служителите в дирекция „Правна“ е 52. Това са не само юрисконсулти, но и хора, които се занимават с оформянето на документи, деловодители и технически служители. В това отношение няма разминаване между данните, които сме предоставили днес на омбудсмана на Република България и това, което е посочено в доклада на АДФИ“, заяви Елизабет Павлова. Тя уточни, че по отношение на делата срещу битови клиенти представителството се извършва единствено и само от юрист на „Топлофикация София“. Дружеството обаче води дела с фирми за милиони левове, каза Елизабет Павлова. „Там вече е необходимо да бъдат представлявани от специализирани юристи, които да защитят правата и интересите на „Топлофикация София“. В тази връзка са били сключени и тези договори със 7-те адвокатски кантори, които са представлявали „Топлофикация София“ с наистина много тежки и отговорни дела.
Милослава АНГЕЛОВАОтвори в нов прозорец
прочети затвори

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“ ЕАД: Цифрата 6 милиона за юрисконсултски възнаграждения не съществува в отговора ни до омбудсмана Мая Манолова

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“ ЕАД: Цифрата 6 милиона за юрисконсултски възнаграждения не съществува в отговора ни до омбудсмана Мая Манолова

12 Март 2019 | 16:45 | Агенция "Фокус"
София. Цифрата 6 милиона за юрисконсултски възнаграждения не съществува в отговора на „Топлофикация София“ ЕАД до омбудсмана Мая Манолова, такава цифра няма и в официалния доклад на Агенция за държавна финансова инспекция. Това каза за дневния блок на Радио „Фокус“ говорителят на дружеството Елизабет Павлова. „На присъдените юрисконсултски възнаграждения на „Топлофикация София“ за 2015 година са в размер на 4 232 303 лева. От тях събраните юрисконсултски възнаграждения са в размер на 2 236 825 лева. Тоест, някъде около половината от присъдените суми са събрани. Така че в документацията, която сме предоставили на г-жа Манолова както „Топлофикация София“ като дружество, така и докладът на Агенцията за държавна финансова инспекция не съществува цифра от 6 милиона, присъдени изобщо такива възнаграждения“, обясни тя. Елизабет Павлова каза още, че по отношение на делата срещу битови клиенти представителството се извършва единствено и само от юрисконсултите на „Топлофикация София“ ЕАД. Дружеството обаче води дела с фирми, дела, които представляват сериозен, материален интерес за милиони левове и там е необходимо да бъдат представлявани от специализирани юристи, които да защитят естествено правата и интересите на „Топлофикация София“ЕАД, каза още тя. В тази връзка са били сключени и договорите със 7-те адвокатски кантори, които са представлявали „Топлофикация София“ ЕАД в сериозни и тежки дела, добави Павлова.
Милослава АНГЕЛОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Ще настояваме АДФИ да направи пълна проверка за това какви дела е завела „Топлофикация София“ ЕАД срещу столичани през 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

Омбудсманът Мая Манолова: Ще настояваме АДФИ да направи пълна проверка за това какви дела е завела „Топлофикация София“ ЕАД срещу столичани през 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

12 Март 2019 | 13:27 | Агенция "Фокус"
София. Ще настояваме Агенция „Държавна финансова инспекция“ (АДФИ) да направи пълна проверка за това какви дела е завела „Топлофикация София“ ЕАД срещу столичани през 2015, 2016, 2017 и 2018 г. – заповедни, искови, колко изпълнителни производства, какви суми са присъдени за разноски и какви са постъпили в касата на дружеството за този период. Това каза омбудсманът Мая Манолова, която представи информация, предоставена от „Топлофикация София“ ЕАД по повод нейно запитване, къде е изразходило дружеството събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения чрез започнати дела срещу 21 хиляди софийски граждани, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „След като след 3-годишна сага, стана ясно, че „Топлофикация София“ е субект, който дължи обществена информация, ще поискаме същата информация, която поискахме за 2015 г. за 2016, 2017, 2018 г.“, заяви тя. По думите ѝ, след като се получи тази информация, ще се прецени дали да събират и допълнителна такава. „Например Инспектората на Министерството на правосъдието, което проверява частните съдебни изпълнители“, каза още тя. Даяна ДЮЛГЕРОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Призоваваме министър Теменужка Петкова да предложи нова формула за изчисление на такса „сградна инсталация“, която да е разбираема и справедлива за гражданите

Омбудсманът Мая Манолова: Призоваваме министър Теменужка Петкова да предложи нова формула за изчисление на такса „сградна инсталация“, която да е разбираема и справедлива за гражданите

12 Март 2019 | 13:25 | Агенция "Фокус"
София. Призоваваме министър Теменужка Петкова да предложи нова формула за изчисление на такса „сградна инсталация“, която да е разбираема и справедлива за гражданите. Това каза омбудсманът Мая Манолова, която представи получените от „Топлофикация София“ ЕАД отговори на нейно запитване за това къде дружеството е изразходило събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения чрез започнати дела срещу 21 хиляди софийски граждани, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Преди 1 година Административен съд-София, отмени формулата, по която се изчислява „сградна инсталация“, като я определи за необяснима и неразбираема, неотчитаща реалното подаване на топлинна енергия. След постановяване на това решение на първа инстанция, имаше обещание от страната на министъра на енергетиката да предложи справедлива формула, която да е разбираема за гражданите и експертите, и която да отразява реално излъченото количество топлина“, обясни Манолова. „За целта министърът на енергетиката сформира работна група, която започна работа през 25 май 2018 г. и приключи на 1 октомври 2018 г. Тази работна група така и не излезе с резултат - официално предложение, което да бъде представено на гражданите“, припомни омбудсманът.
„Междувременно отоплителният сезон ще приключи, на гражданите ще им бъдат начислени сметки по тази отменена формула на „сградна инсталация“, и е много вероятно да застанем пред ситуация, в която хората ще си потърсят ненадлежно събраните пари по една формула, която най-вероятно ще бъде окончателно отменена и от втората съдебна инстанция“, заяви тя.
„Призоваваме отново министър Петкова, в чието министерство би трябвало да има съответните специалисти, която е отговорна за методиката за „сградна инсталация“, да направи предложение, което да бъде публично обсъдено и да е справедливо за столичани и за всички граждани в страната, които използват парно“, допълни Манолова.
„Топлофикация София“ има ново ръководство, започваме с един апел, да започне процедура за промяна в общите условия на дружеството, така че балансът на интереси на потребители и дружество да бъде възстановен. Ние сме опитвали да накараме КЕВР да започне такава процедура, той трябва да следи освен за интересите на топлофикация, но и на гражданите, но там винаги „удряме на камък“, сега призоваваме новия изпълнителен директор да започне такава процедура“, допълни Мая Манолова.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: През последните 3 години „Топлофикация София“ ЕАД отчита финансови загуби,въпреки това разходите за персонал през 2019 г. ще бъдат увеличени с 19%

Омбудсманът Мая Манолова: През последните 3 години „Топлофикация София“ ЕАД отчита финансови загуби,въпреки това разходите за персонал през 2019 г. ще бъдат увеличени с 19%

12 Март 2019 | 13:16 | Агенция "Фокус"
София. Последните 3 години „Топлофикация София“ ЕАД отчита финансови загуби, но въпреки това разходите за персонал ще бъдат увеличени с 19 %. Това каза омбудсманът Мая Манолова, която представи информация, предоставена от „Топлофикация София“ ЕАД по повод нейно запитване, къде е изразходило дружеството събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения чрез започнати дела срещу 21 хиляди софийски граждани, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Манолова обясни, че на въпроса какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г. от „Топлофикация София“ ЕАД са отговорили, че приходите от юристконсултските възнаграждения през 2015 г. са част от всички приходи на дружеството и формират данъчния финансов резултат, който за посочения период е загуба, и съответно не подлежи на облагане с данък печалба.
„През 2015 г. загубата на „Топлофикация София“ ЕАД е била 59 млн. лв., през 2016 – 40 млн. лв., през 2017 г. - 34 млн. лв. Въпреки това с едно последно решение на СОС разходите за персонал през 2019 г. ще бъдат увеличени с 19 , вероятно ще се назначат още юристи в правна дирекция на „Топлофикация София“, коментира още Мая Манолова. „Изводът е, че „Топлофикация София“ не знае колко точно дела е завела срещу клиенти през 2015 г. не знае колко суми са и присъдени и поставяме под въпрос информацията за това, колко пари са постъпили в касата на дружеството, защото има сериозно несъответствие между тези числа. „Топлофикация не знае или не иска да отговори, или има друго обяснение за начина, по който се осчетоводяват суми в дружеството и се води отчетност, след като в официални документи се представят различни данни“, обясни тя. Във всички случаи изводът е един „Топлофикация София“ печели много добре на гърба на столичани, чрез хонорари на юристи. Тя работи много добре като една правна кантора, която осигурява присъдени - за 2015 г. 6 115 000 лв. за 2016 г. - 10 224 000 лв. за 2017 г. – 11 884 000 лв.“, заяви омбусманът. „В същото време загубата продължава да бъде най-ниското число на 32 млн. лв“, коментира тя.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: „Топлофикация София“ твърди, че през 2015 г. е работила с 19 юрисконсулти, но според доклад на АДФИ през 2014-2015 г. в дружеството са работили средно месечно 54 юристи

Омбудсманът Мая Манолова: „Топлофикация София“ твърди, че през 2015 г. е работила с 19 юрисконсулти, но според доклад на АДФИ през 2014-2015 г. в дружеството са работили средно месечно 54 юристи

12 Март 2019 | 13:01 | Агенция "Фокус"
София. „Топлофикация София“ твърди, че през 2015 г. е имала трудови правоотношения с 19 юрисконсулти, но според доклад на Агенция „Държавна финансова инспекция“ (АДФИ) в дружеството са работили средно месечно 54 юристи. Това каза омбудсманът Мая Манолова, която представи информация, предоставена от „Топлофикация София“ ЕАД по повод нейно запитване къде е изразходило дружеството събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения чрез започнати дела срещу 21 хиляди софийски граждани, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
На въпрос, колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година, отговорът на „Топлофикация София“ ЕАД през 2015 г. е: „Топлофикация София“ ЕАД е била в трудови правоотношения с 19 лица, заемащи длъжността „юрисконсулт“ в дружеството. Начислените им брутни трудови възнаграждения са в размер на 269 608, 51 лв., като основни заплати и възнаграждения по Кодекса на труда 258 290, 18 лв. и 11 318, 33 лв. за материално стимулиране. На служителите са изплатени средства по СБКО в размер на 76 554, 82 лв. за закупуване на работно облекло и очила 3 550, 54 лв.".
„Според доклад на Агенция „Държавна финансова инспекция“ за 2014 и 2015 г. в дирекция „Правна“ на дружеството са работили средно месечно по 54 души, като през месец май и юни са работили 67 души, които са получили възнаграждения в размер на 789 хил. лв., близо 800 хил. лв“, отбеляза тя. По думите ѝ тези средства се плащат от столичани, защото те са включени в сметките им за парно.
Тя уточни, че дружеството е сключило 8 договора с адвокатски кантори за 2 млн. 245 хил. лв. за защита по 7 дела. По думите ѝ тези средства също влизат в цената на парното и се плащат от всички столичани.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Отговорите на директора на „Топлофикация София“ ЕАД на зададените от нас въпроси, се разминават с информация от други документи на дружеството

Омбудсманът Мая Манолова: Отговорите на директора на „Топлофикация София“ ЕАД на зададените от нас въпроси, се разминават с информация от други документи на дружеството

12 Март 2019 | 12:52 | Агенция "Фокус"
София. За съжаление, отговорите на основните въпроси, които зададохме на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, се разминават с официална информация от други официални документи, изходящи от същото дружество - годишен доклад на „Топлофикация София“ за 2015 г., годишен счетоводен отчет за 2015 г. и доклад на Агенция „Държавна финансова инспекция“ за 2014 и 2015 г. Това каза омбудсманът Мая Манолова, която представи получените от „Топлофикация София“ ЕАД отговори на нейно запитване за това къде дружеството е изразходило събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения чрез започнати дела срещу 21 хиляди софийски граждани, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
Манолова даде за пример данните за образуваните през 2015 г. съдебни изпълнителни дела от „Топлофикация София“ ЕАД срещу нейни клиенти. „Според отговор на „Топлофикация София“ през 2015 г. са заведени 17 555 заповедни производства, 5051 искови и 6226 изпълнителни дела или общо 28 832 дела. Според годишния отчет на „Топлофикация София“ за 2015 г. делата са 15 362 заповедни, 5051 искови и 6900 изпълнителни - общо 27 313, което прави разлика от 1519 дела“, заяви Манолова.
Тя обясни, че от институцията вземат за верен отговора, който е дал изпълнителният директор на дружеството в писмото по повод отправеното им запитване и въз основа на тях пресмятат какви хонорари е поискала топлофикация от всички заведени дела през 2015 г.
„Практиката на „Топлофикация София“ е ясна и константна - искат се юрисконсултски възнаграждения и пред съдебна инстанция и в изпълнителното производство и се присъждат минималните такива за 2015 г.“, заяви омбудсманът. „Това означава 17 555 заповедни дела по 300 лв. минимално юрисконсултско възнаграждение, което иска дружеството, прави 5,266 млн. лв. По 5051 искови дела минимумът е 300 лв., което прави 1,5 млн. лв. По 6026 изпълнителни дела по 350 лв. минимумът, са близо 2,2 млн. лв. Или общо близо 9 млн. лв. които са поискани от „Топлофикация София“ през 2015 г.“, обясни Манолова като уточни, че тези сметки са направени при условие, че претенциите на „Топлофикация“ по делата са за суми под 500 лв., а е ясно, че се водят и по-големи дела, по които юрисконсултските възнаграждения са по-големи.
„Според „Топлофикация“ обаче присъдените юрисконсултски възнаграждания за всички тези 28 хил. дела са 4, 232 млн. лв., което е наполовина от това, което със сигурност е поискано през 2015 г.“, коментира Манолова.
„Само за справка ще отбележа, че през 2016 г. дружеството има присъдени 10,2 млн. лв. юрисконсултски възнаграждания, а през 2017 г. думата достига почти 12 млн. лв.“, добави тя.
„На този фон не е ясно защо в касата на дружеството от присъдени през 2015 г. според отчета 6,1 млн. лв. са постъпили само 2,2 млн. лв.“, коментира Манолова. По думите ѝ този въпрос е изключително важен и следва да бъде обект на допълнителен анализ.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Топлофикация София“ ЕАД предостави отговорите на въпросите, зададени от омбудсмана на Р България

„Топлофикация София“ ЕАД предостави отговорите на въпросите, зададени от омбудсмана на Р България

12 Март 2019 | 10:36 | Агенция "Фокус"
София. В изпълнение на Решение № 1149 на Административен съд София-град „Топлофикация София“ ЕАД предостави в рамките на законово определения срок отговори на въпросите, посочени в заявлението на Омбудсмана на Р България. Данните за юрисконсултските възнаграждения са били представени в доклад от 13 февруари 2017 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция/ № ДИ1СФ-8/13.02.2017г./ след извършена финансова инспекция на „Топлофикация София” ЕАД и са били изпратени и до екипа на омбудсмана. Това съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София“ ЕАД.
Агенция „Фокус“ публикува отговорите на „Топлофикация София“ ЕАД без редакторска намеса:

Уважаема г-жо Манолова,
Във връзка с Ваше писмо с изх. № 4702-05/07.10.2016 г., с наш peг. индекс М-1088/07.10.2016г., Ви предоставяме следната информация:
1. Присъдените юрисконсултски възнаграждения в полза на „Топлофикация София" ЕАД по съдебни, изпълнителни и заповедни производства, образувани от дружеството през 2015 г. са общо в размер на 4 232 303,29 лв.
2. Реализираните приходи от присъдени юрисконсултски възнаграждения по съдебни, изпълнителни и заповедни дела за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са общо в размер на 2 236 825,35 лв. Осчетоводени са по сметка 709: Приходи от други продажби.
3. През 2015 г. „Топлофикация София" ЕАД е било в трудови правоотношения с 19 лица, заемащи длъжността „юрисконсулт" в дружеството. Начислените брутни трудови възнаграждения на юрисконсултите през 2015 г. са общо в размер на 269 608,51 лв., в т.ч. основни заплати и възнаграждения по Кодекса на труда 258 290,18 лв. и 11 318,33 лв. за материално стимулиране. На служителите са изплатени средства по СБКО в размер на 76 554,82 лв. и за закупуване на работно облекло и очила - 3550,54 лв.
4. Средствата за допълнително материално стимулиране изплатени на юрисконсултите през 2015 г. са в общ размер на 11 318,33 лв.
5. През 2015 г., разходите за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му са размер на 2480,00 лв.
6. Във връзка с принудително събиране на дължими суми, на основание чл. 154, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс /в сила от 01.03.2008г./, от битови и небитови клиенти - неизправни длъжници на "Топлофикация София" ЕАД, за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. в Софийски районен съд са депозирани 17 555 броя заявления за издаване на заповед за изпълнение, за неплатени задължения за топлинна енергия на стойност 30 234 714, 48 лв., съответно при частни съдебни изпълнители са образувани 6 226 изпълнителни дела за неплатени задължения на стойност 14 737 114, 99 лв. Образуваните през 2015 г. производства по общия исков ред, по които Дружеството е страна са 5 736, като 5 051 дела са образувани въз основа на искови молби, изготвени от юристите в дирекция "Правна" и 685 образувани от клиенти срещу „Топлофикация София" ЕАД. Завеждането на дела за неплатени задължени за потребена топлинна енергия от неизправните длъжници, цели защита на интересите на дружеството и на всички негови лоялни клиенти. Действията по събиране на задълженията са съобразени и с изтичащата погасителна давност.
7. Приходите от юрисконсултски възнаграждения през 2015 г. са част от всички приходи на дружеството и формират данъчния финансов резултат, който за посочения период е загуба, и съответно не подлежи на облагане, с данък печалба.
8. Приходите от юрисконсултски възнаграждения не се изплащат на юрисконсултите в дружеството.
9. През 2015 г. между „Топлофикация София" ЕАД и адвокатски дружества са сключени 8 броя договори за правна помощ и процесуално представителство. Изплатените възнаграждения са в общ размер на 2 245 401,77 лв. и са определени в минимален размер в
съответствие с Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, която е задължителна и установява минималните размери, под които не е допустимо уговарянето на възнаграждения за предоставяните от адвокатите услуги.
10. „Топлофикация София" ЕАД е възложило на адвокатски дружества през 2015 г. процесуално представителство по 7 съдебни производства само с търговски дружества, които се отличават със сериозна фактическа и правна сложност, а така също и със значителен материален интерес, възлизащ на 142 922 174,00 лв. Процесуалното представителство по дела срещу клиенти на дружеството се осъществява само и единствено от юрисконсулти в трудово правоотношение със същото.
Оставаме на разположение при необходимост от Ваша страна на допълнителна информация по въпросите.
С уважение:
Кремен Георгиев
Изпълнителен директор


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Тристранна среща на президентите на Русия, Турция и Иран в Анкара. 16 септември 2019 година
Тристранна среща на президентите на Русия, Турция и Иран в Анкара. 16 септември ...

ВИДЕО
Кмет на годината 2019
Кмет на годината 2019
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.