НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 02:17


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Премиерът Бойко Борисов: България не е гласувала за европейски прокурор

Премиерът Бойко Борисов: България не е гласувала за европейски прокурор

8 Април 2019 | 18:56 | Агенция "Фокус"
София. Европейският съвет не се е занимавал, не съм гласувал, не сме гласували. От ръководството на Съвета беше взето решение новият европарламент да се произнесе по европейския прокурор след изборите. Това каза на брифинг в Министерски съвет премиерът Бойко Борисов в отговор на лидера на БСП Корнелия Нинова, която го попита през „Фейсбук“ коя институция е решила България да гласува против Лаура Кьовеши за европейски прокурор, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Корнелия Нинова да отиде да пита Румъния за Кьовеши“, призова той. „На няколко пъти пише във „Фейсбук“ - „Борисов, страх ли ви е. Какво ви е?“, коментира премиерът. „Най-добронамерено на КСНС, пред всички, и в стенограмата го пише казах, че в Румъния управлява социалистически правителство. Държавата ръководи сестринска партия на БСП. Моля ви, обадете се на колежката ви социалистически премиер на Румъния и питайте- какво и защо отнеха правото на Кьовеши. Не казвам нищо, не се бъркам и какво тя ми разказа, че се е случило в Румъния“, се обърна премиерът към лидера на БСП. „Не мога да схвана как при всяка своя командировка президентът винаги кани министри. Те му организират бизнес форумите, участват там. Прекрасно минават. Поне за радост в чужбина не се излагаме, а като дойде тук казва, че министрите са корумпирани. Като са корумпирани- не ги взимайте“, каза още Бойко Борисов.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Правителството одобри кандидатурите за длъжността европейски прокурор от Република България

Правителството одобри кандидатурите за длъжността европейски прокурор от Република България

13 Март 2019 | 12:49 | Агенция "Фокус"
София. Правителството одобри кандидатурите за европейски прокурор от Република България, предложени от комисията по подбора на кандидатите за длъжността. Трите одобрени кандидатури са на: Десислава Пиронева - прокурор в Софийска градска прокуратура; Светлана Шопова-Колева - прокурор в Софийска градска прокуратура; Теодора Георгиева - съдия в Административен съд - София град. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
В срок до 31 март министърът на правосъдието ще изпрати кандидатурите на Комитета по подбора по чл. 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура, пред който и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване. Комитетът ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, като укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета и списъка с класирането, Съветът на ЕС, като действа с обикновено мнозинство, ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от Република България.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Правителството ще разгледа кандидатурите за длъжността европейски прокурор

Правителството ще разгледа кандидатурите за длъжността европейски прокурор

13 Март 2019 | 07:12 | Агенция "Фокус"
София. Правителството ще разгледа проект на решение за одобряване на кандидатури за длъжността европейски прокурор от България. Това е заложено в програмата на редовното правителствено заседание. На 19 февруари Комисията по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор предложи на министъра на правосъдието Цецка Цачева кандидатурите на прокурор Десислава Пиронева, прокурор Светлана Шопова-Колева и съдия Теодора Георгиева за участие в надпреварата за поста. Процедурата по подбора премина през два етапа – проверка по допустимост на кандидатите въз основа на представените от тях документи и публично изслушване на допуснатите кандидати, проведено на 18 февруари. Очаква се на редовното заседание министър Цачева да внесе трите предложения в Министерски съвет, след което одобрените кандидатури ще бъдат изпратени на секретариата на Комитета по подбора в Брюксел в срок до 31 март. Съгласно Регламента за създаване на Европейската прокуратура, трите кандидатури, излъчени от българската страна, ще бъдат разгледани от Комитета по подбора, като и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване. След разглеждането на кандидатурите и изслушването, Комитетът по подбора ще изготви становище за квалификацията на кандидатите и ще посочи дали те отговарят на условията. Комитетът ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, за да укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета, включително на списъка с класирането, Съветът на ЕС с обикновено мнозинство, ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от България. Кандидатите следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение. Те трябва да притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка. Кандидатите за европейски прокурори трябва да имат още практически опит в националните правни системи, в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.
Министрите ще гласуват проект за осигуряване на преподаватели по български език и литератури в чуждестранни университети. Кабинетът ще разгледа Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България до 2030 година, както и доклад с намерение за създаване на изнесен център за споделени услуги на Световната банка в София.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ВСС: Кандидатите за европейски прокурор от Република България трябва да подадат молбата си за участие в подбора в срок до 1 февруари 2019 г.

ВСС: Кандидатите за европейски прокурор от Република България трябва да подадат молбата си за участие в подбора в срок до 1 февруари 2019 г.

10 Януари 2019 | 15:47 | Агенция "Фокус"
София. Кандидатите за европейски прокурор от Република България трябва да подадат молбата си за участие в подбора в срок до 17:00 ч. на 1 февруари 2019 г. лично, чрез изрично упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка при зачитане на пощенското клеймо на датата на получаване, заедно с изискуемите документи в деловодството на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София 1040, ул.“Славянска“ №1. Това съобщиха пресцентъра на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Новата процедурата за подбор на кандидати е обявена във връзка с Решение № 936 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изменение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г. за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България и писмо на Европейската комисия от 6 декември 2018 г.
Подборът на кандидатите ще бъде извършен от Комисията, създадена в изпълнение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г., и ще бъде съобразен с условията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939, на Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и на актуализирания Работен документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори от 18 декември 2018 г.
Комисията ще извърши подбор на трима кандидати за европейски прокурор от Република България, като процедурата по подбора ще се състои от два етапа – проверка по допустимост на кандидатите въз основа на представените от тях документи и публично изслушване от Комисията на допуснатите кандидати. Предложените от Комисията кандидатури ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. Въз основа на представените от българското правителство три кандидатури, Комитетът по подбора по чл. 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939, след като проведе присъствено изслушване на тримата кандидати, ще изготви становище относно тяхната квалификация и ще извърши класиране, като укаже реда на предпочитание. Европейският прокурор от България ще бъде избран и назначен от Съвета на Европейския съюз, като изборът не е обвързан от реда на предпочитание, указан от Комитета по подбора.
Съгласно посочения актуализиран Работен документ на Европейската комисия, европейските прокурори ще бъдат назначени като срочно наети служители на Европейската прокуратура съгласно чл. 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС), на степен AD13.
Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1939 кандидатите за европейски прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение, и които притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка, и практически опит в националните правни системи и в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.
Обявлението за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура е публикувано на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.
Подадените в рамките на предходната процедура документи могат да бъдат ползвани при кандидатстване в настоящата процедура.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Подборът на кандидатите за европейски прокурор от България ще се проведе след публично изслушване

Подборът на кандидатите за европейски прокурор от България ще се проведе след публично изслушване

19 Декември 2018 | 17:11 | Агенция "Фокус"
София. На 9 ноември 2018 г. Министерският съвет със свое решение възложи на министъра на правосъдието да създаде Комисия по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България, която да предложи три кандидатури за европейски прокурор от България в съответствие с изискванията на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (ЕРРО). Това съобщиха от правителствената информационна служба. Създадената със заповед на министъра на правосъдието Комисия реши подборът на кандидатите за европейски прокурор да премине през два етапа - проверка за допустимост на кандидатите въз основа на представените документи и събеседване. След началото на работа на Комисията и проведеното събеседване беше получено писмо от комисаря за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова и комисаря за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер с покана за предприемане на необходимите действия от страна на българското правителство с оглед представяне на трите кандидатури от България за позицията на европейски прокурор до края на м. март 2019 г. В писмото е посочено, че Комитетът по подбора съгласно Регламента за Европейската прокуратура, ще извърши преценка на кандидатите, като един от тях впоследствие ще бъде назначен от Съвета. Следва да се има предвид, че трите кандидатури, излъчени от българската страна, ще бъдат внимателно разгледани от посочения Комитет по подбора, като и тримата кандидати ще преминат присъствено изслушване пред този Комитет. На 18 декември 2018 г. писмото на комисарите беше обсъдено от членовете на Комисията по подбора. Като взе предвид необходимостта процедурата по подбора да се проведе при повишена прозрачност и публичност, както и посоченият в писмото на комисарите срок за представяне на кандидатурите, Комисията предложи да се стартира нова процедура за подаване на документи от кандидатите в срок до 25 януари 2019 г. Подалите до този момент документи кандидати не е необходимо да ги подават отново. Освен това, с цел да бъде осигурена прозрачност на процедурата по подбора, следва да бъде проведено публично изслушване на кандидатите. Като съобрази предложението на Комисията по подбора, министърът на правосъдието внесе проект на решение за изменение на приетия на 9 ноември акт на Министерския съвет в горния смисъл.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Агенция „Фокус“ бе отличена в петото издание на „Компания на годината“
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.