НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 02:29


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Парламентът ще гласува на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Парламентът ще гласува на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

19 Декември 2018 | 07:15 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще гласува на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание. Законопроектът транспонира част от изискванията на европейска директива. С промените се предприемат мерки на национално ниво за изпълнение на решение на Съда на Европейския съюз и се предотвратява възможността за налагане на финансови санкции на страната при неизпълнение на решението на съда. С новите промени се очаква да бъдат намалени емисиите на фини прахови частици и серен диоксид посредством използването на по-качествени твърди горива за битово отопление, да се подобри качеството на атмосферния въздух и да се защити здравето на населението от вредното въздействие на наднорменото замърсяване на въздуха. Създава се и система за събиране на информация за флуорсъдържащи парникови газове. С промените се разширява и санкционният режим спрямо кметовете, изпълняващи програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух в случаите, когато не са постигнати нормативните изисквания или обективни критерии за намаляване на нивата на замърсяване.
Народните представители ще гласуват на второ четене и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, на Закона за културното наследство, на Закона за устройство на територията и на Закона за гражданското въздухоплаване. На първо четене парламентът ще разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух минаха на първо четене (ОБЗОР)

Промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух минаха на първо четене (ОБЗОР)

16 Ноември 2018 | 21:04 | Агенция "Фокус"
София. Промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух минаха на първо четене след спорове между управляващи и опозиция. „За" законопроекта гласуваха 85 народни представители, „против" - 13 и „въздържали се" - 42 , с което законопроектът бе приет. След това по искане на заместник-председателя на ПГ на „БСП за България" Драгомир Стойнев законопроектът бе прегласуван и приет отново с 83 гласа „за", 14 "против" и 42 „въздържали се".
Мерките се приемат, за да изпълни решение на Съда на ЕС и да се предотвратят финансови санкции за страната ни. Промените целят намаляване на фините прахови частици през завишаване на изискванията за качеството на твърдите горива. С измененията се разширяват санкциите за кметовете по програми за подобряване на качеството на въздуха в случаи, когато не са постигнати нормативните изисквания. Кметовете ще бъдат отговорни за осигуряване на чистотата на въздуха на територията на съответната община. До 31 март всяка година кметовете трябва да внасят в общинските съвети отчет за изпълнение на програмите за намаляване на замърсителите на въздуха. На първо четене депутатите определиха и глоби: от 1000 до 5000 лева ако не се внесе отчет за програмите за чистота на въздуха или не се изпълнят задълженията по организиране на мерките. Ако оценката покаже, че няма намаление на фините прахови частици, кметовете ще се глобят с от 5000 до 10 000 лева. При повторно нарушение глобите се налагат в двоен размер. Съгласно текстовете твърдите горива при тяхното пускане, предоставяне или разпространение на пазара се придружават от декларация за съответствие с изискванията за качество. Законопроектът предвижда глоба в размер на 2000 лв. или имуществена санкция в размер на 2000 лв. за лицата, които правят това без такава декларация за съответствие.
Според председателя на Комисията по околна среда и води и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева трябва да се работи, за да защити здравето на българските граждани от мръсния въздух и законодателните мерки са един от начините за това. Василева посочи, че депутатите от ГЕРБ категорично подкрепят законопроекта. Тя изрази надежда останалите парламентарно представените групи да го направят. По думите й става въпрос за дългосрочни мерки. „Имаме законопроект, който дава решения за постигане на по-добри резултати“, каза още тя.
Василева посочи, че е необходимо да се работи в посока и прецизиране на текстовете, свързани с отговорностите на местната власт. Според нея с промените се изразява решимост за прилагането на реални и ефективни мерки за справянето с проблема с въздуха.
Заместник-председателят на Комисията по околна среда и народен представител от ПГ на „БСП за България“ Манол Генов отвърна, че решимостта за опазване на чистотата на атмосферния въздух е закъсняла. По думите му, за да не влязат санкциите срещу страната ни се пристъпва към някакво законодателство. Генов уточни, че трябва да има и адекватна политика за разпределяне на ресурса между общините. Народният представител обърна внимание, че 65 млн. евро ще бъдат раздадени на 7 общини. „Ами другите 20 и няколко, които останаха? Хората трябва да знаят, че бяха лишени от тези средства“, каза още той.
На изказването на Генов реагира депутатът от ГЕРБ Александър Ненков. Той посочи, че законопроектът за чистотата на въздуха може да е закъснял и притиснат от санкциите, но е добър. Ненков уточни, че е очаквал дебатът за въздуха да бъде много по-конструктивен, но според него изказванията на БСП са били изцяло популистки. "Колеги от БСП, много тъжно. Много жалко, че дори в една толкова съществена за обществото тема, вие успяхте да надскочите себе си", каза още Ненков.
От ДПС, в лицето на депутата Джевдет Чакъров, обявиха за спорна разпоредбата, че кметовете на общини трябва да са почти изцяло отговорни за чистотата на атмосферния въздух. „Ясни са източниците на замърсяване. По темата за дървата за огрев, трябва да бъдем максимално предпазливи от гледна точка на социалния вектор“, каза още Чакъров. Според него обаче липсват санкции за тези, които горят гуми.
Министърът на околната среда и водите Нено Димов обобщи дебатите като полезни. Той посочи, че в законопроекта за чистотата на атмосферния въздух кметовете нямат нито една нова отговорност. „За мен е водещо, че българските граждани дишат въздух, който е мръсен“, каза още той и посочи, че основното, което се цели с този закон, е подобряването качеството на въздуха.
Министърът обясни, че трябва да се контролира качеството на горивата, които се пускат на българския пазар.
„Ако се стигне до момент, в който България ще бъде санкционирана, тези санкции трябва да бъдат разпределени към онези, които не са предприели действия. Искам да подчертая и още нещо - абсурд е да се противопоставя бедност на здраве“, каза Димов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Mинистър Нено Димов: България ежегодно изпълнява успешно целите по събиране, рециклиране и оползотворяване на всички масово разпространени отпадъци

Mинистър Нено Димов: България ежегодно изпълнява успешно целите по събиране, рециклиране и оползотворяване на всички масово разпространени отпадъци

16 Ноември 2018 | 12:40 | Агенция "Фокус"
София. България ежегодно изпълнява успешно целите по събиране, рециклиране и оползотворяване на всички масово разпространени отпадъци. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов oт трибуната на Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Последните окончателни и обобщени данни, с които министерството разполага, са за 2016 г. За същата година са и последните данни на Евростат, по които можем да направим сравнение на България с държавите-членки. През 2016 г. България е постигнала 48,5% събиране на портативни батерии“, каза още Димов и посочи, че този резултат е с почти 2% по-висок от средния за ЕС.
„България заема едно от челните три места в ЕС по ефективност на рециклирането на оловно-акумулаторни батерии. През 2016 г средната постигната степен по рециклиране на оловото, което се съдържа в оловно-киселинните негодни за употреба батерии и акумулатори, е 65% за всички инсталации. В същото време е постигната степен на рециклиране по 98% на материалите, съдържащи се в оловно-киселинните акумулатори при заложена цел от 65%“, обясни Димов.
Министърът посочи, че по отношение на излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване България също изпълнява успешно всичките си цели по събиране и рециклиране, а за някои категории традиционно надхвърля средните за ЕС резултати. „За 2016 г. България е събрала 7,9 кг. на човек излезли от употреба електрически уреда при средно 7,8 кг. за ЕС от общо 23 държави, които са докладвали. Най-висок е резултатът в категорията за медицинско оборудване – България е постигнала 99,3% при 88,8% за ЕС. През 2016 г. България рециклира общо 63,8% от пуснатите на пазара опаковки при цел по директивата 55%. През тази година направихме изменение в наредбата за опаковките, които от 2019 г. ще доведат до увеличаване на гражданите, обхванати от системата за разделно събиране, и до повишаването на количеството и качеството на събираните опаковки, които се рециклират“, коментира Димов.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Нено Димов: В ход е процедура за разработване и актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух за 28 общини

Министър Нено Димов: В ход е процедура за разработване и актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух за 28 общини

16 Ноември 2018 | 12:31 | Агенция "Фокус"
София. В ход е процедура за разработване и актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух за 28 общини. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на въпрос на депутатите от ГЕРБ Десислава Тодорова и Александър Мацурев за изпълнението на приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите му по нея се изпълняват 11 договора и проекти, които са вече над финален етап. „В рамките на тази година управляващият орган оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. търси възможности за постигане на заложените цели по приоритетната ос. Успешно приключи изпълнение на проекта „Създаване на информационна система за докладване на данни по качеството на атмосферния въздух“ като част от националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време с бенефициент Изпълнителната агенция по околна среда. Разработена, внедрена и функционира информационна система за запазване на данни на качеството на атмосферния въздух, част от националната система за мониторинг на въздуха в реално време“, каза Нено Димов. „МОСВ работи активно по обявяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъмездна финансова помощ, с която да се подкрепят мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух. За целта е изготвена концепция с конкретни параметри, които отразяват всички препоръки на ЕК, получени в рамките на редица технически срещи и консултации“, допълни още министърът. По думите му предвидено е ресурсът да бъде предвиден за ограничен брой общини.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Mинистър Нено Димов: В законопроекта за чистотата на атмосферния въздух кметовете нямат нито една нова отговорност

Mинистър Нено Димов: В законопроекта за чистотата на атмосферния въздух кметовете нямат нито една нова отговорност

16 Ноември 2018 | 11:28 | Агенция "Фокус"
София. В законопроекта за чистотата на атмосферния въздух кметовете нямат нито една нова отговорност. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов oт трибуната на Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Много внимателно изслушах целия дебат и благодаря за него, защото е полезен. Много пъти се спомена, че става дума за наказателна процедура, но този факт не може да бъде водещ. За мен е водещо, че българските граждани дишат въздух, който е мръсен“, каза още той и посочи, че основното, което се цели с този закон, е подобряването качеството на въздуха.
„Няма нито една нова отговорност за кметовете. Към днешна дата те правят програми за качеството на европейския въздух, даже ОП „Околна среда“ финансира множество общини. И кметовете с удоволствие взеха финансирането. И законът казва, че само ако няма реални резултати, тогава трябва да има санкции. Разделението на отговорностите е важно и този закон прави разлика между тях – на държавата, на местните власти и на гражданите. Естествено, че местната власт няма как да контролира какво е качеството на горивата, които се пускат на пазара, но тя трябва да изпълнява своите правомощия. Дълбоко ме впечатли идеята, че този сезон ще се повишат цените. Но това не е вярно, защото дори и законопроектът да влезе, той ще започне да действа най-рано в началото на следващия отоплителен сезон“, коментира още той. Министърът посочи, че трябва да се контролира качеството на горивата, които се пускат на българския пазар.
„Ако се стигне до момент, в който България ще бъде санкционирана, тези санкции трябва да бъдат разпределени към онези, които не са предприели действия. Искам да подчертая и още нещо - абсурд е да се противопоставя бедност на здраве“, каза Димов.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Александър Ненков, ГЕРБ: Законопроектът за чистотата на въздуха може да е закъснял и притиснат от санкциите, но е добър

Александър Ненков, ГЕРБ: Законопроектът за чистотата на въздуха може да е закъснял и притиснат от санкциите, но е добър

16 Ноември 2018 | 11:16 | Агенция "Фокус"
София. Законопроектът за чистотата на въздуха може да е закъснял и притиснат от санкциите, но е добър. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Александър Ненков по време на дебатите по промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. "Моля ви подкрепете законопроекта, не го опорочавайте", призова Ненков. По отношение на отговорностите на кметовете за чистотата на въздуха, Ненков обърна внимание: "Тук няма как да обвините ГЕРБ в някакво политическо пристрастие, тъй като по-голяма част от общините се управляват именно от ГЕРБ".
Ненков уточни, че е очаквал дебатът за въздуха да бъде много по-конструктивен, но според него изказванията на БСП са били изцяло популистки. "Колеги от БСП, много тъжно. Много жалко, че дори в една толкова съществена за обществото тема, вие успяхте да надскочите себе си. Вашият политически хоризонт опира до грандиозният протест. Заради това хората не гласуват за вас. Вие имате една измислена визия и нищо конкретно", каза още Ненков. "Уплашихте хората за местни данъци и такси за екологична компонента в определението на данъка. Това е една част от комплексните мерки", обърна се към БСП Ненков.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът удължи работното си време до приемане на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух на първо четене

Парламентът удължи работното си време до приемане на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух на първо четене

16 Ноември 2018 | 10:57 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът удължи работното си време до приемане на промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Предложението направи депутатът от ПГ на ГЕРБ Александър Ненков. „За" него гласуваха 87 народни представители, „против“ - 2 и „въздържали се“ - 27, с което то бе прието.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Манол Генов, БСП: Решимостта за опазване на чистотата на атмосферния въздух е закъсняла – за да не влязат санкциите срещу страната ни се пристъпва към някакво законодателство

Манол Генов, БСП: Решимостта за опазване на чистотата на атмосферния въздух е закъсняла – за да не влязат санкциите срещу страната ни се пристъпва към някакво законодателство

16 Ноември 2018 | 10:48 | Агенция "Фокус"
София. Решимостта за опазване на чистотата на атмосферния въздух е закъсняла – за да не влязат санкциите срещу страната ни се пристъпва към някакво законодателство. Това каза народният представител от ПГ на „БСП за България“ и заместник-председател на Комисията по околна среда и води Манол Генов по време на дебатите по промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Дълбоко съзнаваме, че България се нуждае от спешно законодателство в посока за опазване чистотата на атмосферния въздух. Някои от преждеговорищите спомена, че държавата и управлението проявява решимост да се реши въпросът. Според мен и според нас тази решимост е изключително закъсняла. Сега с оглед на това, че имаме срок от два месеца да не влязат в сила санкциите, които ни се налагат, е необходимо да се пристъпи към някакво законодателство, с което да се покаже, че нещо ще се върши“, каза Манол Генов. По думите му вероятно ще се отчете като мярка и вдигането на данъка на автомобилите с цел опазване на чистотата на атмосферния въздух. „Не е това пътят - да бъркаме непрекъснато в джоба на хората“, каза Генов.
Той се обърна и към министър Нено Димов: „Кое лоби обслужихме, г-н министър, това, което произвежда и продава горелките? Направил съм си една сметка, че това ще засегне 50-60 хил. домакинства в България“, коментира още Манол Генов. „Непрекъснато по пътя хората влачат дърва. Кой взел клон, кой взел пън, кой спрял бус и товари вътре от клечки до пънове. Къде е тука стандартът, г-н министър? Тези хора как ще ги контролираме. Много е тънък ледът, върху който се стъпва в момента. Добре е да се отчетем пред ЕК, добре е да покажем резултати, но в случая за мен има много неща, които трябва да се пипнат по този закон“, каза още Генов и уточни, че трябва да има и адекватна политика за разпределяне на ресурса между общините. Народният представител обърна внимание, че 65 млн. евро ще бъдат раздадени на 7 общини. „Ами другите 20 и няколко, които останаха? Хората трябва да знаят, че бяха лишени от тези средства. Искам да вмъкна един друг елемент. Борим се с демографската криза. Всички хора искат да дишат чист въздух. Ние парите ги насочваме към 7 общини. Не е ли това действие да насочим миграцията и хората към тях“, допълни още Генов. Той каза още, че кметовете не могат да изпълняват предвидените в закона функции.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Джевдет Чакъров, ДПС: Спорна е разпоредбата, че кметовете на общини трябва да са почти изцяло отговорни за чистотата на атмосферния въздух

Джевдет Чакъров, ДПС: Спорна е разпоредбата, че кметовете на общини трябва да са почти изцяло отговорни за чистотата на атмосферния въздух

16 Ноември 2018 | 10:13 | Агенция "Фокус"
София. Спорна е разпоредбата, че кметовете на общини трябва да са почти изцяло отговорни за чистотата на атмосферния въздух. Това каза народният представител от ПГ на ДПС и член на Комисията по околна среда и води Джевдет Чакъров по време на дебатите по промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Чистотата на въздуха е комплексен проблем. Недопустимо е прехвърлянето на пълната отговорност само върху кметовете на общини. Те не контролират качеството на твърдите горива за битово отопление“, допълни депутатът от ДПС. Според него разпоредбите за кметовете в закона трябва да бъдат обмислени между първо и второ четене. „Ясни са източниците на замърсяване. По темата за дървата за огрев, трябва да бъдем максимално предпазливи от гледна точка на социалния вектор“, каза о;ще Чакъров.Според него обаче липсват санкции за тези, които горят гуми.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ивелина Василева, ГЕРБ: Трябва да работим, за да защитим здравето на българските граждани от мръсния въздух и законодателните мерки са един от начините за това

Ивелина Василева, ГЕРБ: Трябва да работим, за да защитим здравето на българските граждани от мръсния въздух и законодателните мерки са един от начините за това

16 Ноември 2018 | 10:08 | Агенция "Фокус"
София. Трябва да работим, за да защитим здравето на българските граждани от мръсния въздух и законодателните мерки са един от начините. Това каза председателят на парламентарната комисия по околна среда и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева oт трибуната на Народното събрание по време на дебатите по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Този законопроект е много важен, за да дишаме по-чист въздух. Той бих казала, че има една основна характеристика, защото чрез него се изразява решимост – решимост за прилагането на реални и ефективни мерки за справянето с проблема“, каза още Василева.
Тя посочи, че има няколко основни мерки, заложени в законопроекта. „Едната е за въвеждане на регламент за качеството на въглищата и брикетите. Има и текстове, които дават основание за разработка на наредба за регламентиране на дървесината, която се използва за битово отопление. Друга мярка е разширяване на правомощията на органите по околна среда, както и засилване на санкционният режим, които е свързан с изпълнението на дейности за подобряване на атмосферния въздух“, обясни председателят на парламентарната комисия по околна среда.
Василева посочи, че рисковете за здравето на хората в резултат от замърсения въздух са тревожни и не може да бъдат пренебрегнати. „Много тревожни данни излязоха през последните месеци и това недвусмислено показва, че трябва да работим, за да защитим българските граждани от риск за здравето им заради мръсния въздух и законодателните мерки са един от начините да го направим. Ние от ГЕРБ категорично подкрепяме законопроекта и се надявам и колегите от останалите парламентарно представените групи да го направят. Работим от години за постигането на резултати в тази сфера, така че това са дългосрочни мерки. Имаме законопроект, който дава решения за постигане на по-добри резултати“, каза още тя.
Василева посочи, че е необходимо да се работи в посока и прецизиране на текстовете, свързани с отговорностите на местната власт. „Трябва да се прецизира и санкциите, които могат да им се налагат. Без всички тези действия няма да постигнем желаните резултати“, заяви тя.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

В парламента започна поименна проверка за наличие на кворум

В парламента започна поименна проверка за наличие на кворум

16 Ноември 2018 | 09:14 | Агенция "Фокус"
София. В парламента започна поименна проверка за наличие на кворум, предаде репортер на Агенция "Фокус". Проверката се случва след като в зала се регистрираха 121 народни представители. Тя бе поискана от народния представител от ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по околна среда и води Ивелина Василева. Съгласно правилника за организацията и дейността на Народното събрание поименна проверка може да се иска само веднъж на заседание.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

С кворум от 121 народни представители започна пленарното заседание

С кворум от 121 народни представители започна пленарното заседание

16 Ноември 2018 | 09:05 | Агенция "Фокус"
София. С кворум от 121 народни представители започна пленарното заседание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Регистрираните депутати са точно толкова, колкото са необходими за кворум. По програма депутатите трябва да започнат работа с първото четене на Закона за чистотата на атмосферния въздух и да продължат с парламентарен контрол.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще разгледа промените в Закона за чистота на атмосферния въздух на първо четене

Парламентът ще разгледа промените в Закона за чистота на атмосферния въздух на първо четене

16 Ноември 2018 | 07:10 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще разгледа промените в Закона за чистота на атмосферния въздух на първо четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание . Законопроектът е внесен от Министерски съвет и транспонира част от изискванията на европейска директива. С промените се предприемат мерки на национално ниво за изпълнение на решение на Съда на Европейския съюз и се предотвратява възможността за налагане на финансови санкции на страната при неизпълнение на решението на съда. Чрез законопроекта се очаква да бъдат намалени емисиите на фини прахови частици и серен диоксид посредством използването на по-качествени твърди горива за битово отопление. С измененията се очаква да се подобри качеството на атмосферния въздух и да се защити здравето на населението от вредното въздействие на наднорменото замърсяване на въздуха. Със законопроекта се създава система за събиране на информация за флуорсъдържащи парникови газове. С промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух се разширява санкционният режим спрямо кметовете, изпълняващи програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух в случаите, когато не са постигнати нормативните изисквания или обективни критерии за намаляване на нивата на замърсяване. Съгласно предложените текстове кметовете са отговорни за осигуряване на чистотата на въздуха на територията на съответната община. Измененията вменяват задължения на кметовете да разработват и изпълняват програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми и ежегодно до 31 март да внасят в общинските съвети отчет за изпълнението на програмите. Кмет на община, който не внесе отчет за изпълнение на програмите в определения срок, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. Кметовете, които не изпълнят задълженията си по организиране на изпълнението на мерките, се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв. Тези кметове на общини, за които оценката е показала че няма намаление на регистрирания брой превишения на нормите за вредни вещества или на средногодишните нива на замърсителите, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобите се налагат в двоен размер. Съгласно текстовете твърдите горива при тяхното пускане, предоставяне или разпространение на пазара се придружават от декларация за съответствие с изискванията за качество. Законопроектът предвижда глоба в размер на 2000 лв. или имуществена санкция в размер на 2000 лв. за лицата, които правят това без такава декларация за съответствие. В 11.00 часа ще започне и петъчният парламентарен контрол. В него ще участват трима министри от кабинета „Борисов“ 3. Най-много са въпросите към министъра на околната среда и водите Нено Димов. Той ще коментира въпросите за подобряване на качеството на атмосферния въздух и целите за масово разпространение на отпадъци. В контрола ще участват още вицепремиерът Красимир Каракачанов и министърът на икономиката Емил Караниколов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Неочаквана ваканция
Неочаквана ваканция
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.