НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 10:19


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Кюстендил: Уважен е искът срещу 12 от миньорите в Бобов дол, стачкували заради неизплатени заплати през 2017 г.

Кюстендил: Уважен е искът срещу 12 от миньорите в Бобов дол, стачкували заради неизплатени заплати през 2017 г.

27 Ноември 2018 | 10:46 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Уважена е една част от съдебния иск срещу няколко стачкуващи миньори от Бобов дол. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Окръжен съд – Кюстендил. Съдът се е произнесъл в срок по образуваното гражданско дело. Искът е внесен от страна на въгледобивното дружество срещу 83-ма работници, стачкували заради неизплатени трудови възнаграждения миньори на 11 и 12 май 2017 година. За 77 от миньорите искът е отхвърлен от съда поради недоказана стачка на посочените дати. Само за датата 11 май 2017 година искът е уважен по отношение на 12 лица, които са били нощна смяна на работа в дружеството. Според съда осъществената тогава от тях стачка е незаконна. Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кюстендил: Окръжният съд ще гледа делото срещу миньори от Бобов дол, протестирали заради неизплатени заплати

Кюстендил: Окръжният съд ще гледа делото срещу миньори от Бобов дол, протестирали заради неизплатени заплати

20 Ноември 2018 | 10:31 | Агенция "Фокус"
Кюстендил. Окръжният съд ще гледа делото срещу миньори от Бобов дол, протестирали заради неизплатени заплати. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Окръжния съд. Заседанието е насрочено за 14.00 часа. Делото е заведено срещу 84 служители на мините в Бобов дол, протестирали заради неизплатени заплати, и отказали да бъдат на работните си места. На провелото се заседание през месец октомври стана ясно, че за едно от лицата, страна по гражданското дело не е върнат отрязък от призовката. Това стана причина делото да бъде отложено.

„Фокус” припомня, че на 11 и 12 май 2017 година част от миньорите в Бобов дол проведоха протестни действия пред административната сграда на дружеството, отказвайки да отидат на работа.
Венцеслав ИЛЧЕВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сливен: Протест под надслов „Системата ни убива“ ще се проведе в града

Сливен: Протест под надслов „Системата ни убива“ ще се проведе в града

12 Ноември 2018 | 17:32 | Агенция "Фокус"
Сливен. Протест под надслов „Системата ни убива“ ще се проведе в Сливен, съобщиха за Радио „Фокус“ – Сливен организаторите. Майки на деца с увреждания ще протестират с искане за социални реформи. Недоволството им ще бъде подкрепено от участниците в протеста срещу готвените промени в автомобилното застраховане и високите цени на горивата. Сборният пункт е пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. След това протестиращите ще представят своите искания пред сградата на Община Сливен. Началото е от 18.00 часа.
Людмила ЙОРГОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Върховната административна прокуратура протестира срещу разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Върховната административна прокуратура протестира срещу разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

7 Ноември 2018 | 11:21 | Агенция "Фокус"
София. Върховната административна прокуратура внесе протест във ВАС против разпоредбата на чл.31, ал.2 в частта относно „се изплаща след представяне на разходооправдателен документ“ и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), приет с Постановление на Министерския съвет. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България.
Според чл.31, ал.1 от ППЗИХУ месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности - наем за общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, ако настанителната заповед е на тяхно име. По силата на чл.31, ал.2 и ал.3 от Правилника добавката се изплаща след представяне на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост, а при необходимост разходооправдателният документ може да се изисква по служебен път от общинската администрация.
Съгласно чл.4 ЗИХУ социалната интеграция на хората с увреждания се осъществява чрез различни държавни мерки и политики, една от които социално-икономическата защита.
Съобразно чл.42, ал.14 ЗИХУ с правилника за прилагане на закона се определят Условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката за социална интеграция.
При тази регламентация, на практика чл.31, ал.2 ППЗИХУ поставя условие не за отпускане на помощта, а за нейното изплащане. Посоченото изискване не може да се въвежда с подзаконов нормативен акт, тъй като не попада сред кръга въпроси по чл.42, ал.14 ЗИХУ.
Следователно, уредбата на чл.31, ал.2 ППЗИХУ е извън посочената законова делегация и в противоречие с изискванията на закона.
Освен това нито законът, нито подзаконовият нормативен акт посочват орган или длъжностно лице, пред които се представя документа. Изплащането на помощта е техническо, а не правно действие и изискването за представяне на документа при осъществяване на това техническо действие поражда въпроса кой ще извършва преценката на този документ. По този начин се създава правна несигурност относно дължимото от лицето и от администрацията поведение. По логиката на оспорената разпоредба, помощта няма да бъде изплатена, въпреки че е отпусната, ако не се представи разходооправдателен документ за платен наем.
Нито специалният закон /ЗИХУ/, нито Административнопроцесуалният кодекс предвиждат влязъл в сила административен акт да бъде изпълняван, поради нова и повторна преценка на условия, подлежащи по принцип на преценка преди самото му издаване. Освен че не намира законово основание, въведеното изискване затруднява съществено правоимащите лица и на практика може да доведе до лишаването им от вече отпуснатата им с влязъл в сила административен акт помощ, още повече при предвидения в чл.42, ал13 ЗИХУ кратък срок за погасяване на вземанията на лицата за месечни добавки за социална интеграция - три месеца от края на месеца, за който се отнасят.
Освен на ЗИХУ, оспорената разпоредба противоречи и на общите принципи на административния процес - съразмерност, последователност и предвидимост - чл.6 и чл.13 АПК. Административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от необходимото за целта, за която актът се издава.
Така изложените доводи относно незаконосъобразността на чл.31, ал.2 ППЗИХУ в частта относно „се изплаща след представяне на разходооправдателен документ“ в пълна степен се отнасят и за ал.3 на същия текст от Правилника където е предвидено, че въпросният разходооправдателен документ може да се изиска по служебен път от общинската администрация.
По тези съображения ВАП протестира цитираните правила от ППЗИХУ пред ВАС с искане за отмяната им.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Бисер Петков представя Закона за социалните услуги в парламента

Министър Бисер Петков представя Закона за социалните услуги в парламента

31 Октомври 2018 | 09:31 | Агенция "Фокус"
София. Социалният министър Бисер Петков ще представи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия основните моменти в проекта на Закон за социалните услуги, предаде БНР. Това е третият закон, за чието приемане настояват протестиращите майки на деца с увреждания от инициативата "Системата ни убива", наред със Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.
Проектозаконът за социалните услуги е на етап обществено обсъждане, което трябва да приключи на 15 ноември. Той урежда предоставянето, ползването, финансирането, качеството и контрола на социалните услуги в България. Регламентирани са 10 вида основни социални услуги, като асистентската подкрепа е една от тях - дефинира се съдържането на тази подкрепа, определят се функциите на асистента и на общината, когато услугата се финансира от държавния и общинския бюджет.
В закона се регламентирани т.нар. заместваща грижа, уредена като подкрепа за лица, полагащи грижа за зависими членове на семейството. Създава се възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички, а не само от уязвими групи.
Въвежда се планиране на услугите на национално ниво на услугите, финансирани от държавния бюджет. Определят се доставчиците на социални услуги, като държавата отпада от сегашния кръг доставчици. Създава се и Агенция за качеството на социалните услуги.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ПП ГЕРБ: Изумен съм от политическата култура на всички народни представители, подкрепили законите за хората с увреждания и за личната помощ

Цветан Цветанов, ПП ГЕРБ: Изумен съм от политическата култура на всички народни представители, подкрепили законите за хората с увреждания и за личната помощ

27 Октомври 2018 | 11:18 | Агенция "Фокус"
Сандански. Изумен съм от политическата култура на всички народни представители, подкрепили законите за хората с увреждания и за личната помощ. Това каза председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов по време на Осмия университет на Старейшини ГЕРБ в Сандански, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. По думите на Цветанов е бил постигнат диалог с всички страни, имащи отношение по тематиката, благодарение на диалога, който е бил изграден. Той добави, че за последните две години, парите за хората с увреждания са увеличени двойно, като през 2019 година ще могат да бъдат осигурени допълнителни 150 млн. лв., но без да се увеличава дефицита. „Никой от опозицията не говори, че когато лидерът на БСП Корнелия Нинова беше председател на социалната комисия, то не бяха направени никакви промени, нито бяха осигурени средства“, каза още Цветанов. Той добави, че в момента БСП са единствените, които гласуват „против“ в парламента, дори за онези предложения, които са добри. „Те искат единствено предсрочни избори, въпреки че са на ясно, че ще има тежка политическа криза, а след това дълго управление на служебен кабинет, назначен от президента Румен Радев, който по този начин ще изпълни ангажимента си към БСП за общо управление“, допълни Цветанов. Той подчерта, че от ПП ГЕРБ могат да покажат видими резултати във всички общини, независимо дали кметът е издигнат от партията или не. „Ние не делим кметовете, а работи с всички за доброто бъдеще на гражданите“, коментира Цветанов. Той допълни, че един от основните приоритети на ГЕРБ е северозападна България. Цветанов каза още, че скоро стартират нови процедури за Лот-ове на автомагистрала „Хемус“, за да може тя да е готова до 2024 година. „По този начин ще намалим тежките пътни инциденти и жертвите на пътя“, отбеляза Цветанов. Той заяви, че от опозицията често казват, че ПП ГЕРБ управлява 10 години, но не казват, че е с прекъсване. „Ако ги нямаше тези прекъсвания, то страната щеше да е още по-добре развита. Сега имаме икономически растеж и прогнози за запазване му в бъдеще.Това е добре за икономиката и увеличението доходите на гражданите“, подчерта Цветанов. Той посочи, че в момента държавният дълг е 23%, а в края на управленският мандат той ще бъде 17%. Цветанов подчерта, че сегашното управление няма алтернатива.
Ливия НИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Нейков, бивш социален министър: Трябва да се създаде Кодекс за правата и задълженията на хората с увреждания

Иван Нейков, бивш социален министър: Трябва да се създаде Кодекс за правата и задълженията на хората с увреждания

26 Октомври 2018 | 21:44 | Агенция "Фокус"
София. Трябва да се създаде кодекс за правата и задълженията на хората с увреждания. Това каза за обзорното предаване "Това е България" на Радио „Фокус“ бившият социален министър Иван Нейков. Той допълни, че един от сериозните проблеми в българското законодателство, както и в приетите на първо четене проектозакони за хората с увреждания, е действието съобразно конюктурата.
"Тепърва трябва да бъдат приети доста подробни подзаконови нормативни актове, които да реализират идеите на Закона. Вторият риск е - ние може да имаме и Закона и подзаконовите актове, но може да нямаме инфраструктурата, чрез която да реализираме идеите на Закона за хората с увреждания. Една от най-интересните, важни и ценни новости в Закона е комплексната индивидуална оценка, която трябва да бъде правена на всеки човек с увреждане и въз основа на нея да бъдат определяни потребностите на този човек“, каза още Иван Нейков.
Той обърна внимание, че в обществото не се говори за това как да се стимулират предприемачите да създават социални услуги и уточни, че в България има огромна нужда от тях. По думите му всяка социална услуга създава много работни места и даде за пример, че има социални услуги, при които двама потребители създават едно работно място. Експертът допълни, че е неотложно създаването на система за контрол върху качеството на доставчиците на социални услуги.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Мая Манолова, омбудсман: Най-сериозното нещо, което може да отпадне от Закона за хората с увреждания, са квотите за работните места

Мая Манолова, омбудсман: Най-сериозното нещо, което може да отпадне от Закона за хората с увреждания, са квотите за работните места

26 Октомври 2018 | 21:36 | Агенция "Фокус"
София. Най-сериозното нещо, което може да отпадне от Закона за хората с увреждания, са квотите за работните места. Това каза за обзорното предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“ омбудсманът Мая Манолова във връзка с опасенията някои предложения да отпаднат от приетия между първо и второ четене Законопроект.
„Аз не разбирам упорството на работодателските организации, предвид факта, че те самите плачат за работници, твърдят че няма квалифицирана работна ръка, априори да се изключват близо 80 000 души. Това са хората с чужда помощ. Една част от тях биха могли лично да бъдат ангажирани в трудовия процес.
Друга част от тях- техните близки, тези които сега са вързани и не могат да се реализират професионално, биха могли след въвеждането на асистенти, да могат да продължат своята професионална кариера“, обясни омбудсманът.
Омбудсманът Мая Манолова уточни, че ще участва в заседанията на всички работни групи по уточняване на текстовете от законопроекта за второ четене.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие единодушно на първо четене законите за хората с увреждания и за личната помощ (ОБЗОР)

Парламентът прие единодушно на първо четене законите за хората с увреждания и за личната помощ (ОБЗОР)

26 Октомври 2018 | 20:33 | Агенция "Фокус"
София. Два от законопроектите за хората с увреждания минаха на първо четене в парламента. Единодушно депутатите приеха законите за хората с увреждания и за личната помощ. Така за гласуване остава само законопроектът за социалните услуги. През новия Закон за хората с увреждания от 1 януари 2021 година се създава Държавна агенция за хората с увреждания. Тя ще бъде правоприемник на сегашната Агенция за хората с увреждания. Законът предвижда да има и Съвет за наблюдение с 4-годишен мандат, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания. Въвежда се нов вид оценка, която да отчита индивидуалните потребности на хората с увреждания. От 1 януари 2019 година те ще получават месечна финансова подкрепа на база на линията на бедност, а не на база гарантиран минимален доход, както досега. Помощта ще се определя от степента и вида на увреждането, както и от потребностите. От 1 януари 2020 година ще се предоставят и медицински изделия. Въвежда се „квота на работната сила“ в публичната и в частната сфера. Квотният принцип ще се отнася за работодатели с персонал от 50 и повече работници и служители. Неспазването на квотните задължения ще води до изплащане на компенсации. Регламентира се нова форма на заетост – защитената заетост за хора с трайни и множество увреждания, осъществявана в центрове. Предвижда се разработване и изпълнение на Национална програма в подкрепа на работодателите. Предвидено е зачитане за осигурителен стаж при пенсиониране за времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане над 90%, както и за дете, което се нуждае постоянно от чужда помощ. Ще бъде създадена информационна система за хората с увреждания, която ще служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия им статус. Регламентира се финансова подкрепа за национално представителните организации на и за хората с увреждания, осигурена под формата на субсидия от държавния бюджет. По закона ще се изискват около 332 милиона лева за следващата година. В сравнение с 2018 година ще бъдат необходими допълнително около 133 милиона лева. Социалният министър Бисер Петков заяви, че приемането на Закона за хората с увреждания е първата стъпка към положителната промяна, която те очакват. Министърът коментира, че в дискусията между двете четения недостатъците по законопроекта ще бъдат коригирани.
В Закона за личната помощ се предлага хората с увреждания да избират асистентите си, да договарят условията и да прекратяват договорите с тях. Друго предложение е личната помощ да се предоставя въз основа на индивидуална оценка на потребностите. През юни първият вносител на законопроекта беше омбудсманът Мая Манолова. През юли той беше подкрепен и внесен и от „Воля“ и от БСП. Изрично се регламентират органите по предоставяне на лична помощ, ползвателите и доставчиците на лична помощ, както и изискванията за извършване на дейност като асистент. Предвиден е и контрол по прилагането му, както и регламентация на отчитането на изразходваните средства и подпомогнатите лица с увреждания. Ако законът се приеме, ще бъде необходим ресурс в размер на над 105 млн. лева.
В дебата по законопроектите от БСП настояха ресорният вицепремиер Валери Симеонов да присъства на гласуването. Лидерът на левицата Корнелия Нинова заяви, че докато няма оставка на Валери Симеонов, няма да има консенсус за хората с увреждания. Според нея с протестите си майките на деца с увреждания са дали оценката си за управляващите. „Показахте унизително и нечовешко отношение към тези хора, а днес „се биете в гърдите“, че работите и търсите консенсус“, обяви тя. Вицепремиерът не дойде на гласуването.
В отговор от ГЕРБ изтъкнаха, че БСП няма политически мотиви, затова минава към лични нападки, което е причината партията им да е в това състояние. „Нека политиката за хората с увреждания да не се прави от една политическа сила, а от 44-тото Народно събрание“, призова председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той помоли БСП да престанат да внасят омраза и напрежение. Цветанов благодари за високата оценка на депутатите за усилията на социалното министерство и на работните групи. От полигона „Ново село“ край Сливен премиерът Бойко Борисов заяви, че правителството е изпълнило в пълен обем ангажиментите си към майките на деца с увреждания, които са в пъти повече, отколкото през управление на БСП.
След приемането на законите омбудсманът Мая Манолова заяви: „Ще се борим докрай законите за хората с увреждания да не бъдат „окастрени“ до степен, в която да не приличат на себе си“. Тя обърна внимание, че каузата за хората с увреждания е успяла да обедини партии от различни цветове. Омбудсманът определи приемането на двата закона като победа за всички хора с увреждания. От организацията на майки на деца с увреждания „Системата ни убива“, които присъстваха на гласуването, заявиха, че протестите им ще продължат, докато законите не се приемат окончателно.
От няколко дни на общественото внимание е въпросът трябва ли ресорният вицепремиер, в случая Валери Симеонов, да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Пръв такава идея изказа социалният министър Бисер Петков на обсъждането на Закона за хората с увреждания във водещата социална комисия. След това депутатите от ДПС и БСП реагираха остро на идеята, определяйки я за неприемлива и скандална, с оглед на сегашната ситуация. Междувременно вицепремиерът Симеонов беше освободен от поста председател на Съвета по етническите въпроси. В петък от ПГ на ГЕРБ обявиха, че ще предложат социалният министър да продължи да оглавява Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Майките на деца с увреждания обявиха обаче, че държат Съветът да се ръководи от вицепремиер.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Велико Търново: Жители на града организират протест с искане за оставката на вицепремиера Валери Симеонов

Велико Търново: Жители на града организират протест с искане за оставката на вицепремиера Валери Симеонов

26 Октомври 2018 | 18:03 | Агенция "Фокус"
Велико Търново. Жители на Велико Търново организират протест с искане за оставката на вицепремиера Валери Симеонов. Събитието се организира за кратък период от време чрез социалните мрежи, уточни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Ваня Димова, която е един от организаторите. Подкрепа и желание да се включат в протеста са заявили около 150 човека. „Организираме се във връзка с позорните изказвания, поведение и отношение на вицепремиера ни Валери Симеонов, за чиито пост ние настояваме той да си подаде оставката. Недопустимо е човек с неговата позиция по такъв начин да се отнася с българските граждани. Всички, които ще се включат в протеста ще настояват за незабавната оставка на Валери Симеонов“, посочи Ваня Димова.
Тя допълни, че протестът ще бъде изцяло мирен и движението няма да се спира. Обявеният начален час е 18.00 ч. като се очаква протестът да продължи до 20.00 ч. Протестиращите ще заявят своята гражданска позиция пред паметник „Майка България“ в центъра на града.
Мария НЕДЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Изказването на Валери Симеонов е арогантно, нечовешко, ненормално отношение към хората с увреждания с България

Корнелия Нинова, БСП: Изказването на Валери Симеонов е арогантно, нечовешко, ненормално отношение към хората с увреждания с България

26 Октомври 2018 | 14:51 | Агенция "Фокус"
София. Изказването на Валери Симеонов е арогантно, нечовешко, ненормално отношение към хората с увреждания с България. Това каза пред журналисти лидерът на БСП Корнелия Нинова в отговор на въпрос какво смята за обяснението на Валери Симеонов, че думите които е казал за майките на деца с увреждания са извадени от контекста, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите ѝ майките, които от 6 месеца поставят на държавата справедливи предложения за грижата на хората с увреждания, в представите на вицепремиера са „кресливи“ жени, които използват уж болните си деца. "Разбрахме го като арогантно, нечовешко, ненормално отношение към хората с увреждания с България", добави тя. Според нея организираните протести на родителите на деца с увреждания нямат политически нагласи. Корнелия Нинова уточни, че това са протести за основни ценности, като майчинство, деца, грижа за болни хора, държавност. „Смятам, че този протест е човешки, общочовешки“, изтъкна тя.
Корнелия Нинова обясни, че по време на срещата с президента Радев, не са коментирали конкретно алтернативен бюджет, но са засегнали въпроси, които ще се отразят на него. „Представих алтернативен модел на данъчна политика и изразихме позиция, че при това неравенство, което има в България, сега действащият данъчен модел не е добър, защото ще продължава да задълбочава неравенствата. В рамките на това говорих за прогресивно и семейно облагане, за намаляване на ДДС и преизчисляване на пенсии,“ каза тя.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Младен Маринов: Над 4 млн. лева са натрупаните задължения към съдебните лекари

Министър Младен Маринов: Над 4 млн. лева са натрупаните задължения към съдебните лекари

26 Октомври 2018 | 13:56 | Агенция "Фокус"
София. Задълженията за цялата страна мисля, че са над 4 млн. лева над момента. Натрупани са в предишни години. Това каза пред журналисти в парламента министърът на вътрешните работи Младен Маринов за протеста на съдебни лекари в Пловдив заради неизплатени хонорари, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Има проблем и е натрупан с годините. Правим всичко възможно с наличния бюджет да изплащаме постепенно и равномерно в цялата страна. Проблемът не е само в Пловдив“, посочи той. „Надявам се с новия бюджет и допълнително отпуснати средства да може да се изчисти проблемът“, коментира Младен Маринов. „Уверявам ви, че това не е проблем, свързан с организацията, а с това, че финансите са до там“, каза още вътрешният министър.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вера Иванова, „Системата ни убива“: Искаме начело на Съвета за интеграция на хората с увреждания да бъде вицепремиер, а не социалния министър

Вера Иванова, „Системата ни убива“: Искаме начело на Съвета за интеграция на хората с увреждания да бъде вицепремиер, а не социалния министър

26 Октомври 2018 | 13:17 | Агенция "Фокус"
София. Против сме начело на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания да бъде министър. Искането ни е да бъде вицепремиер. Това каза пред журналисти в парламента Мая Стоицова от организацията на майки на деца с увреждания „Системата ни убива“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Борбата ни е да излезем от отговорността само на социалния министър. Предложението на ГЕРБ е ужасяващо“, посочи тя по повод заявката на ГЕРБ, че ще предложат начело на Съвета да бъде социалният министър, а на ресорният вицепремиер. Попитана дали ще продължат да настояват Националният съвет да се ръководи от вицепремиер при положение, че в момента ресорният такъв е Валери Симеонов, Вера Иванова коментира: „Не можем да предположим, че държавата зависи от личността на Валери Симеонов“. „Продължаваме и днес с протеста за оставката му. Всички се убедихте, че издържаме на всякакви условия. Ще бъдем на улицата всеки ден, през деня в палатката, а вечер на улицата“, заяви тя.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Мая Стоицова, „Системата ни убива“: Това, че отделни личности ни подкрепят не означава, че протестът ни е нечий

Мая Стоицова, „Системата ни убива“: Това, че отделни личности ни подкрепят не означава, че протестът ни е нечий

26 Октомври 2018 | 13:10 | Агенция "Фокус"
София. Това, че отделни личности застават с имената си като подкрепящи ни, това че омбудсманът Мая Манолова застана зад нас и изработи с екипа си Закона за личната помощ, не означава, че протестът е нечий. Това каза пред журналисти в парламента Мая Стоицова от организацията на майки на деца с увреждания „Системата ни убива“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Борим се за правата на децата ни и на порасналите ни деца“, обяви тя. „Свикнахме с опита да се политизира целият ни протест“, коментира Мая Стоицова. „Мисля, че във всичките години и в последните месеци, в които протестираме по-активно, показахме, че не искаме да бъде политизиран протестът ни“, заяви тя. „Синът ми става на 17 години следващата седмица. В тази битка съм, откакто той беше на 3. Има майки с много по-големи деца“, обясни Мая Стоицова. „Искаме да видим законите докрай. След това започваме реформата за ТЕЛК. Искаме индивидуална оценка на увреждането да стане водеща“, каза още тя.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Мая Стоицова, „Системата ни убива“: И след приемането на законите, протестите продължават - искаме да видим финала

Мая Стоицова, „Системата ни убива“: И след приемането на законите, протестите продължават - искаме да видим финала

26 Октомври 2018 | 13:01 | Агенция "Фокус"
София. И след приемането на законите, протестите продължават. Искаме да видим финала. Това каза пред журналисти в парламента Мая Стоицова от организацията на майки на деца с увреждания „Системата ни убива“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Днес в парламентарна зала чухме депутати от всички партии да говорят на нашия език срещу ТЕЛК, за хоризонтални политики за уврежданията, за единен регистър на хората с увреждания. Най-после заговориха на нашия език“, посочи тя. „Сега ние искаме да ги попитаме - готови ли са да се преборим с ТЕЛК. Явно е общо искане и всички смятат, че това е голямата спънка реформата да не се случи така, както трябва“, каза още Мая Стоицова.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Депутатите приеха Закона за личната помощ на първо четене

Депутатите приеха Закона за личната помощ на първо четене

26 Октомври 2018 | 13:01 | Агенция "Фокус"
София. Народните представители приеха на първо четене Законопроекта за личната помощ с вносител БСП, предаде репортер на Агенция „Фокус“. През юни първият вносител на законопроекта беше омбудсманът Мая Манолова. През юли той беше подкрепен от „Воля“ и БСП. Двете парламентарни групи са внесли отделни законопроекта, които са идентични. И двата бяха подкрепени единодушно. „За“ законопроекта на „Воля“ гласуваха 129 депутати. „За“ законопроекта на БСП гласуваха 131 народни представители, а 1 се въздържа.
Предлага се хората с увреждания да избират асистентите си, да договарят условията и да прекратяват договорите. Личната помощ да се предоставя въз основа на индивидуална оценка на потребностите. Законопроектът изрично регламентира органите по предоставяне на лична помощ, ползвателите и доставчиците на лична помощ, както и изискванията за извършване на дейност като асистент. В законопроекта е предвиден и контрол по прилагането му, както и регламентация на отчитането на изразходваните средства и подпомогнатите лица с увреждания. Ако законът се приеме, ще бъде необходим ресурс в размер на над 105 млн. лева.
Депутатът от ДПС и председател на социалната комисия Хасан Адемов заяви: „Личната помощ освен кауза е инструмент за преодоляване на бариерите. Дава възможност на хората да се интегрират“. „Без гъвкавостта и правото хората с увреждания да имат мнение при определянето на личните асистенти, няма да има реформа“, посочи той.
Майки на деца с увреждания присъстваха в пленарна зала по време на гласуването на законите за личната помощ и за хората с увреждания.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Омбудсманът Мая Манолова: Ще се борим докрай законите за хората с увреждания да не бъдат „окастрени“ до степен, в която да не приличат на себе си

Омбудсманът Мая Манолова: Ще се борим докрай законите за хората с увреждания да не бъдат „окастрени“ до степен, в която да не приличат на себе си

26 Октомври 2018 | 12:53 | Агенция "Фокус"
София. Ще бдим, ще настояваме, ще се борим докрай законите да не бъдат „окастрени“ до степен, в която да не приличат на себе си. Това каза пред журналисти в парламента омбудсманът Мая Манолова, след като депутатите приеха законите за хората с увреждания и за личната помощ, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Ние сме реалисти, това е което можеше да се случи за момента. Сериозната работа предстои. Ще участваме активно в работните групи“, посочи тя. „Поздравления за депутатите. Случи се нещо, което преди няколко месеца, беше немислимо. Депутатите не искаха и да чуят за Закона за личната помощ“, коментира Мая Манолова. „Каузата успя да обедини цветове и партии, депутати от ляво и от дясно“, заяви омбудсманът. „Това е победа. Трябва да можем да се радваме на победите даже и когато не са окончателни. Това е победа не за омбудсмана и за майките от палатките, а за хората с увреждания“, обяви Мая Манолова.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Филип Попов, БСП: Ще гласуваме и втория закон за хората с увреждания, а вицепремиерът Валери Симеонов още го няма

Филип Попов, БСП: Ще гласуваме и втория закон за хората с увреждания, а вицепремиерът Валери Симеонов още го няма

26 Октомври 2018 | 12:53 | Агенция "Фокус"
София. Вече ще гласуваме и втория закон за хората с увреждания, а вицепремиерът Валери Симеонов още го няма. Това каза секретарят на ПГ на БСП Филип Кутев в дебатите по гласуването на Законопроекта за личната помощ на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Моля да обясните какво се случва, направихте ли връзка с него, нещо по-важно ли има“, коментира той. „Сигурен съм, че председателят на парламента Цвета Караянчева е изпълнила обещанието си да го покани“, посочи Филип Попов. „Ще се постарая да разбера какво се случва“, допълни зам.-председателят на НС Емил Христов.
В началото на пленарния ден, преди гласуването на Законопроекта за хората с увреждания, от БСП настояха ресорният вицепремиер да присъства в парламента.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Изпълнили сме в пълен обем ангажиментите си към майките на деца с увреждания, в пъти повече отколкото през управление на БСП

Премиерът Бойко Борисов: Изпълнили сме в пълен обем ангажиментите си към майките на деца с увреждания, в пъти повече отколкото през управление на БСП

26 Октомври 2018 | 12:41 | Агенция "Фокус"
Сливен. Изпълнили сме в пълен обем ангажиментите си към майките на деца с увреждания, в пъти повече отколкото през управление на БСП. Това каза пред журналисти на полигона „Ново село“ край Сливен премиерът Бойко Борисов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „В парламента приеха първия закон, върви вторият за хората с увреждания. Видяхте в бюджета – 150 млн. повече. Което сме поели като ангажимент, в срок се прави. Вчера в МС в ресорите направихме промени. Между първо и второ четене ще се предложи социалният министър отново да си отговаря. Искахме миналата сряда, когато приемахме и нямаше още този скандал, да е по-високо нивото, да се върши повече работа. Мисля, че и сега всички трябва да са спокойни“, коментира Борисов. Във връзка с протестите срещу вицепремиера Валери Симеонов, премиерът заяви, че в рамките на демокрацията не може да каже на никой да не протестира. „Това, което поехме като ангажимент в МС и парламента е изпълнено в пълен обем в пъти повече, отколкото по време на управление на БСП. Толкова мога да кажа на тези хора“, каза още Бойко Борисов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът прие единодушно Закона за хората с увреждания на първо четене

Парламентът прие единодушно Закона за хората с увреждания на първо четене

26 Октомври 2018 | 11:54 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът прие Закона за хората с увреждания на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ гласуваха 174 народни представители.
Правителството предлага създаване на Държавна агенция за хората с увреждания, която да започне да функционира от 1 януари 2021 г. Държавната агенция ще бъде правоприемник на Агенцията за хората с увреждания. Целта е единната структура да координира изпълнението на цялостната държавна политика за правата на хората с увреждания.
През закона ще се създаде и Съвет за наблюдение с 4-годишен мандат, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания. Съветът ще провежда консултации с представителните организации на и за хора с увреждания.
Законът въвежда нов вид оценка, която да отчита индивидуалните потребности на хората с увреждания. Оценката ще се прави от специализирани отдели към дирекции „Социално подпомагане".
На законово ниво се предвижда получаване на месечна финансова подкрепа на база на линията на бедност, а не на база гарантиран минимален доход, както досега. Месечната финансова подкрепа ще бъде отпусната от 1 януари 2019 г. и ще се определя в зависимост от степента и вида на увреждането, както и от и потребностите. От 1 януари 2020 година ще се предоставят и медицински изделия.
Въвежда се „квота на работната сила“ в публичната и в частната сфера. Квотният принцип ще се отнася за работодатели с персонал от 50 и повече работници и служители. Неспазването на квотните задължения ще води до изплащане на компенсации. Регламентира се нова форма на заетост – защитената заетост за хора с трайни и множество увреждания, осъществявана в центрове. Предвижда се разработване и изпълнение на Национална програма в подкрепа на работодателите. КНСБ подкрепят промените, ССИ се въздържа от подкрепа, а представителите на АИКБ, БТПП, БСК и КТ „Подкрепа“ не ги подкрепят.
Предвидено е зачитане за осигурителен стаж при пенсиониране за времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане над 90%, както и за дете, което се нуждае постоянно от чужда помощ.
Ще бъде създадена информационна система за хората с увреждания, която ще служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората.Информационната система ще поддържа профил на всеки.
Регламентира се финансова подкрепа за национално представителните организации на и за хората с увреждания, осигурена под формата на субсидия от държавния бюджет, както н контрол по отношение на изпълнението на субсидираните от държавата дейности.
При приблизително запазване на броя на хората с увреждания с най-малко 50% трайно намалена работоспособност, които са около 490 хил. души средногодишно, ще се изискват около 332 милиона лева за следващата година. В сравнение с 2018 година ще бъдат необходими допълнително около 133 милиона лв.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Бисер Петков: Приемането на Закон за хората с увреждания е първата стъпка към положителната промяна, която се очаква

Министър Бисер Петков: Приемането на Закон за хората с увреждания е първата стъпка към положителната промяна, която се очаква

26 Октомври 2018 | 11:50 | Агенция "Фокус"
София. Приемането на Закон за хората с увреждания е първата стъпка към положителната промяна за тях, която всички искаме и те очакват. Това каза социалният министър Бисер Петков преди гласуването на Законопроекта на хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Следващите стъпки са приемането на Законопроектите за личната помощ и за социалните услуги. Те в пакет би трябвало да решат голяма част от проблемите на хората с увреждания“, заяви той. „В изказванията в зала бяха посочени някои недостатъци на законопроекта, той не е съвършен. Мисля, че дискусията между двете четения ще даде възможност част от тях да бъдат коригирани“, каза още Бисер Петков.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Докато няма оставка на вицепремиера Валери Симеонов, няма да има консенсус за хората с увреждания

Корнелия Нинова, БСП: Докато няма оставка на вицепремиера Валери Симеонов, няма да има консенсус за хората с увреждания

26 Октомври 2018 | 11:42 | Агенция "Фокус"
София. Докато няма оставка на вицепремиера Валери Симеонов, няма да имате консенсус по отношението към хората с увреждания. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Протестите пред МС са всеки ден. Това ли е работата, която сте свършили. Ние не ви даваме оценка, те ви я дават, когато всеки ден са под прозорците на парламента“, се обърна тя към управляващите. „Това означава или несвършена работа, или показано отношение. Ако днес полагаме усилия да сложим начало на една реформа и да свършим работа, сте им длъжници“, посочи Корнелия Нинова. „Показахте унизително и нечовешко отношение към тези хора, днес „се биете в гърдите“, че работите и търсите консенсус“, заяви тя.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: БСП няма политически мотиви и минава към лични нападки - за това са в това състояние

Цветан Цветанов, ГЕРБ: БСП няма политически мотиви и минава към лични нападки - за това са в това състояние

26 Октомври 2018 | 11:39 | Агенция "Фокус"
София. Когато някой няма политически мотиви, минава към лични нападки. Това е същността на БСП и за това са в това състояние. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Когато се отвличаха хора в България, управляваше БСП. Когато имаше поръчкови убийства и не се разкриваха, управляваше БСП“, обяви той. „Аз успях да го направя тогава с екипа си в МВР“, заяви Цветан Цветанов.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вежди Рашидов, ГЕРБ: БСП да не си играят със съдбите и болестите на хората

Вежди Рашидов, ГЕРБ: БСП да не си играят със съдбите и болестите на хората

26 Октомври 2018 | 11:32 | Агенция "Фокус"
София. Не си играйте със съдбите и болестите на хората. България има много майки на болни деца. Това каза депутатът от ПГ на ГЕРБ Вежди Рашидов към БСП в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. “Колкото до казаното от Антон Кутев, то и за него се говори, че има фабрика за чоропогащници. Това ли трябва да се говори пред майките на деца с увреждания“, попита той. „Тези хора искат лекарства, да си купят сирене, да има условия да растат децата им, а ние се занимаваме с лични нападки“, заяви Вежди Рашидов. „Вие сте като солист на ансамбъл „Филип Кутев“. Има, няма, вашият глас се чува“, се обърна той към Антон Кутев.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Антон Кутев, БСП: Цветан Цветанов да върне парите, които дължи на държавата

Антон Кутев, БСП: Цветан Цветанов да върне парите, които дължи на държавата

26 Октомври 2018 | 11:30 | Агенция "Фокус"
София. Цветан Цветанов да върне парите, които дължи на държавата. Това каза зам.-председателят на ПГ на БСП Антон Кутев в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Аз нямам проблеми с имоти, вие имате“, се обърна той към Цветан Цветанов. „Ако ще говорим за парламентаризъм, вие имате да връщате пари на държавата. Според имотната декларация имате пари да ги върнете“, заяви Антон Кутев. „Призоваваме ви след като върнете парите, да назовете поне 4 проблема в държавата и да ги решите“, каза още той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Нека политиката за хората с увреждания да не се прави от една политическа сила, а от 44-тото Народно събрание

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Нека политиката за хората с увреждания да не се прави от една политическа сила, а от 44-тото Народно събрание

26 Октомври 2018 | 11:25 | Агенция "Фокус"
София. Нека политиката за хората с увреждания да не се прави от една политическа сила, а от 44-тото Народно събрание. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Дебатът преди изказването на Антон Кутев вървеше много конструктивно“, коментира той. „Молбата ми към БСП е да престанат да внасят омраза и напрежение“, посочи Цветан Цветанов. „Направете го, някъде другаде. Може би имате лични проблеми, всеки има, но не ги изразява в парламента“, се обърна той към БСП. „Благодаря за високата оценка за усилията на социалното министерство и на работните групи по законопроекта“, каза още той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Експлоатацията на страданието е престъпление по всички конвенции

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Експлоатацията на страданието е престъпление по всички конвенции

26 Октомври 2018 | 11:12 | Агенция "Фокус"
София. Експлоатацията на страданието е престъпление по всички конвенции, които третират правата на личността. Това каза депутатът от ПГ на ГЕРБ и председател на правна комисия Данаил Кирилов в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Ако искате резултат, не преекспонирайте. Останете на базата на разумния диалог“, призова той депутатите от БСП. „Представете си, че говорите не пред този състав на НС, а пред Емилия Масларова или пред Сергей Станишев. Искам да кажете твърденията и изискванията си пред тях“, коментира Данаил Кирилов по повод изказването на зам.-председателя на ПГ на БСП Антон Кутев.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Антон Кутев, БСП: Протестите направиха политиката за хората с увреждания приоритет за правителството

Антон Кутев, БСП: Протестите направиха политиката за хората с увреждания приоритет за правителството

26 Октомври 2018 | 11:07 | Агенция "Фокус"
София. Протестите направиха политиката за хората с увреждания приоритет за правителството. Това каза зам.-председателят на ПГ на БСП Антон Кутев в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Драма има. Валери Симеонов не може да го оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания“, заяви той. „Идеята, че няма драма е погрешна. Драма има и тя е сериозна. Подбрали сте абсолютно неподходящ човек“, коментира Антон Кутев. „Гражданският натиск беше основателен и смислен. Ако не беше той, резултатът нямаше да го има“, обяви той. „Законът за хората с увреждания няма да свърши цялата работа, но ще свърши някаква работа“, каза още Антон Кутев.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ПГ на ГЕРБ ще предложи социалният министър да продължи да оглавява Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

ПГ на ГЕРБ ще предложи социалният министър да продължи да оглавява Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

26 Октомври 2018 | 11:03 | Агенция "Фокус"
София. Ние от ГЕРБ ще направим предложение между двете четения министърът на труда и социалната политика да продължи да оглавява Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Това каза депутатът от ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на социална комисия Светлана Ангелова в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Няма драма, ние сме на първо четене на закона. До влизането в сила председател на Националния съвет е социалния министър“, обясни тя. „Законопроектът измина един труден път. В продължение на месеци се проведоха многочасови срещи и обсъждания“, коментира Светлана Ангелова. „Имаше протести и недоволни, имаше напрежение. Внушаваха се спекулации, че правителството не иска да има нов закон, че няма да можем да се справим и законопроекта няма да бъде приет преди бюджета“, посочи тя. „Правителството не бяга от ангажиментите си към хората с увреждания. Тази политика винаги е била приоритет“, заяви Светлана Ангелова. „Правителството отпусна 150 млн. лева за хората с увреждания, което е с 56% повече от бюджета за 2018 година“, припомни депутатът от ГЕРБ. „Целта на закона е да предложи цялостна нова правна рамка за уреждане на обществените отношения за гарантиране на правата на хората с увреждания“, обяви Светлана Ангелова и уточни, че в законопроекта са приети значителна част от предложенията на протестиращите майки на деца с увреждания.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Хасан Адемов, ДПС: Законът за хората с увреждания не решава всичките им проблеми, но прави важни първи стъпки

Хасан Адемов, ДПС: Законът за хората с увреждания не решава всичките им проблеми, но прави важни първи стъпки

26 Октомври 2018 | 10:44 | Агенция "Фокус"
София. Законът за хората с увреждания не решава всичките им проблеми, но прави важни първи големи стъпки за решаването им. Това каза депутатът от ПГ на ДПС и председател на социална комисия Хасан Адемов в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Нека този ден да бъде началото на реформата на политиките за хората с увреждания“, призова той и уточни, че ДПС ще подкрепи Законопроекта за хората с увреждания. „В ЕС всеки шести човек е с някаква степен на увреждане, това прави 80 млн. европейски граждани от 500 млн. в цяла Европа“, посочи Хасан Адемов. „В България с над 50% увреждане са над 700 хил. души, от които 27 хил. деца“, коментира той. „Дискусията е трудна, премина през страдание, изключително настоятелната политика на омбудсмана, за да стигнем до първа стъпка за решаване на проблемите на хората с увреждания“, заяви той и отново обяви, че за ДПС е недопустимо вицепремиерът Валери Симеонов да оглави новия Съвет за хората с увреждания. „Ако приемем, че политиката за хората с увреждания е хоризонтална и ангажира множество политики, въпросът е дали един министър може да реализира координацията“, каза още Хасан Адемов.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Калин Поповски, „Обединени патриоти“: Ще подкрепим Законопроекта за хората с увреждания

Д-р Калин Поповски, „Обединени патриоти“: Ще подкрепим Законопроекта за хората с увреждания

26 Октомври 2018 | 10:14 | Агенция "Фокус"
София. Ще подкрепим на първо четене законопроекта. Много важно е създаването на Агенция за хората с увреждания и на Съвета за наблюдение. Това каза депутатът от ПГ на „Обединени патриоти“ и зам.-председател на социалната комисия д-р Калин Поповски в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Старият закон за хората с увреждания е поправян над 30 пъти, така че времето за новия закон вече е дошло“, коментира той. „Пакетът от законите за хората с увреждания беше забавен, защото трябваше да се съобразим със Законопроекта за държавния бюджет за 2019 година“, обясни Калин Поповски.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Проф. Толя Стоицова, НБУ: Еволюцията на протестите е психологически естествена, всяка малка победа води до по-големи желания

Проф. Толя Стоицова, НБУ: Еволюцията на протестите е психологически естествена, всяка малка победа води до по-големи желания

26 Октомври 2018 | 10:11 | Агенция "Фокус"
София. Еволюцията на протестите е психологически естествена, всяка малка победа води до по-големи желания. Това каза за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ проф. Толя Стоицова, преподавател по социална и медийна психология в Нов български университет. „За разлика от техническите и технологичните сфери, социалното общество се развива най-бавно“, обясни тя. Според нея това може да намери реално отражение в протести за абсурдни неща. По думите й регулатори на социалното общество са медиите, като те трябва не само да информират, но и да ориентират в информационния поток. „За целта е нужна трибуна за специалисти, които на елементарен език да обяснят хода на обществените процеси“, каза още проф. Стоицова. „Аз съм далеч от мисълта, че българинът не разбира какво се случва около него, както някои го упрекват. Няма такова нещо, просто хората не знаят и не могат да знаят всичко. Затова е нужно да бъдат насочвани, за да взимат по-коректни и адекватни решения дали да протестират или не. Нямам никаква критика към медиите по отношение на това как те разширяват нашите сетива и дават възможност да знаем къде какво се случва не само в рамките на нашата държава, но и по целия свят. Но информационната функция, за която говоря, е различна от познавателната функция“, коментира проф. Толя Стоицова. Тя добави, че натрупването на множество негативни факти от социална гледна точка, изразяващи се в недоволство в различни точки по света, създава отлични условия за популизъм. „Той обещава, но не изпълнява, тъй като за да вземеш, първо трябва да дадеш“, допълни тя. „В недалечното минало народът повярва, че държавата ни „може да бъде оправена за 800 дни“, но не опита да разсъждава дали това е практически възможно“, уточни проф. Стоицова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Гьоков, БСП: Липсва финансова обосновка на дейностите, предвидени в Законопроекта за хората с увреждания

Георги Гьоков, БСП: Липсва финансова обосновка на дейностите, предвидени в Законопроекта за хората с увреждания

26 Октомври 2018 | 10:04 | Агенция "Фокус"
София. Липсва финансова обосновка на предвидените в Законопроекта за хората с увреждания дейности. Това каза депутатът от ПГ на БСП и зам.-председател на социална комисия Георги Гьоков в дебатите по Законопроекта за хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Силно се надявам законът да стане основа за преодоляване на предизвикателствата и да даде възможност хората с увреждания да бъдат интегрирани“, посочи той. „Има не само законодателни пречки, финансовото обезпечение на промените също е проблем“, коментира Георги Гьоков и уточни, че БСП ще подкрепи законопроекта на първо четене и ще предложи промени между двете четения. „Оценяваме усилията, които са положени от всички страни, въпреки че се работеше под сериозен натиск“, посочи депутатът от БСП и допълни, че левицата оценява търпението и конструктивизма на социалния министър Бисер Петков.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ПГ на БСП настоя вицепремиерът Валери Симеонов да дойде в парламента за гласуването на законопроектите за хората с увреждания

ПГ на БСП настоя вицепремиерът Валери Симеонов да дойде в парламента за гласуването на законопроектите за хората с увреждания

26 Октомври 2018 | 09:14 | Агенция "Фокус"
София. Настояваме Валери Симеонов да дойде в парламента. Това каза секретарят на ПГ на БСП Филип Попов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Ресорният вицепремиер отсъства от парламента при гласуването на два много важни законопроекта“, обяви той. „Моля, вицепремиерът да бъде настоятелно поканен“, призова Филип Попов. „Настоятелно ще го поканя да присъства в парламента“, посочи председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът ще разгледа на първо четене Законопроекта за хората с увреждания

Парламентът ще разгледа на първо четене Законопроекта за хората с увреждания

26 Октомври 2018 | 07:31 | Агенция "Фокус"
София. Парламентът ще разгледа на първо четене Законопроекта за хората с увреждания с вносител Министерски съвет. Това се посочва в програмата за работа на Народното събрание. Правителството предлага създаването на Държавната агенция за хората с увреждания. Новосъздадената агенция ще започне да функционира от 1 януари 2021 г. Държавната агенция ще бъде правоприемник на Агенцията за хората с увреждания. През закона ще се създаде и Съвет за наблюдение с 4-годишен мандат, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания. Законопроектът въвежда нов подход за социално приобщаване чрез оценка, която да отчита индивидуалните потребности на хората с увреждания. На законово ниво се предвижда получаване на месечна финансова подкрепа, която ще се изчислява на базата на линията на бедност, а не на база гарантиран минимален доход, както досега. Месечната финансова подкрепа ще бъде отпусната от 1 януари 2019 г. Ще се предоставят и помощи за медицински изделия. Въвежда се „квота на работната сила“ в публичната и в частната сфера. Квотният принцип ще се отнася за работодатели с численост на персонала от 50 и повече работници и служители. Предвидено е зачитане за осигурителен стаж при пенсиониране за времето, през което са полагани грижи за лице с увреждане.
Народните представители ще разгледат на първо четене и Законопроекти за личната помощ с вносители БСП и „Воля“. Предлага се хората с увреждания да избират асистентите си, да договарят условията и да прекратяват договорите. Личната помощ да се предоставя въз основа на индивидуална оценка на потребностите. Ако законът се приеме, ще бъде необходим ресурс в размер на над 105 млн. лева.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вицепремиерът Валери Симеонов беше освободен от председателски пост в Съвета по етническите и интеграционните въпроси (ОБЗОР)

Вицепремиерът Валери Симеонов беше освободен от председателски пост в Съвета по етническите и интеграционните въпроси (ОБЗОР)

25 Октомври 2018 | 20:40 | Агенция "Фокус"
София. Премиерът Бойко Борисов освободи вицепремиера Валери Симеонов от поста председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет. Председателството на Съвета се поема от вицепремиера Томислав Дончев. Националният съвет подпомага кабинета в политиката по етническите и интеграционните въпроси, също така съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел.
На 24 октомври вицепремиерът Валери Симеонов се извини на майките на деца с увреждания след извънреден Коалиционен съвет между ГЕРБ и „Обединени патриоти“ в Министерския съвет. Той подчерта, че по никакъв начин не е целял да обиди, когото и да било. Вицепремиерът обясни, че се извинява на всички, които са били засегнати или са се почувствали обидени от изказването му в интервю пред телевизия СКАТ, където заявява, че Законът за лица с увреждания е започнат като „опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пек и на дъжд тези уж болни деца, без грам майчинско чувство, грижа за тях“. Извинението си Симеонов поднесе минути, след като в телевизионно интервю заяви, че няма да се извини, тъй като от него се иска не извинение, а оставка. Въпреки поднесеното извинение майките на деца с увреждания продължават със своите протести с настояване за оставката на Валери Симеонов. Междувременно законопроектът за хората с увреждания беше приет от парламентарните комисии и предстои да бъде обсъден в пленарна зала в петък. Измененията предвиждат от 1 януари 2021 година да се създаде Държавна агенция за хората с увреждания към Министерски съвет. През закона ще се създаде и Национален съвет, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания. Въвежда се индивидуална оценка за всяко лице с увреждане. През закона хората с увреждания ще получават два вида помощ - едната месечна финансова, а другата за медицински изделия.
На заседанието на социалната комисия министър Бисер Петков коментира, че е нормално ресорният вицепремиер, в случая Валери Симеонов, да бъде председател на Съвета за интеграция за хората с увреждания. След създалото се напрежение заради изказването на вицепремиера за майките на деца с увреждания, идеята той да председателства Съвета беше приета остро в парламента. „Няма как Валери Симеонов да не си подаде оставката, рано или късно ще му се случи“, коментира зам.-председателят на ПГ на БСП Антон Кутев. Според него идеята вицепремиерът Валери Симеонов да оглави Националния съвет звучи почти като виц. Антон Кутев обясни, че проблемът не е в предложението в закона, а в човека, който е вицепремиер. От ГЕРБ посочиха, че това кой да застане начело на Съвета може да се коригира между двете четения на Закона за хората с увреждания и ще бъде обсъдено. Депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова уточни, че въпросният текст не е коментиран на заседанието на социална комисия, която е водеща по законопроекта.
„Предложението вицепремиерът Валери Симеонов да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания е скандално“, заяви депутатът от ДПС Хасан Адемов. Той обяви, че ДПС ще предложи Съветът да се оглави от социалния министър. Зам.-председателят на парламента и член на „Атака“ Явор Нотев посочи, че предложението Симеонов да е начело на Съвета съдържа известна провокация към общественото настроение. „Не ми се струва удачно да се приема такъв риск, както от вносителите, така и от поддръжниците, а може би и като избор на вицепремиера Симеонов. Това е мое мнение“, каза още той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Възстановено е движението в района на кръстовището между булевардите „Мария Луиза" и „Тодор Александров”

София: Възстановено е движението в района на кръстовището между булевардите „Мария Луиза" и „Тодор Александров”

25 Октомври 2018 | 19:28 | Агенция "Фокус"
София. Възстановено е движението в района на кръстовището между булевардите „Мария Луиза" и „Тодор Александров”. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Всеки момент ще бъде възстановено и нормалното движение на трамваите от линии 4 и 10.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Майките на деца с увреждания протестират четвърта вечер

Майките на деца с увреждания протестират четвърта вечер

25 Октомври 2018 | 19:17 | Агенция "Фокус"
София. За четвърта поредна вечер майките на деца с увреждания и граждани се събраха пред министерския съвет с искане за оставката на Валери Сименов, предаде БНР.
Протестиращите майки обявиха, че протестните им действия ще продължат, докато вицепремиерът не се оттегли от поста.
Майките блокираха движението в района на площад „Независимост“.
Протестните прояви преминаха към гражданско неподчинение. В момента протестиращите блокират кръстовището към булевардите „Княгиня Мария Луиза“ и „Тодор Александров“, развяват черни знамена и скандират - „Всеки ден ще е така до победата“.
Протестиращите заявиха, че извинението не е решение и че техните прояви ще продължат до подаването на оставка.
Те ще протестират всеки ден, включително събота и неделя.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сливен: Протестно автошествие под мотото "Системата ни убива" се проведе в града

Сливен: Протестно автошествие под мотото "Системата ни убива" се проведе в града

25 Октомври 2018 | 19:13 | Агенция "Фокус"
Сливен. Протестно автошествие под мотото "Системата ни убива" се проведе в Сливен. В него се включиха около 50 автомобила с траурни знамена и стикери, предаде репортер на Радио "Фокус" - Сливен. Шествието тръгна от кръговото кръстовище на булевард "Георги Данчев" и премина няколко пъти по основните улици на града. То ще приключи на площада пред община Сливен, където протестиращите, подкрепени от сливенски музиканти ще изиграят право хоро, съобщи Валентина Филаделфевс, представител на организаторите.
"Въпреки, че хорото ни няма да е особено радостно, все пак е празник на града, и не искаме да помрачаваме настроението. Искаме да изкажем своето мнение и да запознаем хората с нашите искания", обясни Валентина Филаделфевс. Тя допълни, че независимо от извинението на вицепремиера Валери Симеонов, исканията за неговата оставка остават. Протестиращите настояват и за бързо разглеждане на трите социални проектозакона и основно на този за личната помощ.
Людмила ЙОРГОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Затруднено е движението в района на кръстовището между булевардите „Мария Луиза" и „Тодор Александров” заради провеждането на протест

София: Затруднено е движението в района на кръстовището между булевардите „Мария Луиза" и „Тодор Александров” заради провеждането на протест

25 Октомври 2018 | 19:09 | Агенция "Фокус"
София. Временно е затруднено движението в района на кръстовището между булевардите „Мария Луиза” и „Тодор Александров” заради провеждането на протест. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Трамваите, които се движат по линии 4 и 10, са отклонени по бул. „Христо Ботев”.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Сливен: Протест под наслов „Системата ни убива всички“ се провежда в града

Сливен: Протест под наслов „Системата ни убива всички“ се провежда в града

25 Октомври 2018 | 18:02 | Агенция "Фокус"
Сливен. Протест под наслов „Системата ни убива всички“ се провежда в Сливен, предаде репортер на Радио „Фокус“-Сливен. Протестът ще премине под формата на шествие от Кръговото кръстовище в кв. „Българка“, по главните улици на града. Шестието ще завърши в 19.00 часа с голямо българско хоро пред сградата на Общината.
„Родители сме! Но и някои все още да не са, са част от народа! Сега една част от народа има нужда от нашата подадена ръка, от това да покажем, че сме тук, че ни има и, че сме съприастни с болката им! Коя е онази част ли? Ами онази част са онези „кресливи жени“, но с наяве болни деца! Те имат нужда от нас и ние ще им покажем нашата съпричасност!“, пише в страницата на организаторите на събитието в социалната мрежа.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Вместо да сменят Валери Симеонов, ГЕРБ ще променят закона- това е дъното на парламентаризма

Корнелия Нинова, БСП: Вместо да сменят Валери Симеонов, ГЕРБ ще променят закона- това е дъното на парламентаризма

25 Октомври 2018 | 16:14 | Агенция "Фокус"
София. Вчера социалната комисия в НС прие Закона за хората с увреждания. В него пише, че председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания е ресорният вицепремиер. Тъй като в момента това е Валери Симеонов, това внесе допълнително напрежение към кризата. Това пише във Фейсбук лидерът на БСП Корнелия Нинова, съобщиха от пресцентъра на партията. По думите й днес, в опит да я потуши, премиeрът е сложил начело на съвета Томислав Дончев. Тя подчерта, че законът си остава и според него това място се заема от Валери Симеонов. "И тук дойде шокиращото изказване, че ГЕРБ ще променят закона. Вместо да сменят човека, ще сменят закона. Това е дъното на парламентаризма, на институциите, на правовата държава. Това е цинизмът на властта и безсилието на един премиер, станал заложник на Валери Симеонов", категорична е Корнелия Нинова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вицепремиерът Валери Симеонов е освободен като председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Вицепремиерът Валери Симеонов е освободен като председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

25 Октомври 2018 | 14:02 | Агенция "Фокус"
София. С решение на правителството вицепремиерът Валери Симеонов се освобождава като председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС. Това съобщиха от Правителствената информационна служба. Председателството на Съвета се поема от вицепремиера Томислав Дончев. Правителственото решение, предложено от министър-председателя Бойко Борисов, е прието неприсъствено.
Националният съвет подпомага кабинета в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси. Също така съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека. Осъществява и текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов за Валери Симеонов: Единственият човек, който може да направи разпределение на вицепремиерите, това е министър-председателят

Цветан Цветанов за Валери Симеонов: Единственият човек, който може да направи разпределение на вицепремиерите, това е министър-председателят

25 Октомври 2018 | 13:56 | Агенция "Фокус"
София. Единственият човек, който може да направи разпределение на вицепремиерите, това е министър-председателят. Това каза пред журналисти председателят на ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов в отговор на въпрос дали е редно Валери Симеонов да заеме поста председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Ресорите се определят от министър-председателя и той е в правото си да възлага и преразпределя функции по координацията и взаимодействието между съответните секторни политики. Отнасям се с голямо уважение и респект към майките и децата с увреждания. В немалко от случаите политиците са тези, които се стараят максимално да се възползват от проблемите и страховете на хората. Не чух досега опозицията, която изключително много създаде изкуствено напрежение в тази тема, тя не отчете това, което полага като усилие българското правителство. Даването на повече пари за хората с увреждания – 150 млн. лв., трябва да бъде поощрено като усилие на правителството“, коментира Цветанов.
По думите му по-важното е, че вече има внесен в парламента законопроект и в утрешния ден ще бъде гледан на първо четене. „Както законопроектът за хората с увреждания, така и за личната помощ. Убеден съм, че след вчерашния ден в комисиите, където беше разгледан този пакет от законодателни промени, дава увереността, че в утрешния ден ще имаме пълен политически консенсус за приемането на първо четене и в кратки срокове, в рамките на 7 дни, да могат да бъдат направени предложения между първо и второ четене“, допълни той. Според него ключовото в реализирането на тези политики е свързано и с осигуряването на повече финансов ресурс. „Знаете, че за проектобюджета за 2019 г. са предвидени повече от 150 млн. лв., което смятам, че ще даде възможност правителството да изпълни своя ангажимент по политиката, свързана с хората с увреждания“, посочи Цветанов.
Той отново подчерта, че единственият човек, който може да направи разпределение на вицепремиерите, това е министър-председателят. „Убеден съм, че той се ръководи единствено и само от стабилността на държавата и да отговори на обществените очаквания във всяка една посока. Цялото напрежение, което се стоварва върху министър-председателя смятам, че е несправедливо. Той се старае да разговаря по всички ключови теми, които вълнуват българското общество и това, което трябва да прави правителството и парламентарното мнозинство за изпълнение на управленската програма от 4 години“, заяви Цветанов. Според него в тази посока министър-председателят ще направи правилното решение, за да има повече спокойствие и отговорности, с които да се натоварват.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Веселин Марешки, „Воля“: Валери Симеонов и Красимир Каракачанов са воденичния камък в правителството и ще го потопят

Веселин Марешки, „Воля“: Валери Симеонов и Красимир Каракачанов са воденичния камък в правителството и ще го потопят

25 Октомври 2018 | 11:40 | Агенция "Фокус"
София. Валери Симеонов и Красимир Каракачанов са воденичния камък в правителството и ще го потопят. Това каза пред журналисти зам.-председателят на парламента и лидер на „Воля“ Веселин Марешки, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Безобразие е да се съобразяваме и целия живот в България да се крепи на тези двама екземпляри“, коментира той. „Вместо да потапяме правителството и да хвърляме цялата държава в хаос, предлагаме да си подават оставката. Да се намерят нормални хора от същите партии, които да влязат на техните места“, заяви Марешки.
По повод текста в законопроекта за хората с увреждания, според който ресорният вицепремиер оглавява Националния съвет за интеграция, който в момента е Валери Симеонов, лидерът на „Воля“ коментира: „Не считам, че е нормално да си променяме законите заради присъствието на такива елементи в правителството“. „Не трябва да сменяме закона, да прехвърляме тази дейност към друг вицепремиер, а да сменим вицепремиера“, обяви Веселин Марешки. „Ако Валери Симеонов остане на поста, ще има сериозен скандал. Скандалът продължава с налагането на „джендър“ идеологията от „Обединени патриоти“ в българските училища. Препратиха ми и публикации за скандала с ремонта на изтребителите, как средствата набъбват от 41 млн. на 311 млн. лева. Явно тези милиони ги крепят във властта, ежедневно ще искаме оставката на Симеонов и Каракачанов“, каза още Веселин Марешки.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Светлана Ангелова, ГЕРБ: Това кой да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания може да претърпи промени

Светлана Ангелова, ГЕРБ: Това кой да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания може да претърпи промени

25 Октомври 2018 | 11:29 | Агенция "Фокус"
София. Смятам, че няма никаква драма и след консултации и обсъждане, текстът може да претърпи промени. Това каза пред журналисти в парламента зам.-председателят на социална комисия и депутат от ГЕРБ Светлана Ангелова по повод текста в законопроекта за хората с увреждания, според който ресорният вицепремиер оглавява Националния съвет за интеграция, който в момента е Валери Симеонов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Между първо и второ четене проектозаконът за хората с увреждания ще претърпи промени. Ще обсъдим предложението кой да оглави съвета“, обясни тя. „Ясно е, че има напрежение, след консултации текстът може да бъде преработен“, коментира Светлана Ангелова. „Никой от национално представителните организации на и за хората с увреждания от присъстващите в социална комисия вчера, от протестиращите майки, от синдикати, от работодатели не е коментирал този текст“, уточни тя. „Предложението е продиктувано от това, че съгласно Конвенцията за права на хората с увреждания координацията на политиките трябва да се осъществи на по-високо ниво“, поясни Светлана Ангелова и допълни, че политиката за хората с увреждания е хоризонтална и засяга всички ресори - здравеопазване, регионална и социална политика. „Досега председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания е министърът на труда и социалната политика, а трябва да бъде по-високо ниво“, обясни депутатът. „В предложението е визирано не името Валери Симеонов, а ресорният вицепремиер“, каза още Светлана Ангелова.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Явор Нотев, „Атака“: Вчера е имало среща между лидерите в малката коалиция

Явор Нотев, „Атака“: Вчера е имало среща между лидерите в малката коалиция

25 Октомври 2018 | 11:27 | Агенция "Фокус"
София. Моята информация, че е имало среща само между лидерите в малката коалиция. Така беше организирана и така се е провела в късния следобед вчера. Това каза пред журналисти зам.-председателят на парламента и член на „Атака“ Явор Нотев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Официално съобщение и резултат от тази среща все още на мен не са ми известни“, обясни той.
По повод текста в законопроекта за хората с увреждания, според който ресорният вицепремиер оглавява Националния съвет за интеграция, който в момента е Валери Симеонов, Явор Нотев коментира: „Въпросът е дискусионен, нека да изчакаме решението“. Попитан подходящ ли е Валери Симеонов да оглавява съвета, той посочи: „Това е въпрос и на лична преценка. Бих казал, че в определената ситуация подобно предложение съдържа известна провокация към общественото настроение“. „Не ми се струва удачно да се приема такъв риск, както от вносителите, така и от поддръжниците, а може би и като избор на вицепремиера Симеонов. Това е мое мнение“, каза още Явор Нотев.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Антон Кутев, БСП: Няма как Валери Симеонов да не си подаде оставката, рано или късно ще му се случи

Антон Кутев, БСП: Няма как Валери Симеонов да не си подаде оставката, рано или късно ще му се случи

25 Октомври 2018 | 10:59 | Агенция "Фокус"
София. Няма как Валери Симеонов да не си подаде оставката, рано или късно ще му се случи, скоро. Това каза пред журналисти в парламента зам.-председателят на ПГ на БСП Антон Кутев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Реагираме политически постоянно. Валери Симеонов не може да бъде вицепремиер и няма да остане“, обяви той. „Вицепремиерът Валери Симеонов да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания звучи почти като виц“, коментира Антон Кутев. „Истината е, че Законът за хората с увреждания е писан доста преди да избухне скандалът с Валери Симеонов“, уточни той. „Самият закон не ми изглежда лош. Идеята да се качи нивото от министър на вицепремиер е добра. Проблемът е, че в този случай вицепремиерът е нелепо избран, лоша кандидатура на лошо място“, заяви Антон Кутев. Според него проблемът не е в закона, а в човека. „Предложението може да бъде променено. Моята позиция е, че не трябва да бъде променяно, защото не е лошо“, обясни депутатът. По думите му политиката за хората с увреждания не е работа само на социалното министерство, а и на здравно, регионално и образователно. Попитан може ли премиерът Бойко Борисов да отговаря за новия съвет за хората с увреждания, Антон Кутев поясни: „Вероятно премиерът не може да върши тази техническа работа, но че трябва да носи политическата отговорност е безспорно. Назначението на вицепремиера е лично негова работа“. „Валери Симеонов не може да отговаря не само за тази дейност. Не може да ръководи и съвета, който се занимава с интеграцията на малцинствата. И в двата случая става въпрос за комична ситуация“, обяви зам.-председателят на ПГ на БСП. В отговор на въпрос ако не Валери Симеонов кой може да отговаря за съвета, Кутев коментира: „Това е работа на Бойко Борисов, той е премиер, надявам се не за дълго“.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Хасан Адемов, ДПС: Предложението вицепремиерът Валери Симеонов да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания е скандално

Хасан Адемов, ДПС: Предложението вицепремиерът Валери Симеонов да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания е скандално

25 Октомври 2018 | 10:42 | Агенция "Фокус"
София. Ясно е, че предложението вицепремиерът Валери Симеонов да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания е скандално. Това каза пред журналисти в парламента председателят на социална комисия и депутат от ДПС Хасан Адемов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Между първо и второ четене ще предложим министърът на труда и социалната политика да е този, който да оглави Съвета“, заяви той. „Независимо от мотивите и кой е предложил текста, предложението в Закона за хората с увреждания е на Министерски съвет“, коментира Хасан Адемов. „В Закона за интеграция на хората е записано, че в Правилника му се определя кой да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Записано е, че министърът на труда и социалната политика е председател, а ротационен председател е от национално представените организации на и за хората с увреждания“, обясни депутатът от ДПС. „Във вида, в който е предложено, зам.-министър председател да бъде начело на Националния съвет, при ситуацията, в която се намираме, е скандално“, обяви Хасан Адемов. „Всичко по въпроса беше казано в декларацията на председателя на ПГ на ДПС вчера. Ако има някакви допълнителни новини, ще ги чуете утре след заседанието на Централния съвет“, каза още той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вицепремиерът Валери Симеонов се извини на майките на деца с увреждания, протестите продължават (ОБЗОР)

Вицепремиерът Валери Симеонов се извини на майките на деца с увреждания, протестите продължават (ОБЗОР)

25 Октомври 2018 | 01:52 | Агенция "Фокус"
София. Вицепремиерът Валери Симеонов се извини на майките на деца с увреждания след извънреден Коалиционен съвет между ГЕРБ и „Обединени патриоти“ в Министерския съвет. Симеонов подчерта, че по никакъв начин не е целял да обиди, когото и да било. По думите му на проведения коалиционен съвет при министър-председателя е бил обсъден въпросът, свързан с медийната кампания по повод негово изявление и ежедневните протести пред Министерския съвет. Симеонов обясни, че в тази връзка по настояване на коалиционния съвет той поднася своите извинения на всички, които са били засегнати или са се почувствали обидени от неговото изказване в интервю пред телевизия СКАТ, където заявява, че законът за лица с увреждания е започнат като „опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пек и на дъжд тези уж болни деца, без грам майчинско чувство, грижа за тях“. Извинението си Симеонов поднесе минути, след като в телевизионно интервю заяви, че няма да се извини, тъй като от него се иска не извинение, а оставката.
Извинението на Симеонов се превърна в основна тема сред народните представители.
Извинението на вицепремиера бе сред основните обсъждани теми в парламента. От ПГ на „БСП за България“ поискаха изслушване на Симеонов в парламента, но предложението беше отхвърлено.
ДПС настояха за оставката на вицепремиера, тъй като извиненията не вършили работа. Председателят на Парламентарната група Мустафа Карадайъ коментира, че Симеонов трябва час по-скоро да си отиде, защото той е воденичен камък на шията и на ГЕРБ, и на страната.
Заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Драгомир Стойнев заяви, че са необходими нови избори и смяна на модела на управление.
От своя страна председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира, че БСП не са алтернатива. По думите му в правителството няма задкулисие, а всичко излиза наяве.
Лидерът на „Воля“ Веселин Марешки поиска оставките на Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Той обърна внимание, че Каракачанов е защитил Симеонов.
Пред журналисти зам.-председателят на парламента Явор Нотев и член на "Атака" заяви, че оценката на партията за изявлението на вицепремиера Валери Симеонов остава непроменена. По думите му извинението е ново обстоятелство, което ще бъде обсъдено във връзка с отношенията в коалицията и решенията за по-нататъшни действия.
Въпреки поднесеното от вицепремиера Валери Симеонов извинение в 17.30 часа пред Министерския съвет отново се събраха около 100-150 протестиращи с искане за неговата оставка. Малко преди 19.00 часа протестиращите тръгнаха от Министерския съвет към Орлов мост“ и движението по бул. „Цар Освободител“ беше затворено в пространството от Министерския съвет до ул. „Георги С. Раковски“, където се намира централата на НФСБ. Те се заканиха да продължат с протестите до подаването на оставка от страна на Валери Симеонов.
Люба АЛЕКСИЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Неочаквана ваканция
Неочаквана ваканция
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.