НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 20:42


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Корнелия Нинова, БСП: Разумът и правото победиха над чуждите интереси и послушанието

Корнелия Нинова, БСП: Разумът и правото победиха над чуждите интереси и послушанието

27 Юли 2018 | 13:12 | Агенция "Фокус"
Казанлък. Разумът и правото победиха над чуждите интереси и послушанието. Това каза пред журналисти в Казанлък лидерът на БСП Корнелия Нинова във връзка с тълкувателното решение на Конституционния съд за Истанбулската конвенция, с което я определя като противоконституционна, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Това е победа на българския народ в защита на националните ни ценност“, каза лидерът на БСП.
Нинова обърна внимание, че що се отнася до насилие над деца и жени, БСП ще продължи с всички сили да се бори с това. Тя припомни законодателните инициативи на левицата в защита на пострадалите от насилие. Нинова обяви, че е имала среща с представители на организации, занимаващи се с този проблем. „Те дадоха допълнителни предложения и в първите дни на парламента ще ги внесем“,каза тя. Нинова коментира, че всички са застанали като един срещу конвенцията.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Борислав Цеков: Решението на Конституционния съд за Истанбулската конвенция е вторият исторически български удар срещу неолибералната матрица

Д-р Борислав Цеков: Решението на Конституционния съд за Истанбулската конвенция е вторият исторически български удар срещу неолибералната матрица

27 Юли 2018 | 13:05 | Агенция "Фокус"
София. Решението на Конституционния съд за Истанбулската конвенция е вторият исторически български удар срещу неолибералната матрица. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ докторът по конституционно право Борислав Цеков и основател на Института за модерна политика (ИМП) по повод на решението на Конституционния съд, с което беше обявена за противоконституционна Истанбулската конвенция. „Една от стратегическите цели на неолибералния глобализъм, който беше установен като господстваща идеология и политическа рамка след падането на Берлинската стена, е заличаването на националната държава, размиването на основни спояващи националните общности фактори като етнос, религия, традиции. С други думи - промяна на социо-културния код на нациите чрез джендър-идеологията, мулти-култи радикализъм и агресивния атеизъм. Като отнемеш на човека неговата полова, религиозна или културна идентичност, ти го превръщаш в дърво без корен. Това дава власт на транснационалната олигархия върху личността. В България не позволихме да откъснат православието от националната и конституционната ни идентичност. Сега отхвърляме и джендър-идеологията. Горд съм, че съм един от участниците в тези исторически актове“, коментира Цеков.
Той добави, че в света текат важни трансформации, които ще доведат до изхвърляне на неолибералния глобализъм на бунището на историята. „Както казах още в началото на полемиките около Истанбулската конвенция - което е от Бога, ще стане; което не е от Бога, ще отмине. Ясно е, че джендър-идеологията не е от Бога. Затова ще отмине“, заяви Цеков.

Пълния текст на интервюто четете в „Мнение”


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Борислав Цеков: С отхвърлянето на Истанбулската конвенция бяха защитени суверенитетът на държавата и националното ни достойнство

Д-р Борислав Цеков: С отхвърлянето на Истанбулската конвенция бяха защитени суверенитетът на държавата и националното ни достойнство

27 Юли 2018 | 12:45 | Агенция "Фокус"
София. С отхвърлянето на Истанбулската конвенция бяха защитени суверенитетът на държавата и националното ни достойнство. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ докторът по конституционно право Борислав Цеков и основател на Института за модерна политика (ИМП) по повод на решението на Конституционния съд, с което беше обявена за противоконституционна Истанбулската конвенция. Той определи решението на съда като победа на конституционните ценности и правото над правния волунтаризъм и политическата целесъобразност. „Чест прави на българския Конституционен съд, че не се поддаде на грубия политически натиск от чужбина - от Брюксел, от чужди посланици, които са превърнали скандалната конвенция в свой фетиш. Защитен бе суверенитетът на държавата и националното достойнство, които в други случаи често стават жертва на порочния и нихилистичен рефлекс - „няма мърдане, от Брюксел искат“, коментира той. По думите му отхвърлянето на конвенцията е и важна победа на независимото гражданско общество, на научния и духовен елит на нацията.
Д-р Борислав Цеков обясни, че пътят към ратификацията на Истанбулската конвенция в този ѝ вид е преграден, тъй като парламентът не може да ратифицира противоконституционни международни договори.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Конституционният съд определи Истанбулската конвенция за противоконституционна

Конституционният съд определи Истанбулската конвенция за противоконституционна

27 Юли 2018 | 12:26 | Агенция "Фокус"
София. Конституционният съд определи Истанбулската конвенция за противоконституционна. Това става ясно от справка на сайта на Конституционния съд. Решението е прието с осем гласа.Съдиите Румен Ненков, Георги Ангелов, Константин Пенчев и Филип Димитров са подписали решението с особено мнение. Агенция „Фокус“ публикува решението на Конституционния съд:

Делото е образувано на 08.02.2018 г. по инициатива на 75 народни представители от 44-то Народното събрание. Конституционният съд е сезиран с искане да се произнесе за съответствието на сключения от Република България на 21.04.2016 г. международен договор – Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията), съставен на 11.05.2011 г. в град Истанбул, с Конституцията преди ратификацията му. Народните представители изтъкват „социалната и обществена значимост на Конвенцията, големият публичен интерес и високата степен на политическа ангажираност на обществото“, които са ги мотивирали да сезират Конституционния съд. Вносителите на искането излагат, че в Народното събрание са постъпили и продължават да постъпват, както положителни, така и отрицателни становища относно Конвенцията. Според народните представители в отрицателните становища се поддържа, че чрез този международен договор се въвеждат понятия несъвместими с българския обществен ред и непознати в националната ни правна система, като съдържанието, което се влага в разпоредбите на Конвенцията е различно от общоприетото и традиционното. Според вносителите, в повечето от изразените отрицателни становища, основните доводи за несъответствие с Конституцията са във връзка с разпоредбите на чл. 3, б. „в”, чл. 12, § 1 и чл. 14, § 1 от Конвенцията и употребените в тях изрази: „… „социално изградени роли“, „стереотипни роли“, както и терминът „джендър“ като обективни елементи от съдържанието на понятието „пол“…“, в смисъл съвместими ли са с Конституцията, в това число и с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от основния закон в контекста на дефиниране на „трети пол“ и създаване на възможност за сключване на еднополови бракове. Вносителите посочват още, че съпоставката на използваните в Конвенцията термини и изрази със съдържанието на конституционните разпоредби и преценката по същество за съответствие на целите, съдържанието и характерът на Конвенцията с Конституцията е от компетентността на Конституционния съд в контекста на това дали и доколко изпълнението на произтичащите от Конвенцията задължения за Република България е съвместимо с Конституцията на страната.
С определение от 20.03.2018 г., съдът е допуснал искането за разглеждане по същество и е конституирал заинтересувани институции по делото, поканил е неправителствени организации и изтъкнати специалисти от науката и практиката, на които е предоставил възможност да представят писмени становища и правни мнения.
От конституираните институции становища са представили президентът на Република България, министърът на външните работи, министърът на правосъдието, министърът на здравеопазването и Държавна агенция за закрила на детето.
В становището на президента на Република България е застъпено виждането, че Конвенцията съдържа понятия и изрази с неясен смисъл, което дава основание за различни и противоречиви тълкувания, създава предпоставки за натоварването на тези понятия и изрази с „допълнителни” значения отвъд познатото им и утвърдено съдържание, но преди всичко – отвъд ядрото от ценности на българската Конституция. Според президента натоварването на понятието „пол“ със социалните характеристики, използвани в Конвенцията не е в съответствие с ясното разбиране, съдържащо се в Конституцията за равенството между мъжа и жената, за идентифициране на личността като мъж или жена (чл. 6, ал. 2 от Конституцията), за доброволния съюз (брак или не) между мъжа и жената, за семейството, на което е поверено отглеждането и възпитанието на децата, за особената закрила от държавата на жената майка (чл. 46 и 47, ал. 2 от Конституцията).
Министърът на външните работи счита, че „понятията, нормите и режимът на Конвенцията са в пълно съответствие с конституционните принципи, норми и традиции“. Прави общ преглед на действащото българско законодателство и на съществуващите международноправни ангажименти и стига до заключението, че понятията „gender“, „социално изградени роли“ и „стереотипни роли“, заимствани от социологията, не са нови нито за международноправната доктрина, нито за вътрешното право на Република България. Министърът посочва, че в контекста на Конвенцията терминът „gender“, базиран на двата пола, мъжки и женски, отчита съществуването на социално конструирани роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество счита за подходящи за жените и за мъжете. Излага още, че Обяснителният доклад към Конвенцията изрично посочва, че терминът „gender“ не е предназначен да замести понятията „жени“ и „мъже“, а Конвенцията си служи и с понятието за биологичен пол („sex“), което показва, че понятията „gender“ и „sex“ имат самостоятелно значение. По отношение на задълженията, които ще възникнат за Република България от ратификацията на Конвенцията, след влизането й в сила, в становището се поддържа, че те са изцяло свързани с конкретизиране на мерките по превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие в контекста на реализиране на равенството между половете.
В становището на министъра на правосъдието се излага позицията, че Конвенцията изцяло съответства на Конституцията и поставя най-напред задължението за предотвратяване и борба с насилието срещу жени в по-широката рамка за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете.
В становището си по делото, министърът на здравеопазването не заема конкретна позиция. От една страна счита, че не възникват проблеми относно разбирането на понятието „пол“, както и относно прилагането на посочените от вносителите разпоредби на чл. 3, буква „в“, чл. 12, § 1 и чл. 14, § 1 от Конвенцията, тъй като основен признак за определяне на предоставяната с Конвенцията защита е полът, и то не друг, а единствено възможните женски и мъжки пол, съответстващи на тяхното биологично определяне, така както е възприето и от Конституцията, българския правен ред и българската съдебна практика. От друга страна, според министъра, проблем би имало при прилагането на чл. 3, буква „б“, чл. 4, § 3, чл. 12, § 3, при които има отклонение от принципа за биологичните два пола – мъжки и женски. Приема, че поради така вложения смисъл в посочените, а и в други разпоредби на Конвенцията, и липсата на яснота по отношение на използвани в тях категории, има основание за поставянето на въпроса дали и доколко изпълнението на произтичащите от Конвенцията задължения за Република България би било съвместимо в някои части с Конституцията.
В становището на Държавна агенция за закрила на детето се поддържа, че рамковият характер на Конвенцията следва да се има предвид при преценката за съответствието й с Конституцията, като е погрешно за целите на тази преценка да се използва само българският превод, който е неточен в редица пунктове, включително в определенията на основни понятия. Заема позицията за необходимост от ратифициране на Конвенцията и съответствието й с Конституцията.
В изпълнение на предоставената им възможност, становища по делото са представили неправителствените организации: Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фондация „Асоциация Анимус“, Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”, Фондация „Български фонд за жените“ и Институт за модерна политика.
Фондация „Български адвокати за правата на човека“ застъпва становището, че Конвенцията съответства на разпоредбите и духа на Конституцията, както и на действащото законодателство за защита от домашно насилие в България.
Фондация „Асоциация Анимус“ намира, че Конвенцията съответства на Конституцията и не влага нищо по-различно от смисъла, в който се използва „пол“ в българската Конституция, Закона за равнопоставеност на жените и мъжете или Закона за защита от дискриминация.
Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“ застъпва становището, че разпоредбите на Конвенцията съответстват на Конституцията, не съдържат непознати в правната ни система понятия, които да са различни от общоприетите и традиционните и които да са несъвместими с българския обществен ред, както и че изпълнението на произтичащите от Конвенцията задължения за Република България е съвместимо с Конституцията.
Фондация „Български фонд за жените“ заема категоричната позиция, че Конвенцията съответства на Конституцията и макар да изисква изменения на българското законодателство в редица сфери, не предполага никакви изменения на основния закон. Излага, че употребеното в чл. 3, буква „в“ от Конвенцията понятие е преведено неправилно просто като „пол“, а в действителност, дефиницията се отнася до термин, който обозначава социалните, а не биологичните измерения на пола и по никакъв начин не засяга предефинирането на биологичния пол, и който неправилен превод е довел до обърквания в преводите и на други ключови термини като „насилие над жените, основано на пола“ в чл. 3, буква „г“, „идентичност, основана на пола“ в чл. 4, § 3, „нестереотипни роли на пола“ в чл. 14, § 1 от Конвенцията.
Институтът за модерна политика счита, че Конвенцията не съответства на Конституцията, тъй като чл. 3, буква „в“ и чл. 4, § 3 от Конвенцията нарушават принципа на правната сигурност, който е съставен елемент на правовата държава, защото съдържат понятия и изрази, чието съдържание не е ясно, точно и недвусмислено, с което се създава непредвидимост на правните последици и на правния ред; чл. 12 и чл. 14 от Конвенцията не съответстват на чл. 32, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и 2 от Конституцията, както и на достойнството на личността, като фундаментална конституционна ценност, прогласена в преамбюла на Конституцията; философията на Конвенцията не съответства на принципа на равенството и равното третиране на жените и мъжете, доколкото се фокусира не върху самото противоправно социално явление – насилието срещу интимния партньор и в семейството – а се основава на идеята, че „жените по правило са жертви, а мъжете по правило са насилници“.
Писмено правно мнение са изразили проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров и проф. д-р Даниел Вълчев.
Проф. д-р Пенчо Пенев привежда доводи за несъответствие на Конвенцията с установената с Конституцията на Република България правна система. Според него, когато става дума за „пол“, българската Конституция разбира биологическата му характеристика – полът е биологически детерминиран и човешкият индивид е мъж или жена. Според проф. д-р Пенев, възприемането на друга същност, друга характеристика за понятието „пол” ще доведе до недопустими противоречия, тъй като ще има две паралелни и взаимно несъвместими същности на едно и също понятие, едното от които различаващо се от конституционно установеното. Проф. д-р Пенев обосновава и несъответствие на чл. 14 от Конвенцията с чл. 47, ал. 1 от Конституцията. Поддържа, че Конвенцията възприема възпитателен подход, включващ държавата „на всички образователни равнища” и призовава за активно участие и на други възпитателни структури, както и неправителствените организации и медиите, което е в несъответствие с чл. 47, ал. 1 от Конституцията, който възлага възпитанието на родителите, а не на държавата или на неправителствения сектор.
Проф. д-р Пламен Киров поддържа мнението, че Конвенцията в отделни свои текстове не съответства на конституционни принципи и норми от българския основен закон, както и влиза в остър конфликт с българската конституционна идентичност. Според проф. д-р Киров чл. 3, буква „в“ и чл. 4, § 3 от Конвенцията не съответстват на принципа на правовата държава, доколкото евентуалното им влизане в сила за Република България би породило правна несигурност и стълкновение с българската конституционна идентичност, тъй като съдържат понятия („gender“, „gender identity“), които са чужди на българската конституционна и правна система, които нямат ясно, точно и общоприето правно съдържание, и които биха създали опасни за правната ни система последици. Проф. д-р Киров излага още, че чл. 12 и чл. 14 от Конвенцията „контрастират“ на съдържанието на чл. 32, ал. 1 и на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията, тъй като предизвикват недопустима намеса в личния живот на гражданите, като задължават българската държава да предприеме мерки за промени в социалните и културни модели на поведение на българските граждани, с цел да се изкоренят „стереотипни роли за мъжете и жените“ без последните по какъвто и да е начин да са свързани с насилствени действия, дискриминационно поведение или каквито и да са други противоправни актове. В същото време се предвижда груба намеса на държавата, нарушаваща правата и отговорностите на родителите, закрепени в основния закон, при възпитанието на децата.
Проф. д-р Даниел Вълчев счита, че разпоредбите на чл. 3, буква „в“ и чл. 4, § 3 от Конвенцията не съответстват на принципа на правовата държава, прокламиран в преамбюла и в чл. 4 от Конституцията. Според проф. д-р Вълчев, ратифицирането на Конвенцията би довело до включването в българския правен ред на акт, който съдържа понятия с неясен смисъл, съотношение и обем и влизащи в противоречие с вече установени в законодателството и съдебната практика понятия. Излага още, че е налице и предпоставяне на допълнителни права и на допълнителна закрила на лица, които са определени не по обективни критерии, а в зависимост от техни твърдения относно собствените им вътрешни преживявания. С оглед, на което счита, че чл. 1, чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията не съответстват на принципа на равенство, прокламиран в чл. 6 от Конституцията. Проф. д-р Вълчев привежда и доводи за несъответствие на разпоредбите на чл. 12, § 1 и чл. 14, § 1 от Конвенцията с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от Конституцията.
Конституционният съд намира за уместно най-напред да се спре на някои основни моменти от процеса по създаване на Конвенцията и на нейните съществени характеристики като международноправен инструмент за борба с насилието над жени и домашното насилие, които са от значение за по-нататъшните разсъждения за произнасянето по същество на искането.
Съгласно Конвенцията, автентичният текст на договора е на английски и френски език, като двата текста имат еднаква сила. Преценката на Конституционния съд, в производството по чл. 149, ал. 1, т. 4, предложение първо от Конституцията, за съответствието на сключения международен договор с Конституцията преди ратификацията му, следва да се извърши въз основа на превода на текста на Конвенцията на български език, който е представен по делото от Министерския съвет на Република България. Върху този текст на български език ще се проведат парламентарните дебати при внасяне на законопроект за ратификация в Народното събрание, този текст ще бъде обнародван в „Държавен вестник“ след евентуалното ратифициране на Конвенцията и въз основа на него, произтичащите задължения от международния договор за Република България, ще бъдат изпълнявани от страна на държавата (определение от 23.10.1997 г. по к. д. № 15/1997 г.).
Противодействието срещу насилието над жените е въпрос от фундаментално значение за Европа и част от основните европейски ценности. От 90-те години Съветът на Европа и по-специално неговият Управителен комитет за равенство между жените и мъжете (Steering Committee for Equality between Women and Men – CDEG) полага последователно усилия в подкрепа на защитата на жените от насилие. Първата цялостна стратегия за превенция на насилието над жени е приетата през 2002 г. Препоръка „Rec(2002)5“ на Комитета на министрите към страните членки относно защитата на жените от насилие. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е заела твърда политическа позиция срещу всички форми на насилие срещу жени, като е приела редица резолюции и препоръки относно различните форми на насилие срещу жени. През 2008 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа създава Специалната комисия за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence – CAHVIO) с мандат за разработване на правнообвързващи стандарти, които да покриват тези две области — насилието срещу жени и домашното насилие. През 2011 г. усилията на Съвета на Европа завършват с изработване на проект за конвенция, подготвен от CAHVIO с цел да се гарантира защита на жените от всички форми на насилие и да се предотврати, преследва и премахне насилието над жени и домашното насилие (чл. 1, § 1, буква „а“ от Конвенцията).
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е първият всеобхватен международен договор, който има за цел да създаде стандарти, въз основа на които държавите да хармонизират вътрешното си законодателство в тази материя. Конвенцията изрично определя насилието срещу жените като нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените. Тя включва конкретни разпоредби, които имат за цел насърчаване на равенството между половете и статуса на жените в обществото. От тези правно обвързващи задължения (чл. 4, чл. 6, чл. 12, чл. 14) се очаква да дадат нов тласък за постигането на равнопоставеност между жените и мъжете на национално равнище и да се укрепи обща цел за недискриминация срещу жените. Конвенцията разширява кръга на признаците за недопускане на дискриминация и предприема подход на основано на пола разбиране на насилието над жени и домашното насилие.
Успоредно с провежданата от Съвета на Европа политика за защита на жените от насилие, основано на пола и за недискриминация срещу жените, Съветът на Европа, в редица свои актове, призовава държавите членки на Съвета на Европа изрично да забранят дискриминацията, основана на „полова идентичност“ („gender identity“) в националното си антидискриминационно законодателство, както и да включат проблема с човешките права на „трансджендър лицата“ („transgender people“) в обхвата на действието на националните институции за правата на човека, с изрично позоваване на признака „полова идентичност“ като форма на дискриминация срещу жените.
През 2010 г. Комитетът на министрите на държавите членки на Съвета на Европа приема Препоръка CM/Rec(2010)5 относно мерките за борба срещу дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация или половата идентичност. Съгласно Препоръката, държавите членки на Съвета на Европа следва да предприемат подходящи мерки за гарантиране на цялостно правно признаване на смяната на пола на дадено лице във всички области на живота, по-специално като се даде възможност за промяна на името и пола в официалните документи по бърз, прозрачен и достъпен начин. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че след като смяната на пола е завършена и законно призната, правото на лицата да сключват брак с лица от пол, противоположен на техния нов пол, е ефективно гарантирано. Мерките разглеждат редица ключови въпроси за правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и „трансджендър“ лицата (ЛГБТ) (lesbian, gay, bisexual and transgender people – LGBT).
През 2014 г. Съветът на Европа създава структура, посветена на проблемите със сексуалната ориентация и половата идентичност. В допълнение, секретариатът на Съвета на Европа създава и работна група „Сексуална ориентация и полова идентичност“, учредена също през 2014 г. Структурата подпомага държавите членки при изпълнението на ЛГБТ препоръките на Комитета на министрите.
През април 2015 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа приема решение, насочено против дискриминацията срещу „трансджендър“ хората в Европа (Resolution 2048 (2015), Discrimination against transgender people in Europe). Резолюцията и свързаният с нея доклад разглеждат различните форми на дискриминация, включително трудности при достъпа до работа, жилищно настаняване и здравни услуги. В резолюцията също така се подчертава, че Асамблеята е загрижена за нарушенията на основните права, особено правото на личен живот и физическата неприкосновеност, пред които са изправени транссексуалните лица при завеждане на дела за юридическо признаване на пола им и недопустимостта на въвежданите изисквания като стерилитет, развод, диагноза на психично заболявания, хирургични интервенции и други медицински лечения. Държавите членки на Съвета на Европа са призовани изрично да забранят дискриминацията, основана на „полова идентичност“ в националното си антидискриминационно законодателство, както и да включат проблема с човешките права на „трансджендър“ лицата в обхвата на действието на националните институции за правата на човека, с изрично позоваване на полова идентичност, както и да разработят бързи, прозрачни и достъпни процедури, основаващи се на самоопределение, за смяна на името и пола в документите на транссексуалните хора, да направят тези процедури достъпни за всички хора, нуждаещи се от това, без значение на възраст, медицинско състояние, финансово положение или съдебно минало, да обмислят включването на трета възможност за документен пол за онези, които се нуждаят от такава.
През 2015 г. Съветът на Европа публикува наръчник за правната страна на смяната на пола и защита на човешките права на „трансджендър“ лицата, съгласно който под „полова идентичност“ („gender identity“) се разбира: „дълбоко почувстваното вътрешно и индивидуално усещане на всяко лице за пола, което може да съответства или да не съответства на пола, определен при раждането му, включително личното чувство за тялото, както и други форми на изразяване на пола, включително облекло, реч и маниери“.
Изложеното по-горе ясно показва връзката между политиката на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени, като форма на дискриминация срещу жените, основана на пола и защитата на някои права на „трансджендър“ лицата.
Конституционният съд на Република България прецени доводите в искането на народните представители, в изразените становища от институциите и неправителствените организации, в представените писмени правни мнения и приетите по делото писмени доказателства. За да се произнесе относно съответствието на Конвенцията с Конституцията, съдът като обсъди целите на Конвенцията, възприетите в нея общи и специални принципи, дефиниции и политики, и разпоредбите на Конвенцията в тяхната връзка и съотнасяне, установи следното:
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е първият договор в Европа, с който се създава всеобхватна правна рамка за защита на жените и момичетата от всички форми на насилие и за предотвратяване, преследване и премахване на насилието над тях, включително домашното насилие. Конвенцията поставя премахването на насилието срещу жени в рамките на по-широкия контекст за постигане на реално равенство между жените и мъжете, като по този начин признава насилието срещу жени като форма на дискриминация. Тя изразява волята на договарящите държави да прилагат общите принципи за защита на правата на човека и към жените и момичета, жертви на насилие, както и спрямо жертвите на домашно насилие. В основата на тази воля стои споделеното разбиране на държавите членки за стремежа на Съвета на Европа за съхраняване и осъществяване на общоевропейските принципи и идеали.
В преамбюла на Конвенцията е декларирана волята на държавите-членки на Съвета на Европа и на другите подписали страни за създаването на „една Европа, свободна от насилие над жени и домашно насилие“. За тази цел, Конвенцията утвърждава връзката между постигането на равенство между половете и премахването на насилието над жени. Въз основа на тази предпоставка, тя признава „структурния характер“ на насилието над жени, както и че то е проява на исторически сложилата се неравнопоставеност в отношенията между мъжете и жените. Конвенцията последователно отстоява позицията, че насилието над жени не може да бъде премахнато, без да се инвестира в равенството между половете и само реалното (фактическо и правно) равенство между половете и промяната в нагласите може наистина да предотврати такова насилие.
В чл. 1 от Конвенцията са декларирани нейните цели. Параграф 1 посочва като конкретна цел на Конвенцията защитата на жените срещу всички форми на насилие, както и превенцията, съдебното преследване и премахването на насилието срещу жени и домашното насилие. В съответствие с признанието, съдържащо се в преамбюла, че съществува връзка между изкореняване на насилието срещу жени и постигането на фактическо и законово равенство между половете, се посочва, че Конвенцията ще допринесе за премахване на всички форми на дискриминация срещу жени и ще насърчи реалната равнопоставеност между жените и мъжете. Посочената разпоредба отразява необходимостта от цялостен подход при защитата и съдействието на всички жертви на насилието срещу жени и домашното насилие.
Така декларираните цели на Конвенцията напълно съответстват на основните конституционни принципи на Република България. В преамбюла на Конституцията се подчертава верността на българския народ към общочовешките ценности, сред които изрично са посочени хуманизмът, равенството, справедливостта и търпимостта. Правата на личността, нейното достойнство и сигурност са издигнати във върховен конституционен принцип. Равенството е сред основните начала на действащата българска Конституция. Въведена е изрична конституционна забрана за каквато и да е дискриминация, основана на „пол“ (чл. 6, ал. 2 от Конституцията). Освен като принцип, равенството в достойнството и правата е прогласено и като изначално човешко право в основния закон. В редица конституционни разпоредби то е конкретизирано и е вградено в съдържанието на отделни основни права и свободи. Свидетелство за стремежа на Република България за защита на основните човешки права и по-специално за защита на всички жертви на насилие, включително жените и децата, както и премахването на всички форми на дискриминация и постигането на равнопоставеност, е и действащата законодателна уредба: Наказателен кодекс (обн. – ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г.), Закон за защита от домашното насилие (обн. – ДВ, бр. 27 от 29.03.2005 г.; посл. доп. – ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.), Закон за закрила на детето (обн. – ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г.), Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. – ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г.), Закон за защита от дискриминация (обн. – ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).
Конституционният съд намира, че въпреки безспорните си положителни страни, Конвенцията е вътрешно противоречива и това противоречие създава двупластовост в нея. Така съдържанието на част от разпоредбите й излиза извън декларираните цели на Конвенцията и нейното наименование.
В чл. 1, § 1, букви „а“ и „б“ от Конвенцията, за да се определи обектът на защита от всички форми на насилие и на дискриминация, е използван терминът „жени“, който несъмнено е основан на биологичното разбиране за половете. Същевременно в чл. 3, буква „в“ сред легалните дефиниции на Конвенцията (английски и френски език) фигурира понятието „gender“/„genre“, преведено на български език като „пол“ със следното съдържание: „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете”. Единствено в разпоредбата на чл. 4, § 3 от Конвенцията понятието „gender“/„genre“ е преведено на български език като „социален пол“. В Конвенцията понятията „sex“/„sexe“ („пол“) и „gender“/„genre“ („пол“, „социален пол“) присъстват едно до друго, като социалният пол фигурира сред признаците за недопускане на дискриминация по чл. 4, § 3 наред с биологично детерминирания признак пол – „sex, gender...“/ „sexe, genre…“. По този начин полът като биологична категория („sex“), но и полът като социален конструкт („gender“), обусловен от субективните възприятия и представи на индивида и на обществото за ролята на мъжете и жените, са издигнати в автономни и равностойни категории на Конвенцията със собствено правно битие. Понятието „gender“/„genre“ („пол“) присъства в Конвенцията като самостоятелна категория, различна от пола като биологична същност. Конвенцията разделя биологичното и социалното измерение на пола и излиза извън рамките на възгледа за половата бинарност на човешкия вид. С посоченото в чл. 3, буква „в“ съдържание „gender“/„genre“ („пол“) се превръща в основно, носещо понятие, което е определящо за смисъла и на другите използвани в Конвенцията изрази, базирани на това понятие. Свидетелство за самостойната роля на понятието „gender“/„genre“ („пол“) представляват и множеството разпоредби на Конвенцията, които съдържат изрази, базирани на това понятие – чл. 2, § 2, чл. 4, § 3, чл. 6, чл. 14, чл. 18, чл. 49, § 2, чл. 60, § 2 и § 3 от Конвенцията. „Gender“ се употребява в изразите: „gender equality“ (преамбюл — „равнопоставеност на половете“), „gender-based violence“ (преамбюл, чл. чл. 2, 3, 4, 14 – „насилие, основано на пола“), „gender identity“ (чл. 4, § 3 – „идентичност, основана на пола“), „gender-sensitive policies“ (чл. 6 – „политики, отчитащи особеностите на пола“), „gender perspective“ (чл. 6 – „перспектива, основана на пола“), „non-stereotyped gender roles“ (чл. 14 – „нестереотипни роли на пола“), „gendered understanding of violence“ (чл. 18, 49, § 2 – „основано на пола разбиране на насилието“), „gender-based asylum claims“ (чл. 60 – „молби за убежище, основани на пола“), „gender-sensitive interpretation“ (чл. 60, § 2 – „тълкуване, отчитащо особеностите на пола“), „gender-sensitive reception procedures“ (чл. 60, § 3 – „процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола“). Тези изрази, в зависимост от интерпретацията, могат да доведат до различни и противоречиви разбирания за философията на Конвенцията. Тя е първият подписан от Република България международен договор, в който се дава такава дефиниция на понятието „пол“ (чл. 3, буква „в“ от Конвенцията).
Разпоредбата на чл. 4, § 3 от Конвенцията изисква страните по нея да прилагат разпоредбите на Конвенцията, по-специално мерките за защита на правата на жертвите „…без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.“. Според § 53 от Обяснителния доклад към Конвенцията, съпътстващ създаването й, и в светлината на широката съдебна практика на Европейския съд по правата на човека по чл. 14 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, списъкът по чл. 4, § 3 е значително разширен, тъй като следва да предостави защита от дискриминация по множество белези на редица уязвими групи. В тази категория според доклада попадат и хората, които не отговарят на това, което обществото е определило като принадлежащо към категориите „мъже“ и “жени“.
Въпреки че не урежда конкретно правата на самите „трансджендър“ хора („transgender people“), Конвенцията е и първият международен договор, подписан от Република България, който изрично включва признака „идентичност, основана на пола“ в чл. 4, § 3 като основание за недопускане на дискриминация. Трябва да се подчертае, че в израза „идентичност, основана на пола“ („gender identity“/„l’identité de genre“) става дума не за „пол“ като биологична категория, а за „пол“ („gender“) при смисъла, вложен в така дадената дефиниция на понятието в чл. 3, буква „в“ от Конвенцията. Конвенцията не дава определение за „идентичност, основана на пола“ („gender identity“/„l’identité de genre“). Обяснителният доклад към Конвенцията (§ 53) определя „половата идентичност“, както следва: „Определени групи физически лица могат също да се сблъскат с дискриминация въз основа на тяхната полова идентичност, което с прости думи означава, че полът, с който те се идентифицират, не е в съответствие с пола, който им е отреден по рождение. Това включва някои категории лица, като например транссексуалните лица, трансвестити, травестити и други групи от хора, които не отговарят на това, което обществото е определило като принадлежащо към категорията на „мъжете“ или „жените“.“.
Предвид липсата на определение за понятието „gender identity“/ „l’identité de genre“ („идентичност, основана на пола“) в Конвенцията, неговото съдържание следва да бъде разбирано, освен чрез Обяснителния доклад, така и в светлината на политиката на Съвета на Европа за защита на някои права на „трансджендър“ лицата. Актовете на Съвета на Европа, посочени по-горе, насочени срещу дискриминацията и насилието въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност несъмнено служат за изясняване на смисъла, вложен в понятията „gender“ („пол“) и „gender identity“ („идентичност, основана на пола“) в контекста на подхода на Съвета на Европа за насърчаване на разбирането, че биологичното и социалното измерение на пола не са неразривно свързани и съществуват независимо едно от друго, за възможността на хората за полово самоопределяне, както и с оглед гарантиране от държавата на цялостно правно признаване на смяната на пола.
Анализът на термините „gender“/„genre“, преведен на български език веднъж като „пол“ и втори път като „социален пол“ и „gender identity“/ „l’identité de genre“, преведен на български език като „идентичност, основана на пола“ сочи, че понятията са свързани и следва да бъдат разбирани едно чрез друго. Понятието „gender“/„genre“ със съдържание „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете” отразява определени социални и културни представи за мъжете и жените, изградени в дадено общество към определен момент. Тези представи търпят развитие до степен, че по-новите могат да изключат по-старите, като например, че полът е биологично детерминиран. От тази гледна точка един биологичен мъж може да има „gender“/„genre“ на жена и обратно. Това води до възможността за избор на индивида по своя воля на различна „идентичност, основана на пола“, която може и да не съвпада с биологичната. Така изложеното разбиране изразява аспекти на „джендър-идеологията“ – сбор от идеи, убеждения и вярвания, че биологично детерминираните характеристики на пола са ирелевантни, а има значение само половата самоидентификация.
Липсата на единно разбиране за понятието „gender“/„genre“ се илюстрира и от активната обществена и политическа дискусия по въпроса „за“ или „против“ джендър-идеологията, която тече повече от две десетилетия в десетки държави.
Както беше посочено, Конвенцията използва две понятия за пол – „sex” и „gender“. Когато въвежда израза „идентичност, основана на пола“, той произтича от идеята, че социалното измерение на пола е независимо от биологичното. Дистанцирането от понятието „пол“ като биологичен признак – мъж/жена отдалечава Конвенцията от декларираните в нея цели за защита на жените от всички форми на насилие. Вътрешното противоречие в Конвенцията е очевидно при съпоставяне на декларираните в чл. 1 цели на Конвенцията и нейното заглавие с така дадената в Конвенцията дефиниция за „пол“. Впрочем самото определение за понятието „пол“, би било ненужно, ако декларираната цел на международния договор в действителност съответстваше на неговото наименование „…за превенция и борба с насилието над жени…“. Тази двупластовост на понятийния апарат, на смисъла вложен в използваните понятия на практика не води до постигане на равенство между половете, а заличава разликите между тях, с което принципът на равенство изгубва смисъла си.
Правното равенство между половете е провъзгласено на конституционно ниво в чл. 6, ал. 2 от основния закон. То не означава еднакво третиране на двата пола, а изисква съобразяване с биологичните особености и различията между тях. Полът е сред изрично установените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията признаци, въз основа на които не се допускат привилегии или ограничения в правата (решение № 1 от 27.01.2005 г. по к. д. № 8/2004 г.). Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).
Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон. В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“. Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията.
На международноправно равнище разбирането за пола като единство на биологично и социално измерение, е залегнало в Римския статут на Международния наказателен съд (обн. – ДВ, бр. 68 от 16.07.2002 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Римския статут: „По смисъла на този статут терминът „пол“ означава двата пола – мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът „пол“ няма никакво друго значение освен посоченото.“.
Традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност.
Конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1, която го определя като „…доброволен съюз между мъж и жена“. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски. Определяйки брака като доброволен съюз между мъж и жена, Конституцията издига различния биологичен пол в императив към встъпващите в брак. Разбирането за брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание и в този смисъл е в основата на конституционната уредба.
Противно на това конституционно разбиране за пола като биологична категория, понятието „gender“/„genre“ („пол“), като социален конструкт, присъства в Конвенцията отделно и наред с понятието „sex”/ „sexe“. Както беше посочено, това положение отдалечава приложното поле на Конвенцията от заявените в нея цели за защита на жените и открива пространство за противоречивото й прилагане, което е в разрез с принципа на правовата държава във формален смисъл (чл. 4, ал. 1 от Конституцията).
Конвенцията проправя път към внедряване на понятията „пол“, и „идентичност, основана на пола“, при така дадената дефиниция в чл. 3, буква „в“, в българската правна система. Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията.
Принципът на правова държава присъства в практиката на Конституционния съд с познато и утвърдено съдържание, съчетаващо формален и материален аспект. Днес в европейското правно пространство широко се споделя разбирането за правовата държава, което включва както принципа на правната сигурност – формалния елемент, така и принципа на материалната справедливост – материалния елемент (решение № 1 от 27.01.2005 г. по к. д. № 8/2004 г.).
Правовата държава във формален смисъл (държавата на правната сигурност) изисква съдържанието на правните понятия да е ясно и недвусмислено. Повелята за правна сигурност и предвидимост не допуска съществуването на две паралелни и взаимоизключващи се понятия за „пол“. Ратифицирането на Конвенцията би довело до въвеждането в националния правен ред на понятие, противоречащо на конституционно установеното.
Принципът на правовата държава е фундамент на установения конституционен ред. Производството по чл. 149, ал. 1, т. 4, предложение първо от основния закон гарантира въвеждането в националната правна система на ценностните достижения на международната общност при съхраняването на ядрото от ценности, установени в Конституцията.
В Конвенцията чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.
Конституционният съд счита, че Конвенцията, поради разпоредбите на чл. 3, буква „в“ и на чл. 4, § 3, които са носещи за смисъла на международния договор в неговата цялост, не съответства на Конституцията. Тъкмо по отношение на тези разпоредби, Конвенцията не допуска резерви. Съгласно чл. 78, § 1 от международния договор: „Не се допускат резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящата Конвенция, с изключение на резервите, посочени в параграфи 2 и 3.“. Конституционният съд подчертава, че веднъж ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България този международен договор, в съответствие с чл. 5, ал. 4 от основния закон, се инкорпорира във вътрешното право и се прилага с предимство пред националното законодателство, което му противоречи (решение № 7 от 02.07.1992 г. по к. д. № 6/1992 г.).
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 4, предложение първо от Конституцията, Конституционният съд в състав Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 27 юли 2018 г. конституционно дело № 3/2018 г., докладвано от съдия Анастас Анастасов е решил, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в град Истанбул, подписана от Република България на 21.04.2016 г. не съответства на Конституцията на Република България.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Десетки граждани са се събрали на протест срещу Истанбулската конвенция пред сградата на Конституционния съд

София: Десетки граждани са се събрали на протест срещу Истанбулската конвенция пред сградата на Конституционния съд

27 Юли 2018 | 10:05 | Агенция "Фокус"
София. Десетки граждани са се събрали на протест срещу Истанбулската конвенция пред сградата на Конституционния съд, предаде репортер на Агенция "Фокус". Протестът се провежда, докато магистратите от Конституционния съд на Република България решават дали Истанбулската конвенция е противоконституционна или не. Протестиращите се обявяват против конвенцията и "джендър" идеологията.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Конституционният съд ще заседава по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна

Конституционният съд ще заседава по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна

27 Юли 2018 | 07:29 | Агенция "Фокус"
София. Конституционният съд ще заседава по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна. Това става ясно от дневния ред на заседанието на Конституционния съд. Заседанието ще започне в 10.00 часа. Като първа точка конституционните съдии ще обсъдят Конституционно дело № 1/2018 г. по искане на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Като втора точка те ще разгледат делото, внесено по искане на 75 народни представители от 44-тото народно събрание за произнасяне за съответствието на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията ѝ.
Агенция „Фокус” припомня: На 8 февруари 2018г. ГЕРБ депозира в Конституционния съд искането си за преценка на съответствието на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) с Конституцията на Република България. Документите бяха внесени от народните представители Данаил Кирилов и Тома Биков, а искането бе подписано от 75 народните представители от ПГ на ГЕРБ. От партията са предоставили на съда като материали и преписката за ратификацията на документа в Народното събрание, както и 8 доклада, които са били изработени през последните 4 години и представляват анализ и оценка на възможността за прилагане на Истанбулската конвенция. Председателят на парламентарната Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов обяви тогава, че от това дали Конституционният съд ще приеме, че ГЕРБ ще съобразят по-нататъшното си правно поведение по темата в зависимост от това какво ще реши Конституционният съд.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Стоян Мирчев: БСП има твърда позиция против Истанбулската конвенция

Стоян Мирчев: БСП има твърда позиция против Истанбулската конвенция

19 Юли 2018 | 09:48 | Агенция "Фокус"
София. БСП има твърда позиция против Истанбулската конвенция. Това заяви пред БНР народният представител от ПГ на „БСП за България” Стоян Мирчев, съобщиха от пресцентъра на БСП. Той обясни, че в България е пристигнала делегацията на ПЕС, която ще се срещне с различни НПО-та по проблеми, свързани с темата домашно насилие и накрая ще имат среща и с ръководството на ПГ на левицата и на НС на БСП. На въпрос дали се очаква натиск за смяна на позицията на БСП по отношение на Истанбулската конвенция, Мирчев заяви: „НС на БСП има твърда своя позиция, която е заявявала не веднъж. Мисията им е проучвателна и най-вероятно за продължаване на диалога. Натиск върху БСП не може да бъде оказван”.
Депутатът каза, че на срещата ще бъде обяснено, че БСП, чрез Народно събрание, е предприела мерки за ограничаване на домашното насилие у нас. „Ако те смятат, че можем да предприемем допълнителни мерки чрез българското законодателство, са добре дошли да ни помогнат”, каза още той.
За вероятността БСП да бъде изключена от ПЕС, ако не промени позицията си за конвенцията, Мирчев коментира, че левите партии събират в себе си разнообразни виждания по еднакви теми. „В този случай, БСП има по-различно виждане от основните партии в ПЕС. Няма нищо по-нормално от това - да се намери балансирано решение - как ние можем да отговорим на очакванията на нашите партньори от ПЕС, тук в България, за справяне с домашното насилие, а те да се съобразят с нашите притеснения, свързани с Истанбулската конвенция”, изтъкна той и допълни, че може би има нужда от още разговори.
Стоян Мирчев заяви, че с оглед на състоянието на левите партии, ПЕС трябва да разберат, че трябва да се защитават по-убедено позиции като -икономическото неравенството в самите държави и между отделните държави в ЕС, липсата на сигурност, липсата на качествено образование и здравеопазване в част от страните, експлоатацията на капитала над труда.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Конституционният съд ще заседава по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна на 27 юли

Конституционният съд ще заседава по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна на 27 юли

17 Юли 2018 | 15:11 | Агенция "Фокус"
София. Конституционният съд ще заседава по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна на 27 юли. Това става ясно от дневния ред на заседанието на Конституционния съд. Заседанието ще започне в 10.00 часа. Като първа точка конституционните съдии ще обсъдят Конституционно дело № 1/2018 г. по искане на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Като втора точка те ще разгледат делото, внесено по искане на 75 народни представители от 44-тото народно събрание за произнасяне за съответствието на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията ѝ.
Агенция „Фокус припомня“: На 8 февруари 2018г. ГЕРБ депозира в Конституционния съд искането си за преценка на съответствието на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) с Конституцията на Република България. Документите бяха внесени от народните представители Данаил Кирилов и Тома Биков, а искането бе подписано от 75 народните представители от ПГ на ГЕРБ. От партията са предоставили на съда като материали и преписката за ратификацията на документа в Народното събрание, както и 8 доклада, които са били изработени през последните 4 години и представляват анализ и оценка на възможността за прилагане на Истанбулската конвенция. Председателят на парламентарната Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов обяви тогава, че от това дали Конституционният съд ще приеме, че ГЕРБ ще съобразят по-нататъшното си правно поведение по темата в зависимост от това какво ще реши Конституционният съд.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Конституционният съд ще заседава по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна

Конституционният съд ще заседава по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна

17 Юли 2018 | 07:44 | Агенция "Фокус"
София. Конституционният съд ще заседава по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на Конституционния съд. Заседанието започва в 10.00 часа. Като първа точка конституционните съдии ще обсъдят Конституционно дело № 1/2018 г. по искане на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Като втора точка те ще разгледат делото, внесено по искане на 75 народни представители от 44-тото народно събрание за произнасяне за съответствието на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията ѝ.
Агенция „Фокус припомня“: На 8 февруари 2018г. ГЕРБ депозира в Конституционния съд искането си за преценка на съответствието на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) с Конституцията на Република България. Документите бяха внесени от народните представители Данаил Кирилов и Тома Биков, а искането бе подписано от 75 народните представители от ПГ на ГЕРБ. От партията са предоставили на съда като материали и преписката за ратификацията на документа в Народното събрание, както и 8 доклада, които са били изработени през последните 4 години и представляват анализ и оценка на възможността за прилагане на Истанбулската конвенция. Председателят на парламентарната Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов обяви тогава, че от това дали Конституционният съд ще приеме, че ГЕРБ ще съобразят по-нататъшното си правно поведение по темата в зависимост от това какво ще реши Конституционният съд.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Мади Шарма, ЕИСК: България дори не се доближава до ратифицирането на Истанбулската конвенция и това е срам за Европа

Мади Шарма, ЕИСК: България дори не се доближава до ратифицирането на Истанбулската конвенция и това е срам за Европа

15 Май 2018 | 15:55 | Агенция "Фокус"
София. България дори не се доближава до ратифицирането на Истанбулската конвенция и това е срам за Европа. Това каза Мади Шарма от Европейския икономически и социален комитет по време на Конференцията на високо равнище относно икономическото и социалното сближаване в региона на Западните Балкани, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Аз съм една от огромния брой жени в Европа, която е била жертва на насилие в рамките на семейството. Много важно е цяла Европа да се ангажира с този проблем и България също трябва да ратифицира Истанбулската конвенция. А фактът че България дори не доближава до подписването ѝ – това е срам за Европа“, каза още тя и посочи, че това въвлича и други страни в подкрепата срещу конвенцията.
„Ако искаме да променим лошата тенденция в Европа за равнопоставеността, трябва да започнем с домашното насилие. Защото Европа има нужда от своите жени. Ганди беше казал, че вие трябва да сте промяната, която искате да видите, а Манди казва – вие трябва да сте промяната, която искате да видите, и извинение няма“, подчерта Шарма.
„Огромна е ролята на религията за омаловажаване на правата на жените и това е в цяла Европа – и в Полша, и в Босна и Херцеговина и навсякъде. Няма нищо лошо в абортите например, това е право на всяка жена и не може църквата да го решава“, каза още тя.
Цветилена СИМЕОНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Конституционният съд реши да образува дело за Истанбулската конвенция

Конституционният съд реши да образува дело за Истанбулската конвенция

20 Март 2018 | 12:44 | Агенция "Фокус"
София. Конституционният съд реши да образува дело за Истанбулската конвенция. Това съобщиха от пресцентъра на Конституционния съд. Конституционният съд единодушно допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 3/2018 г., образувано по искане на 75 народни представители от 44-то Народно събрание на основание на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията ѝ.
Докладчик по делото е съдия Анастас Анастасов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Ангел Джамбазки, ВМРО: Истанбулската конвенция породи новата тоталитарна идеология – джендър идеологията

Ангел Джамбазки, ВМРО: Истанбулската конвенция породи новата тоталитарна идеология – джендър идеологията

13 Март 2018 | 20:57 | Агенция "Фокус"
София. Истанбулската конвенция породи новата тоталитарна идеология – джендър идеологията. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ Ангел Джамбазки, евродепутат и заместник председател на ВМРО. „Нератифицирането на Конвенцията няма да доведе до никакви последствия за България“, обясни Джампазки по повод дебатите в Страсбург между ЕП, ЕК и страните, които не са ратифицирали документа. Ангел Джамбазки каза, че по време на изказването си, в ролята на единствен български представил, взел думата, е защитил позицията на България и на своята политическа партия. Той уточни, че в дебата са участвали 26 от общо 751 евродепутати и официално изпратената от пресслужбата на ЕП новина, че институцията настоява за ратификация на Истанбулската конвенция, е фалшива. „Вътрешният ред, вътрешните правила са суверенно задължение на всяка една държава и всеки може да дава мнения, но не и да настоява за нещо. Така, както ние не можем да настояваме Белгия или Холандия да промени своя закон по отношение на това дали да има или да няма еднополови бракове, така и ние молим те да уважават какво да има в нашето законодателство. 15 човека могат да се изкажат и в подкрепа на човекоядците, тогава ЕП ще призовели ли за това? Не мисля!“, каза още Ангел Джамбазки. Той добави, че неприемането на Истанбулската конвенция не се базира на неразбирането на документа. Джамбазки заяви, че две трети от изказалите се от трибуната по време на дебатите са порицали държавите в хомофобия. По думите му тук се крие големият парадокс – така се променя смисълът на документа и той не е в защита от насилие на жените. „Ако България не ратифицира документа, това няма да промени отношението на Европа спрямо нея“, коментира Джамбазки.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Първан Симеонов, политолог: Въпросът за Истанбулската конвенция е затворен, но е важно дебатът за мястото на жената в обществото да продължи

Първан Симеонов, политолог: Въпросът за Истанбулската конвенция е затворен, но е важно дебатът за мястото на жената в обществото да продължи

10 Март 2018 | 12:50 | Агенция "Фокус"
София. Въпросът за Истанбулската конвенция е затворен, но е важно да продължи дебатът за мястото на жената в обществото, което е подценено. Това каза за предаването „Метроном“ на Радио „Фокус“ политологът Първан Симеонов. Той уточни, че има консервативна вълна в Западния свят, както и България. „В политическото пространство у нас се прави по-скоро пиар, отколкото политика, означаваща реформи и стратегически преобразования. При оттеглянето на Конвенцията, ГЕРБ традиционно реагират на общественото мнение като се съобразяват с него. Политиците трябва да формират мнение, а не да го следват“, посочи политологът. „Партиите гледат да позиционират себе си не през политики, а през такива ярки дебати. Истанбулската конвенция е конкретният повод, като има и много други фактори и обстоятелства, които доведоха до тук“, коментира Първан Симеонов. „Изгубихме важния дебат за равнопоставеността на жените в България, които продължават да получават по-малко от мъжете за труд. Изгубихме дебата за насилие над жени. Данните показват, че между 250 –300 хил. души съвсем спокойно си казват, че мъжът може да удря жена. Представете си колко са тези, които го вярват без да го споделят“, обясни политологът. „Този дебат трябва да се състои. Категорично случилото се с Истанбулската конвенция е доказателство за това, че вече живеем във време, в което имиджът е по-важен от факта“, заяви Първан Симеонов. По думите му ситуацията около Истанбулската конвенция е комуникационна катастрофа, което се дължи на това, че екипът на ГЕРБ действа по устав и план, и не изпреварва събитията.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Regnum: България отказа да се присъедини към Истанбулската конвенция

Regnum: България отказа да се присъедини към Истанбулската конвенция

8 Март 2018 | 10:00 | Агенция "Фокус"
София. Правителството на България отказа да ратифицира проектозакон за Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на насилието спрямо жени и семейното насилие, известна като Истанбулската конвенция, която предизвика бурни спорове в страната, отбелязва руската информационна агенция Regnum.
Както отбеляза министър-председателя Бойко Борисов в изказване пред депутати в парламента, въпросът е предизвикал рязка реакция от страна на коалиционните партньори на управляващата партия ГЕРБ, Българската православна църква и Главното мюфтийство, което „насади огромни страхове в българския народ“.
„Правителството е било избирано няколко пъти от народа и ние задължително се вслушваме в него. С този акт считаме темата за приключена“, подчерта българският премиер.
Критична позиция спрямо конвенцията заеха също и редица партии в българския парламент. Призив за отказване ратификацията на документа отправиха редица авторитетни български учени, които адресираха писмо до президента Румен Радев и ръководството на Народното събрание. За ратифицирането на документа настояваха омбудсманът Мая Манолова и много неправителствени организации.

Превод и редакция: Тереза Герова
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Проф. Михаил Константинов: България се нареди до страните, опълчили се на безобразието, наречено Истанбулска конвенция

Проф. Михаил Константинов: България се нареди до страните, опълчили се на безобразието, наречено Истанбулска конвенция

8 Март 2018 | 09:22 | Агенция "Фокус"
София. България се нареди до страните, опълчили се на безобразието, наречено Истанбулска конвенция. Това каза в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ политическият анализатор проф. Михаил Константинов по повод изтеглянето на документа от НС. По думите му ще има успокоение сред обществото поне по тази тема, тъй като стана ясно, че вече нито ГЕРБ, нито БСП евентуално идващи на власт, не могат да върнат отново конвенцията за обсъждане. Проф. Константинов определи заиграването с темата като абсолютна грешка, довела почти до ръба на провала управляващите. “Държавата ни беше подложена на огромен нечовешки натиск от вън и трябва да бъде отчетено, но нашите политици не са свикнали да действат с изправен гръб, дано да се научат. Искам да припомня и че през 1943 година, държавата ни е била подложена на огромен политически натиск да предаде своите евреи. Българският народ не иска това нещо. В България управлява българският народ, тя е суверенна държава. Да припомня на европейците, че 40 % от държавите в ЕС и 40 % от държавите в Съвета на Европа не са ратифицирали Истанбулската конвенция. Ако се отчетат и държавите, които са участвали в създаването и не са я ратифицирали, процентът става 47. Ние не сме изключение - две от пет не е изключение, това е почти 50 %“, каза проф. Михаил Константинов. Той коментира още, че някои от добрите идеи, заложени в Истанбулската конвенция, биха могли да се постигнат и законово. Идеята на БСП за провеждането на референдум по темата звучи неактуално, трябва да се отчете и фактът, че е силно опорочен механизмът за допитване на народа в Европа, добави той.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Йок“ на Истанбулската конвенция, засега (ОБЗОР)

Йок“ на Истанбулската конвенция, засега (ОБЗОР)

8 Март 2018 | 00:40 | Агенция "Фокус"
София. насилието над жени и домашното насилие. Текстът на Конвенцията се изтегля и от Народното събрание, където е внесен за ратификация.
Министър-председателят Бойко Борисов уточни, че след внасянето на документа за ратификация в Народното събрание са последвали много тежки реакции и отмяната се прави както за да се успокои обществото, така и заради негативните реакции на коалиционните партньори, православието и мюфтийството. „Ние сме правителство, избрано от народа, и трябва да се съобразим с това, което той иска. Като се произнесе Конституционният съд, ще можем спокойно да водим дебати и в спокойна политическа и обществена атмосфера да се претегли всичко, което е "За" и "Против". Но с този акт ние считаме, че ще приключи тази тема, по която несправедливо бяхме обвиняеми“, каза още премиерът Борисов.
Министърът на правосъдието Цецка Цачева обясни, че са подготвени изменения в Наказателния кодекс и в Закона за домашното насилие и има готовност те да бъдат внесени в Народното събрание. „Нека да изчакаме решението на Конституционния съд, след което в зависимост от неговия отговор, според мен ще е нужно да бъдат извършени изменения и допълнения в сега действащи закони във връзка с превенцията и с противодействието на насилието над жени, в това число и домашното насилие“, каза още министър Цачева. Тя посочи, че измененията ще бъдат в две групи, като едното е свързано с Наказателния кодекс, а другото – със Закона за домашното насилие. По думите ѝ има готовност в момента, в който бъде постановено конституционно решение, тези изменения да бъдат внесени през Министерски съвет в Народното събрание.
Паралелно в Народното събрание депутатите дебатираха по предложението на БСП за произвеждане на национален референдум за ратифицирането на Истанбулската конвенция с въпрос: „Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?".
По време на обсъждането тонът в пленарна зала се изостри.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова се обърна към ГЕРБ и заяви: „Когато народът веднъж се произнесе с „не“ на Истанбулската конвенция, този въпрос се затваря завинаги и вие не можете да го внасяте отново и отново. От това искате да избягате. Без референдум ще я внесете отново, когато се постигне консенсус по тази тема. От името на БСП за България“ ви информирам, че консенсус и съгласие от наша страна по тази тема няма да получите при никакви условия“. Нинова поясни, че ГЕРБ не са съществували, когато БСП подаде документите на България за ЕС. По думите й през всички години от БСП са отстоявали европейската политика. „Внушението, че сме против Европа няма да приемем никога“, каза Нинова и допълни, че големият шанс на България да бъде европредседател на Съвета на ЕС е опропастен. „Вие опропастявате европейската перспектива на България, защото откакто е започнало председателството и Европа, и България се занимават само със скандалите, генерирани от ГЕРБ и Патриотите“, уточни тя.
Председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че БСП никога няма да бъде политическа сила с ясна визия и последователни действия. „Хубаво е, че БСП повдигнаха отново темата за Истанбулската конвенция, защото българското общество е свидетел на това двойно лице и двойни стандарти, които прилага БСП. Много е лесно да се заиграем със страховете на хората. Много лесно е да видите къде е вълната и да се закачите. В това отношение сте номер едно”, коментира Цветанов.
По време на разискването от ДПС обявиха, че няма да подкрепят предложението на БСП за референдум за Истанбулската конвенция. Народният представител от ПГ на ДПС Хамид Хамид коментира: „Тръгнали сте, колеги, с топ на лов за яребици. Не всичко подлежи на референдум. Не виждаме да се налага провеждане на референдум“.
Славчо Атанасов от „Обединени патриоти“ коментира, че от БСП са постигнали определен обществен отзвук, но в момента пресоляват нещата и в един момент те ще се обърнат срещу тях.
След близо двучасов оспорван дебат със 67 гласа „за”, 121 – „против” и 23 – „Въздържал се” парламентът отхвърли предложението на „БСП за България” за провеждане на национален референдум с въпрос „Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?".

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„Йок“ на Истанбулската конвенция, засега (ОБЗОР)

„Йок“ на Истанбулската конвенция, засега (ОБЗОР)

7 Март 2018 | 13:55 | Агенция "Фокус"
София. На заседание на Министерски съвет, правителството отмени решението, с което в началото на 2018 г. прие Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Текстът на Конвенцията се изтегля и от Народното събрание, където е внесен за ратификация.
Министър-председателят Бойко Борисов уточни, че след внасянето на документа за ратификация в Народното събрание са последвали много тежки реакции и отмяната се прави както за да се успокои обществото, така и заради негативните реакции на коалиционните партньори, православието и мюфтийството. „Ние сме правителство, избрано от народа, и трябва да се съобразим с това, което той иска. Като се произнесе Конституционният съд, ще можем спокойно да водим дебати и в спокойна политическа и обществена атмосфера да се претегли всичко, което е "За" и "Против". Но с този акт ние считаме, че ще приключи тази тема, по която несправедливо бяхме обвиняеми“, каза още премиерът Борисов.
Министърът на правосъдието Цецка Цачева обясни, че са подготвени изменения в Наказателния кодекс и в Закона за домашното насилие и има готовност те да бъдат внесени в Народното събрание. „Нека да изчакаме решението на Конституционния съд, след което в зависимост от неговия отговор, според мен ще е нужно да бъдат извършени изменения и допълнения в сега действащи закони във връзка с превенцията и с противодействието на насилието над жени, в това число и домашното насилие“, каза още министър Цачева. Тя посочи, че измененията ще бъдат в две групи, като едното е свързано с Наказателния кодекс, а другото – със Закона за домашното насилие. По думите ѝ има готовност в момента, в който бъде постановено конституционно решение, тези изменения да бъдат внесени през Министерски съвет в Народното събрание.
Паралелно в Народното събрание депутатите дебатираха по предложението на БСП за произвеждане на национален референдум за ратифицирането на Истанбулската конвенция с въпрос: „Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?".
По време на обсъждането тонът в пленарна зала се изостри.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова се обърна към ГЕРБ и заяви: „Когато народът веднъж се произнесе с „не“ на Истанбулската конвенция, този въпрос се затваря завинаги и вие не можете да го внасяте отново и отново. От това искате да избягате. Без референдум ще я внесете отново, когато се постигне консенсус по тази тема. От името на БСП за България“ ви информирам, че консенсус и съгласие от наша страна по тази тема няма да получите при никакви условия“. Нинова поясни, че ГЕРБ не са съществували, когато БСП подаде документите на България за ЕС. По думите й през всички години от БСП са отстоявали европейската политика. „Внушението, че сме против Европа няма да приемем никога“, каза Нинова и допълни, че големият шанс на България да бъде европредседател на Съвета на ЕС е опропастен. „Вие опропастявате европейската перспектива на България, защото откакто е започнало председателството и Европа, и България се занимават само със скандалите, генерирани от ГЕРБ и Патриотите“, уточни тя.
Председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че БСП никога няма да бъде политическа сила с ясна визия и последователни действия. „Хубаво е, че БСП повдигнаха отново темата за Истанбулската конвенция, защото българското общество е свидетел на това двойно лице и двойни стандарти, които прилага БСП. Много е лесно да се заиграем със страховете на хората. Много лесно е да видите къде е вълната и да се закачите. В това отношение сте номер едно”, коментира Цветанов.
По време на разискването от ДПС обявиха, че няма да подкрепят предложението на БСП за референдум за Истанбулската конвенция. Народният представител от ПГ на ДПС Хамид Хамид коментира: „Тръгнали сте, колеги, с топ на лов за яребици. Не всичко подлежи на референдум. Не виждаме да се налага провеждане на референдум“.
Славчо Атанасов от „Обединени патриоти“ коментира, че от БСП са постигнали определен обществен отзвук, но в момента пресоляват нещата и в един момент те ще се обърнат срещу тях.
След близо двучасов оспорван дебат със 67 гласа „за”, 121 – „против” и 23 – „Въздържал се” парламентът отхвърли предложението на „БСП за България” за провеждане на национален референдум с въпрос „Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?".


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Парламентът отхвърли предложението на БСП за референдум за Истанбулската конвенция със 121 гласа "против"

Парламентът отхвърли предложението на БСП за референдум за Истанбулската конвенция със 121 гласа "против"

7 Март 2018 | 11:08 | Агенция "Фокус"
София. Със 67 гласа „за”, 121 – „против” и 23 – „Въздържал се” парламентът отхвърли предложението на „БСП за България” за провеждане на национален референдум с въпрос „Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?", предаде репортер на Агенция „Фокус”. БСП депозира искането за провеждането на допитване по темата на 25 януари т. г. с подписите на 74 народни представители. Първоначалният въпрос беше "Подкрепяте ли НС на Република България да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие?", но беше преформулиран.
В отрицателен вот народният представител от ПГ на ГЕРБ Тома Биков заяви: „Гласувах с „против”, защото не възнамерявам да участвам в предизборната кампания на БСП за евроизборите”.
Иван ЛАЗАРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Председателят на парламента Цвета Караянчева: Никой не може да вменява, че говоря срещу църквата и противниците на конвенцията

Председателят на парламента Цвета Караянчева: Никой не може да вменява, че говоря срещу църквата и противниците на конвенцията

7 Март 2018 | 11:00 | Агенция "Фокус"
София. Уважавам институциите и българските граждани - никой не може и няма право да вменява, че говоря срещу църквата и противниците на конвенцията. Това каза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева по време на дебатите по искания от БСП референдум за Истанбулската конвенция, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Тя поясни, че под тъмни сили е имала предвид фалшивите новини. „Никой не може и няма право да вменява, че говоря против църквата и срещу тези, които са против Конвенцията. Мисля, че съм доказала, че уважавам всички институции. Уважавам българските граждани. Аз също ходя между хората и знам какво мислят. Затова инициирах дискусия в Софийския университет“, каза Караянчева. По думите ѝ там са се изказали над 130 организации и всички мнения са качени на сайта на Народното събрание. „Няма да позволя някой да се опитва да вменява внушения на българските граждани по каквото и да е тема, касаеща Истанбулската конвенция, заяви Караянчева. Тя подчерта, че всеки има право да изказва мнение и точно по тази причина, вслушвайки се в гласа на хората, правителството днес е изтеглило конвенцията.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Избрани сме от народа и ще се съобразим с неговото искане за изтегляне на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с насилието над жени

Премиерът Бойко Борисов: Избрани сме от народа и ще се съобразим с неговото искане за изтегляне на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с насилието над жени

7 Март 2018 | 10:58 | Агенция "Фокус"
София. Ние сме правителство, избрано от народа, и ще се съобразим с неговото искане за изтегляне на Конвенцията на Съвета на ЕС за борба с насилието над жени. Това каза министър-председателят Бойко Борисов по време на заседание на Министерски съвет, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие - така, както звучи, и така правителството го прие. Само че след това имаше много тежки реакции и на коалиционния партньор, и на православието, и на мюфтийството и се насадиха огромни страхове сред народа. Ние сме правителство, избрано от народа, и трябва да се съобразим с това, което той иска. Като се произнесе Конституционния съд, ще можем спокойно да водим дебати и в спокойна политическа и обществена атмосфера да се претегли всичко, което "За" и "Против". Но с този акт ние считаме, че ще приключи тази тема, по която несправедливо бяхме обвиняеми“, каза още премиерът Борисов.
Цветилена СИМЕОНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Европейската десница е силна, защото винаги застава с открито лице и решава проблемите на хората

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Европейската десница е силна, защото винаги застава с открито лице и решава проблемите на хората

7 Март 2018 | 10:58 | Агенция "Фокус"
София. Европейската десница е силна, защото винаги застава с открито лице и решава проблемите на хората. Тя очертава по-добрата перспектива за Европа и за това днес е водещия двигател. Това заяви от парламентарната трибуна председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов по време да дебатите по предложението на БСП за провеждане на национален референдум с въпрос: "Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?", предаде репортер на Агенция „Фокус”.
„Вие, във вашето политическо семейство – ПЕС, трябва да си отговорите дали имате единна позиция и защо във всички проведени избори в държавите членки левицата понесе такива загуби. Нека да припомним резултатите ви в Австрия, Италия, Германия. Действително имате голям дефицит на доверие в лявата идея”, обърна се Цветанов към БСП.
В отговор лидерът на БСП Корнелия Нинова попита: „Вие как ще обясните на вашите партньори от ЕНП, че оттегляте Истанбулската конвенция и се отказвате от нея?”.
Иван ЛАЗАРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: ГЕРБ не са съществували, когато БСП подаде документите на България за ЕС -  опропастиха шанса на България да председателства Съвета на ЕС

Корнелия Нинова, БСП: ГЕРБ не са съществували, когато БСП подаде документите на България за ЕС - опропастиха шанса на България да председателства Съвета на ЕС

7 Март 2018 | 10:56 | Агенция "Фокус"
София. ГЕРБ не са съществували, когато БСП подаде документите на България за ЕС - опропастиха големия шанс на България да председателства Съвета на ЕС. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на дебатите по предложението на БСП за референдум по Истанбулската конвенция, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Много лъжливи внушения бяха направени от г-н Цветанов, но аз няма да говоря за това. Само едно ще спомена за картинките, които показваше, че сме гласували в Лисабон за Истанбулската конвенция. Нито сме гласували там, нито съм говорила за нея, но се обърнах към ПЕС, бих се обърнала със същото уважение и към ЕНП и към вас. Там говорех за грешката на политическите елити в България, които грешки са една от причините ЕС да стигне до кризите, в които се намира. Извън манипулациите, г-н Цветанов показа няколко големи теми за бъдещето на България в ЕС, за избора на България - Европа и Евразия. То е в контекста на Истанбулската конвенция. Вие попитахте какъв е изборът на БСП? Уважаеми г-н Цветанов, не сте съществували нито в съдебните регистри, нито в политическото пространство, когато БСП подаде документите, за да осигури членството на България в ЕС. През всичките години сме отстоявали европейската политика. Внушението, че сме против Европа няма да приемем никога. Ще ви кажа директно, че вие опропастихте големия шанс на България да бъде европредседател на Съвета на ЕС. Вие опропастявате европейската перспектива на България, защото откакто е започнало председателството и Европа, и България се занимават само със скандалите, генерирани от ГЕРБ и Патриотите. Занимаваме се с оградата и с корупцията там, с „кумгейт“, с кмета на Септември, със суджука, с НЗОК, но не и с приоритетите на Европа. Вие потъпквате европейски ценности, които са правото на свободно мнение и свободно изразяване на волята на човека“, каза лидерът на БСП. Тя поясни, че днес се провежда свободен и демократичен протест срещу правителството на Борисов и те го наричат задкулисно. „Вие потъпквате основен европейски принцип за свободната воля на българските граждани и правото им да я изразяват по площадите на България“, заяви Нинова. Тя попита, ако управляващите обвиняват БСП за Истанбулската конвенция, че всява омраза, по същия начин ли ще се отнесат към българския патриарх, президент, акад. Георги Марков, акад. Антон Дончев, акад. Воденичаров. „Европа беше създадена на този принцип – демократичен, свобода на мнението и зачитане на различното мнение. Вие ще ни говорите, че БСП отдалечава България от Европа. Кой в последната година потъпка основни европейски принципа? Това ли Ви е Европата, граждани за европейско развитие на България?“, попита лидерът на БСП. Нинова обвини ГЕРБ, че са против различния. „Призоваваме ви, когато говорим за Европа да се върнем на онези теми, на базата на които тя беше създадена“, посочи Нинова.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Свиленски, БСП: Цветан Цветанов се изказваше 10 минути и не каза нищо по темата за Истанбулската конвенция -   продължава семинара на Младежи ГЕРБ

Георги Свиленски, БСП: Цветан Цветанов се изказваше 10 минути и не каза нищо по темата за Истанбулската конвенция - продължава семинара на Младежи ГЕРБ

7 Март 2018 | 10:35 | Агенция "Фокус"
София. Цветан Цветанов се изказваше 10 минути и не каза нищо по темата и продължава семинара на Младежи ГЕРБ. Това каза заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Георги Свиленски на дебатите по предложението на БСП за референдум за Истанбулската конвенция в отговор на председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Много правилно закрихте дебата и много правилно не трябваше да давате думата на Цветан Цветанов. 10 минути изказване и 2 минути дуплика и нищо по темата. Той продължи семинара на Младежи ГЕРБ и да разказва какво е правило БСП, какво е правил ГЕРБ и да не каже нищо по темата“, заяви Свиленски. „Разбирам, че г-жа Нинова ви възбужда много. Г-н Цветанов се опитва да заплашва българските граждани, които ще протестират“, заяви той.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: БСП никога няма да бъде политическа сила с ясна визия и последователни действия

Цветан Цветанов, ГЕРБ: БСП никога няма да бъде политическа сила с ясна визия и последователни действия

7 Март 2018 | 10:31 | Агенция "Фокус"
София. БСП никога няма да бъде политическа сила с ясна визия и последователни действия. Това заяви от парламентарната група председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов по време да дебатите по предложението на БСП за провеждане на национален референдум с въпрос: "Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?"предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Хубаво е, че БСП повдигнаха отново темата за Истанбулската конвенция, защото българското общество е свидетел на това двойно лице и двойни стандарти, които прилага БСП”, заяви Цветанов. По думите му симпатизанти на БСП дори са провеждали различни инициативи и са организирали подписка в подкрепа на Истанбулската конвенция.
„Колеги от БСП, какво става? Защо се получава това разминаване от това, което говорихте досега и това, което правите от 15 декември насам? Каква е тази промяна?”, попита Цветанов от парламентарната трибуна и цитира публикация от вестник "Дума" от 13 декември 2017 г., в която пише, че депутати от БСП ще инициират приемането на този документ.
По думите му дори има парламентарен въпрос от депутат от БСП към министъра на правосъдието Цецка Цачева защо се бави ратификацията на документа. „Не е ли лицемерие? Много е лесно да се заиграем със страховете на хората. Много лесно е да видите къде е вълната и да се закачите. В това отношение сте номер едно”, обърна се Цветанов към БСП.
Иван ЛАЗАРОВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Славчо Атанасов, „Обединени патриоти”: БСП пресоляват нещата с искането си за референдум за Истанбулската конвенция

Славчо Атанасов, „Обединени патриоти”: БСП пресоляват нещата с искането си за референдум за Истанбулската конвенция

7 Март 2018 | 10:00 | Агенция "Фокус"
София. Колеги от БСП, вие постигнахте определен обществен отзвук, но в момента пресолявате нещата и в един момент те ще се обърнат срещу вас. Това заяви от парламентарната група народният представител от ПГ на „Обединени патриоти” Славчо Атанасов по време да дебатите по предложението на БСП за провеждане на национален референдум с въпрос: "Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?", предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Моето лично мнение е, че пренавиваме пружината”, посочи Атанасов и подчерта, че се очаква на днешно заседание Министерски съвет да оттегли от Народното събрание предложението за ратификацията на конвенцията.
„Голяма част от българския народ категорично отхвърля тази конвенция и мисля, че самото самосъхранение на политическите сили няма да позволи оттук нататък този въпрос отново да бъде върнат в Народното събрание”, допълни още той.
Иван ЛАЗАРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Хамид Хамид: ПГ на ДПС няма да подкрепи предложението на БСП за референдум за Истанбулската конвенция

Хамид Хамид: ПГ на ДПС няма да подкрепи предложението на БСП за референдум за Истанбулската конвенция

7 Март 2018 | 09:47 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на ДПС няма да подкрепи предложението на БСП за референдум за Истанбулската конвенция. Това каза народният представител от ПГ на ДПС Хамид Хамид по време да дебатите по предложението на БСП за провеждане на национален референдум с въпрос: "Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?", предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Тръгнали сте, колеги, с топ на лов за яребици", обърна се към БСП депутатът Хамид Хамид. "Не всичко подлежи на референдум. Не виждаме да се налага провеждане на референдум. Всички тези държави, които са подкрепили конвенцията, проверете в колко от тях е имало референдум. Провеждането на референдум се превърна в бягство от отговорност на политиците“, коментира Хамид Хамид. Той обърна внимание, че България все още е парламентарна република и всеки подобен въпрос говори за неспособността на политиците да проведат дебат и да вземат съответното решение и да уведомят избирателите си.
Заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Драгомир Стойнев поясни, че не може да се правят такива квалификацаии като топове и пушки. „Факт е,че ДПС в такива ситуации се доближава до мнението на ПП ГЕРБ. Това си е изцяло ваше право. Не е нормално, когато всички вероизповедания се обявяват против тази конвенция, народните представители да считат, че дори не е необходимо да се питат българските граждани“, коментира Стойнев.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Включването на предложението за провеждане на референдум за Истанбулската конвенция в дневния ред на парламента е недопустимо

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Включването на предложението за провеждане на референдум за Истанбулската конвенция в дневния ред на парламента е недопустимо

7 Март 2018 | 09:43 | Агенция "Фокус"
София. Вкарването на тази точка в дневния ред е недопустимо и против правилата на правилника. Това заяви от парламентарната трибуна народният представител от ГЕРБ и председател на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов, по време да дебатите по предложението на БСП за провеждане на национален референдум с въпрос: "Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?", предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Ние не възразяваме на допускането, въпреки недопустимостта”, заяви Кирилов и аргументира твърдението си. „Предложението е недопустимо като неотговарящо на изискванията на чл. 53 ал. 8 поради това, че по този ред могат да се подлагат на разглеждане само законопроекти и проекти за решение”, подчерта Кирилов и допълни, че в информационната система на парламента е заведено предложение за провеждане на референдум, а като част от него е приложен и проект на решение във връзка с предложението, което се предлага за самостоятелно разглеждане. „Според Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, на обсъждане от Народното събрание е предложение за произвеждане на национален референдум, а не проект за решение”, аргументира се Кирилов. Според него формулировката на въпроса също е некоректна.
Иван ЛАЗАРОВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Въпросът с Истанбулската конвенция се затваря завинаги, ако народът се произнесе с „не“ на референдум - от това бягат управляващите

Корнелия Нинова, БСП: Въпросът с Истанбулската конвенция се затваря завинаги, ако народът се произнесе с „не“ на референдум - от това бягат управляващите

7 Март 2018 | 09:33 | Агенция "Фокус"
София. Въпросът с Истанбулската конвенция се затваря завинаги, ако народът се произнесе с „не“ на референдум - от това искат да избягат управляващите. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време да дебатите по предложението на БСП за провеждане на национален референдум с въпрос: "Против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 г.?", предаде репортер на Агенция „Фокус”. Нинова коментира, че Българската патриаршия и 70% от българите не приемат Истанбулската конвенция. „Г-жо Караянчева, тези всички хора ли нарекохте тъмни сили и от чие име ги нарекохте така? Вие сте председател на Народното събрание, но не изразяват мнението на Народното събрание с тази квалификация. Мога да говоря от името на 1 млн. българи. Ние не сме тъмни сили. Мисля, че и Българската патриаршия не е такава. Президентската институция не е такава. И тези 70% български граждани не са такива“, каза Нинова. Лидерът на БСП коментира аргумента на управляващите, че Конституционният съд трябва да се произнесе. Според нея е възможно Конституционният съд да каже или че конвенцията съответства Конституцията, или че не съответства и тогава те да пристъпят към промяна на Конституцията. „Министерският съвет трябва да отмени решението, което я е приело на заседание. Вторият аргумент е да не се харчат пари. Вие изхарчихте стотици милиони за какво ли не, но не искахте да се изхарчат тези пари, за да се пита народът. Когато народът веднъж се произнесе с „не“ на Истанбулската конвенция, този въпрос се затваря завинаги и вие не можете да го внасяте отново и отново. От това искате да избягате. Без референдум ще я внесете отново, когато се постигне консенсус по тази тема. От името на БСП за България“ ви информирам, че консенсус и съгласие от наша страна по тази тема няма да получите при никакви условия. Потърсете консенсус у българския народ и единствения начин това да стане е, когато го питаме чрез референдум“, заяви Нинова. По думите й конвенцията е предизвикала полярни мнения и сблъсък на позиции. „Истанбулската конвенция бих разделила на две части – онази безспорната, която осъжда насилието над жени, деца и хора и по която нямаме никакви спорове. Истанбулската конвенция задължава държавите, които я ратифицират да приемат национално законодателство срещу насилието, да създадат система от органи, които да контлорират това законодателство. Ние предложихме такива закони, няма нужда някой да ни задължава. Предложихме на 18 януари още промени в Наказателния кодекс“, каза Нинова. По думите ѝ днес на 7 март и този законопроект не е видял бял ден. „На 2 февруари предложихме промени в българското законодателство, с които да изпълним препоръките на Истанбулската конвенция за създаване на кризисни центрове“, добави Нинова. Лидерът на БСП посочи, че борбата с насилието не е истинската цел на управляващите. Според нея, ако е била истинската цел за приемане на Истанбулската конвенция, то много спешно са щели да приемат промените в тези закони. Нинова заяви, че втората част е спорна в Истанбулската конвенция. „Тези цитати отговарят на въпроса говори ли се за трети пол. Ние не сме против тези различни хора, те имат своите права и тези права са защитени в Българската конституция, но сме против това да се превръщат в задължителна норма за обучение на децата ни. Тук не става въпрос за борба с насилието над жени и деца, а става въпрос за национални, семейни ценности, за народопсихология и за спасяване на българските деца“, коментира лидерът на БСП. Тя обърна внимание, че няма автоматично задължение да се подпише от държавите и че други европейски държави не желаят тези текстове да се превърнат в национално законодателство. „Не приемаме тезата ви господа управляващи, че тези които сме против Конвенцията сме антиевропейци. Спорът тук не е европейци, а европейци спорят помежду си за европейски и национални ценности. Ние поехме риск да влезем в противоречие с нашето политическо семейство, да понесем отговорността за това. Ние направихме своя политически избор на един от висшите си форуми, където 6 часа коментирахме аргументите „за“ и „против“, каза Нинова. Тя заяви, че БСП са решили да застанат на страната на 70% от българите. Лидерът на БСП попита кого са представлявали управляващите, за да внесат Истанбулската конвенция.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Правителството изтегля Истанбулската конвенция

Правителството изтегля Истанбулската конвенция

7 Март 2018 | 07:14 | Агенция "Фокус"
София. Очаква се на днешно заседание на Министерски съвет премиерът Бойко Борисов да внесе предложение за отмяна на решението на правителството за одобряване на Конвенцията срещу насилието над жените и домашното насилие на Съвета на Европа и за изтеглянето от Народното събрание на предложението за ратификацията ѝ.
Паралелно в Народното събрание като първа точка в дневния ред на депутатите е заложено разглеждането на Проект на решение за произвеждане на национален референдум за ратифицирането на Истанбулската конвенция.
Конвенцията предизвика множество скандали и протести в последните месеци.
Кабинетът ще разгледа още и проект на закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс ще разгледат министрите в сряда. Очаква се да се приеме и Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г., както и идейните проекти на българските лични документи, поколение 2019 г.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Истанбулската конвенция няма да бъде приета и ратифицирана докато не бъде подкрепена от обществото

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Истанбулската конвенция няма да бъде приета и ратифицирана докато не бъде подкрепена от обществото

24 Февруари 2018 | 11:11 | Агенция "Фокус"
Сандански. Истанбулската конвенция няма да бъде приета и ратифицирана докато не бъде подкрепена от обществото. Това каза зам.-председателят на ГЕРБ и председател на ПГ на партията Цветан Цветанов по време на Деветия зимен университет на Младежи ГЕРБ, който се провежда в Сандански, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Цветанов добави, че тя е приета от всички страни членки на ЕС, като е ратифицирана от 17 - 18 от тях. „Внесохме конвенцията, защото мислихме, че това е нещо, което се иска от хората, но направихме грешка, че преди това не я подложихме на по-широко обществено обсъждане“, каза още Цветанов. Той добави, че в над 80% в конвенцията се говори за въвеждане на мерки срещу насилието над жените. „Аз имам три дъщери и много се надявам, че никоя от тях, никога няма да бъде подложена на подобно нещо. Срещал съм се със жени, които са били жертва и гледката е покъртителна“, подчерта Цветанов. Той добави, че психическото и физическото състояние на тези жени, които са били жертви, трудно се възстановява, като отнема години. „Колкото до еднополовите бракове, то няма да коментирам само ще кажа, че конвенцията е ратифицирана от страни като Турция, Сърбия и Албания, които имат много строга политика по тази тема“, заяви Цветанов. Той уточни, че в момента най-правилният ход е да не се нагнетява общественото напрежение по темата, защото това разделя хората. Цветанов коментира и други теми, свързани с политическия живот на страната, сред които превъоръжаването на българската армия. Той посочи, че то трябва да се случи съгласно изискванията на НАТО. Цветанов заяви, че напрежението между институциите се нагнетява изкуствено от някой, но ГЕРБ не подкрепя подобно нещо. „Противопоставянето в момента се търси от президента. Всеки един скандал, провокиран от него се превръща в основна тема седмици наред. Вместо това, той трябва да подкрепя нещата, които са свързани с положителните резултати за България“, заяви Цветанов. Той пожела успех на Румен Радев във всички начинания, които са свързани с постигането на важни неща за страната ни. „Завистта никога не трябва да бъде водеща във взимането на политически решения“, подчерта Цветанов.
Ливия НИНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„АФИС“: 22% от българите са чували за случаи, при които жени са претърпели насилие от своя партньор, продължават връзката си с него

„АФИС“: 22% от българите са чували за случаи, при които жени са претърпели насилие от своя партньор, продължават връзката си с него

23 Февруари 2018 | 10:14 | Агенция "Фокус"
София. 22% от българите са чували лично за случаи, при които жени са претърпели насилие от своя партньор, продължават връзката си с него. Това показват данните от проучване на Обществените нагласи по отношение на ратификацията на Истанбулската конвенция на Агенция "АФИС". На въпроса, „Чували ли сте лично за случаи, при които жени, претърпели насилие от партньора, продължават връзката си с него?“ 22% потвърждават – „Много пъти“; 27% отговарят „Рядко“. 42% посочват, че не са чували, а 10% отказват да отговорят.

Проучването на Агенция "АФИС" е осъществено в периода 8-12 февруари 2018 г. Интервюирани са пряко „лице в лице“ в домовете им 1010 пълнолетни български граждани.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

„АФИС“: 53% от пълнолетните граждани поне веднъж са чували за случаи на домашно насилие

„АФИС“: 53% от пълнолетните граждани поне веднъж са чували за случаи на домашно насилие

23 Февруари 2018 | 09:57 | Агенция "Фокус"
София. През предходните 12 месеца 53% от пълнолетните граждани поне веднъж са чували за случаи на домашно насилие. Това показват данните от проучване на Обществените нагласи по отношение на ратификацията на Истанбулската конвенция на Агенция "АФИС". Сред източниците в 32% от случаите са били приятели, 28% – случайни познати, в 19% – колеги, 17% – роднини и близки.
В София хората, които са чували за домашно насилие, са най-много – 60%. Делът им намалява с големината на населеното място и в селата спада до 48%. Жените по-често споделят такава информация от мъжете. Факторът образование не влияе върху вероятността човек да е чувал за такива случаи. Насилието се случва по-често в обхвата на следните категории:
- Тези, при които член на семейството или лично са работили или работят в чужбина – 66% (или с 13% повече от средното). Логично става дума за временно прекъсване на личните връзки.
- Тези, при които домакинството се намира на дъното на подоходната скала (до 150 лв. месечно на член от домакинството) – 65%.
- При безработните – 63%. Също така в домове, в които последната година член на семейството е губил работа – 70%. (Такива са 24% от домакинствата).
- При които изплащането на заплатата на работещ член е било забавено – 73% (Такива са 21% от домакинствата в страната)
- При които е съкращавано работното време – 76% (това се случва при 8% от домакинствата).


Проучването на Агенция "АФИС" е осъществено в периода 8-12 февруари 2018 г. Интервюирани са пряко „лице в лице“ в домовете им 1010 пълнолетни български граждани.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

"АФИС": 38% от българите не са осведомени за Истанбулската конвенция

"АФИС": 38% от българите не са осведомени за Истанбулската конвенция

23 Февруари 2018 | 09:52 | Агенция "Фокус"
София. 38% от българите не са осведомени за Истанбулската конвенция. Това показват данните от проучване на Обществените нагласи по отношение на ратификацията на Истанбулската конвенция на Агенция "АФИС". Осведомеността е значително по-слаба в малките населени места и при ниско-образованите. Близо половината от хората клони към мнението, че конвенцията във вида, в който е внесена, не трябва да бъде ратифицирана. Но сред противниците на конвенцията има група, която е склонна на компромис: 15% отговарят, че това може да се направи, но с български тълкувания на текстовете.
Мнението силно зависи от политическите ориентации, но има признаци и за объркване. Категоричното и безусловно отхвърляне е най-често при привържениците на БСП (41%) и Обединените патриоти (40%), докато този дял при вносителя ГЕРБ е 19%. Сред електората на ДПС преобладава липсата на осведоменост и мнение. За отбелязване е, че мнението на ориентираните към БСП и ОП е по-отчетливо негативно, докато подкрепата за конвенцията при ГЕРБ повече клони към междинния вариант – ратифициране с тълкувания (предпочетен от 29%).
А объркването личи от следното. Сред тези, които не одобряват ратификацията, 10%, въпреки логиката, същевременно одобряват позицията на ГЕРБ по въпроса. Като във вица: имам собствено мнение, но не са съгласен с него. Аналогично е при БСП. Сред тези, които са за приемане без тълкувания, 9% казват, че одобряват позицията на БСП по въпроса.

Проучването на Агенция "АФИС" е осъществено в периода 8-12 февруари 2018 г. Интервюирани са пряко „лице в лице“ в домовете им 1010 пълнолетни български граждани.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Бойко Борисов излъга, че оттегля Истанбулската конвенция

Корнелия Нинова, БСП: Бойко Борисов излъга, че оттегля Истанбулската конвенция

20 Февруари 2018 | 14:19 | Агенция "Фокус"
София. Бойко Борисов излъга, че оттегля Истанбулската конвенция. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Нинова уточни, че не знае какъв консенсус търси Бойко Борисов, след като такъв няма в коалицията и в собствената му партия. „Ако очаква консенсус в БСП – няма да го получи“, заяви Нинова. Тя поясни, че конвенцията е разпределена на комисии. „Ще повярваме в думите му, че ще я оттегли, ако утре на заседание на МС правителството реши да си оттегли внесената в парламента Истанбулска конвенция", допълни тя.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Politico: България се оттегля от Истанбулската конвенция

Politico: България се оттегля от Истанбулската конвенция

15 Февруари 2018 | 16:55 | Агенция "Фокус"
София. Българският министър-председател Бойко Борисов съобщи, че управляващата дясноцентристка партия в страната няма да подкрепи ратифицирането на европейски договор, целящ превенцията и борбата срещу насилието срещу жени, предава Politico.
„Ще приемем Истанбулската конвенция единствено, ако има консенсус в българското общество“, заяви Борисов, посочвайки липса на подкрепа сред другите политически партии, включително и от младшия коалиционен партньор „Обединени патриоти“. Правителството на Борисов представи конвенцията на Съвета на Европа, позната като Истанбулската конвенция пред парламента миналия месец. Трябваше да се гласува за нея, но вотът бе отложен, за да се даде повече време за дебат.
Волен Сидеров, един от водачите на „Обединени Патриоти“ предупреди партия ГЕРБ на Борисов, че ако продължи да подкрепя споразумението, правителствената коалиция ще се разпадне, предизвиквайки предсрочни парламентарни избори.
Религиозните групи в страната, включително Българската православна църква също се обявиха срещу договора, твърдейки, че ратификацията ще доведе до легализиране на еднополовите бракове, както и възможността младите хора да се идентифицират като транссексуалисти.
Великобритания, Ирландия, Хърватия и Гърция също не са ратифицирали Конвенцията.

Превод и редакция: Виктор Турмаков
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации ще разгледа предложението на БСП за провеждане на референдум за Истанбулската конвенция следващата седмица

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации ще разгледа предложението на БСП за провеждане на референдум за Истанбулската конвенция следващата седмица

15 Февруари 2018 | 16:18 | Агенция "Фокус"
София. Разглеждането на предложението на БСП за провеждане на референдум за Истанбулската конвенция в Комисията по взаимодействието с неправителствените организации беше отложено за следващата седмица, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Предложението на БСП е за провеждане на референдум с въпрос: „Против ли сте Народното събрание да ратифицира т.нар. Истанбулска конвенция?“. Председателят на комисията Антон Кутев предложи отлагането на гласуването с мотив, че на заседанието присъстват много представители на организации на хора с увреждания и предстои дълга дискусия.
Биляна ИВАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Станислав Станилов, „Обединени патриоти“: Реакцията на Бойко Борисов за Истанбулската конвенция показва, че има здрав политически инстинкт

Станислав Станилов, „Обединени патриоти“: Реакцията на Бойко Борисов за Истанбулската конвенция показва, че има здрав политически инстинкт

15 Февруари 2018 | 11:23 | Агенция "Фокус"
София. Реакцията на Бойко Борисов за Истанбулската конвенция показва, че той има здрав политически инстинкт. Че се вслушва в съветите на своите коалиционни партньори и реагира по-най добрия начин. Това каза пред журналисти в Народното събрание депутатът от „Обединени патриоти“ Станислав Станилов по повод вчерашните изказвания на премиера Бойко Борисов за Истанбулската конвенция, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Българското общество не е подготвено да гласува за Истанбулската конвенция. То има такива нагласи, че едва ли някога Конвенцията ще бъде прекарана пред Народното събрание и едва ли ще бъде приета“, заяви той. „Ние сме такива, каквито ни е създала историята и не можем да бъдем други“, коментира Станислав Станилов. „Не ме изненадва реакцията на премиера. Той много пъти реагира по този начин - тръгва с идея и като види, че обществото е против, дава обратен ход и е прав“, каза още той. „Трус в коалицията ГЕРБ- „Обединени патриоти“ няма. Има определени противоречия вътре в коалицията“, заяви депутатът. „Ако сте следили политиката от 25 години насам, във всички коалиции има противоречия, които се изглаждат вътре, а отвън политиката остава една и съща“, коментира той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Жельо Бойчев, „БСП за България”: Отговорност по сагата с Истанбулската конвенция носи правителството

Жельо Бойчев, „БСП за България”: Отговорност по сагата с Истанбулската конвенция носи правителството

15 Февруари 2018 | 09:16 | Агенция "Фокус"
София. Отговорност за сагата с Истанбулската конвенция носи, само и единствено, правителството. Това каза пред Нова ТВ Жельо Бойчев, зам.-председател на ПГ на „БСП за България”, съобщиха от пресцентъра на НС на БСП. Той припомни, че на 3 януари, именно правителството на Бойко Борисов, се опита да прокара конвенцията в обществото, с пълното съзнание, че в нея има текстове, които ще предизвикат полемика. „Премиерът каза в Брюксел, че Истанбулската конвенция ще бъде приета до края на европредседателството. От вчера той има нова позиция- че я изтеглят, но не става ясно как”, коментира социалистът. Бойчев обясни, че преди последното изявление на премиера, управляващите искаха да търсят обществен консенсус по темата. Той напомни обаче, че конвенцията беше вкарана в Народното събрание, без обяснителен доклад, в който да е описано коя част от законодателството ни трябва да се промени, за да се синхронизира с документа.
„Органите на МВР в Шумен поискаха списък на членовете на БСП, на стенограмите от проведените заседания на общинската организация на партията. В тези стенограми е описана и кампанията за местните избори. Няма начин общинската полиция да иска такъв тип информация”, припомни Жельо Бойчев скандала с Шумен. „Затова реагирахме толкова остро. Министърът на вътрешните работи каза, че всичко, което са правили, е по разпореждане на прокуратурата. Вчера главният прокурор каза, че исканите документи са извън разпореждането на районния прокурор. Затова вчера поискахме министърът на вътрешните работи да каже - кой носи отговорност. Миналата седмица твърдеше, че действията им са под разпореждане на прокуратурата. Вижда се, че той е излъгал”, отсече Жельо Бойчев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: Щом хората са уплашени от Истанбулската конвенция – махаме я и връщаме дебата отначало

Премиерът Бойко Борисов: Щом хората са уплашени от Истанбулската конвенция – махаме я и връщаме дебата отначало

14 Февруари 2018 | 19:41 | Агенция "Фокус"
София. Щом хората са уплашени от Истанбулската конвенция – махаме я и връщаме дебата отначало. Това каза премиерът Бойко Борисов в предаването „Питай премиера“ по БТВ.
На въпрос извиват ли ръцете на ГЕРБ партньорите от ОП заради Истанбулската конвенция, премиерът прочете заглавието – Конвенция на Съвета на Европа за превенция и бора с насилието над жени и домашното насилие. „Винаги като партия и държава мисля, че всички сме срещу насилието над жени и деца и домашното насилие. Вместо дебатът да се проведе, приемам и това, че някъде може да има текст, който да тревожи някой. Парламентът е мястото където текст по текст се дебатира и се отхвърля“, обясни той. „Патриотите никога не са казали, че ще подкрепят такава Конвенция. На тях мога да им се сърдя само, защото няколко пъти има казах – колеги, ние няма да приемем Истанбулската конвенция в парламента с различни от нашите гласове“, каза Борисов. „Тази Конвенция няма да влиза в НС, сега е Конституционния съд. Никога не съм правил на инат, може би и затова толкова пъти хората ме избират. Съобразявал съм се с всеки едни глас и настроение едно мнение, още повече пък ако има и църква. По-странно ми е как колегите от БСП, президентството заговориха за кукловоди, които искат да приемат тази конвенция, приета от 47 държави в Съвета на Европа. Явно поставяме под въпрос дали да членуваме в ЕС“, допълни той. „Казал съм го на Патриотите, казвам го и като председател на ГЕРБ, ние Истанбулската конвенция ще я приемаме ако само имаме абсолютен консенсус в българското общество“, поясни Бойко Борисов.
Относно идеята за референдум по темата, Борисов заяви: „Искат да похарчим 20- 30 млн., не ни трябва тези пари на държавата, да ги дадат за нещо смислено? Защо да ги похарчим? Тук това не се третира – стига с тази Истанбулска конвенция. Приета е в Истанбул. Именно зад тези конвенция, зад която ние застанахме като европейска партия беше Конвенция на Съвета на Европа за превенция и бора с насилието над жени и домашното насилие. Няма смисъл от референдум“. По думите му темата за гей браковете не стои. „Щом хората са уплашени – махаме я. Връщаме дебата отначало. Като лидер на ГЕРБ ще разпоредя на депутатите - няма да се занимавате с Конвенцията, докато не седнем наново и не кажем кое е добро като текст“, каза още той.
„Няма да правя нищо, с което да дам възможност и на комшиите от другата страна и на Корнелия Нинова да си играят със страховете, да проронват сълзи как искат да направим децата гейове и т.н. Не, ГЕРБ няма да стои зад нея и не върнем дебата. Няма ние да понесем пасива повече, но ще участваме в следващ дебат“, каза още Борисов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Евродепутатът Сергей Станишев към премиера Бойко Борисов: Абсурдно е държавата да абдикира от борбата с насилието

Евродепутатът Сергей Станишев към премиера Бойко Борисов: Абсурдно е държавата да абдикира от борбата с насилието

14 Февруари 2018 | 14:10 | Агенция "Фокус"
София. „Абсурдно е държавата да абдикира от задълженията си, а грижата за борбата с насилието да се свежда до 200 000 лв. Това не е добър подход и не отговаря на европейските стандарти, към които България се стреми“. Това написа президентът на ПЕС и български евродепутат Сергей Станишев в писмо до премиера Борисов, съобщиха от пресофиса на евродепутата. В него той посочва още: „Ако продължим да си затваряме очите за истинските мащаби на проблема, ще затънем още повече в порочния кръг на насилието, което ражда повече насилие. Насилие в семейството. Насилие в детските градини. Насилие в училище. Насилие над лекари. Насилие по улиците. Насилие заради самото насилие, насилие за удоволствие. Недопустимо е в XXI век, в европейска България да се води дебат „за“ и „против“ основни човешки права. Това не е правилният дебат. Едва ли такова общество се стремим да завещаем на децата си и образа, който искаме да имаме пред света. Смятам, че именно по време на българското Председателство на Съвета на ЕС трябва да демонстрираме воля за отстояването на общочовешките ценности.“
„Всички политически партии се обявиха срещу насилието над жени, но това носи малка утеха за жертвите. Преобладава мнението, че съществуващата правна уредба е достатъчна като противодействие на проблема, но шокиращата черна статистика говори друго – поне 5 убийства само от началото на тази година. Вместо да хвърли светлина върху проблема и да мобилизира обществен ресурс за справянето с него, подмененият дебат у нас окуражава насилниците и усилва чувството им за безнаказаност. А от друга страна – обезкуражава жертвите и засилва чувство им за безпомощност, за липса на подкрепа както от страна на институциите, така и от обществото", посочва Станишев.
В писмото си той призовава „не само за мобилизация и ангажираност на институциите за разрешаване на съществуващите проблеми, но и за цялостна обществена кампания срещу насилието над жени и домашното насилие, която да покаже ясно, че насилието няма място в българското семейство, в българското общество. Кампания, категорично показваща на жертвите, че не са сами и могат да разчитат на съпричастност и подкрепа от страна на институциите“.
„Законовите мерки за преследване на извършителите не постигат най-важната цел – превенция и изкореняване на проблема. Това се постига само чрез промяна на обществената нагласа към категорично осъждане на подобни прояви. За това са необходими обединените усилия на всички институции и политически партии и лидери – това изисква едно отговорно държавническо поведение. Отговорност на държавата, партиите и институциите е да дадат началото на такова усилие. Иначе бездействието ще ги превърне в съучастници“, заявява Станишев.
„Считам, че бездействието на държавата не може да продължава и са необходими спешни мерки за осигуряване на предвиденото финансиране по Националната програма за превенция и защита от домашно насилие и незабавното стартиране на конкурсните процедури от Министерството на правосъдието“, посочва Сергей Станишев и цитира данни на неправителствените организации, според които Програмата за 2017 г. е била предложена за обществено обсъждане едва през ноември (2017 г.), а би трябвало да предвижда мерки за цялата (2017) година. Тя е удължена за 2018 г., но процедурите още не са проведени. По тази програма Министерският съвет отпуска на Министерството на правосъдието по 500 000 лв. годишно, с които се финансират на проектен принцип консултативните центрове за жертви на насилие в страната, националната гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие, програмите за работа с извършителите, както и с жертвите, програми за обучение на полицаи и др.
„Представители на неправителствения сектор в България обаче алармират, че само 200 000 от тези 500 000 лв. стигат по предназначение, а процедури за миналата година въобще не са били провеждани – дори и за тези крайно недостатъчни 200 000 лв. Психолозите и специалистите в центровете работят на доброволен принцип, а адвокатите, защитници на жертвите, са застрашени от глоби, защото превишават тавана за случаи, в които предоставят защита pro bono“, се посочва още в писмото на евродепутата.

Заради забавени процедури в Министерството на правосъдието, днес, на 14 февруари, денонощната национална гореща телефонна линия ще спре да работи през нощта, тъй като изтича обществената поръчка. В момента тя се поддържа от доброволци чрез неправителствените организации през деня, но съгласно Кодекса на труда нощният труд не може да е доброволен и затова са необходими средства.

„Общото впечатление е, че държавата е абдикирала и не води борба с насилието над жени и деца и домашното насилие. В момента неправителствените организации са единствените, които поддържат консултативните центрове за подкрепа на преживели насилие, денонощна гореща телефонна линия, осигуряват психологическа и правна помощ. Самите те обаче, особено в контекста на изкривения публичен дебат, са изправени пред огромни предизвикателства – от липсата на финансиране до враждебната публична среда, в която са принудени да вършат работата си. Четирима души са напуснали една от организациите, с която разговарях, само за последния месец, именно по тази причина. Истината е, че институциите не вършат дори задълженията, вменени им по закон. Блокират се работещи решения, а проблемът се задълбочава.“, коментира Станишев и призовава правителството към спешни мерки за отпускането на предвидените средства и цялостна кампания срещу насилието над жени и деца и домашното насилие.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Депутатите от „Воля“ ще гласуват по съвест „за“ или „против“ Истанбулската конвенция

Депутатите от „Воля“ ще гласуват по съвест „за“ или „против“ Истанбулската конвенция

14 Февруари 2018 | 12:58 | Агенция "Фокус"
София. В нашата парламентарна група има ожесточен дебат кой е „за“ и кой е „против“. Всеки от колегите излага аргументите си и всеки ще гласува по съвест. Това каза зам.-председателят на ПГ на „Воля“ Кръстина Таскова на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Имаме становище - всеки за себе си. Всеки ще гласува така, както сметне за добре“, посочи тя. „Темата за агресията, за насилието над децата за нас е изключително важна“, заяви Кръстина Таскова. „Във „Воля“ всеки има различни аргументи „за“ или „против“ по текстовете на Истанбулската конвенция. Не спорим дали има или няма „трети пол“. Спорим кой и как ще обучава децата ни“, обясни зам.-председателят на ПГ на „Воля“.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кънчо Стойчев, социолог: Чрез позицията си за Истанбулската конвенция българското общество ясно показва, че е против нея

Кънчо Стойчев, социолог: Чрез позицията си за Истанбулската конвенция българското общество ясно показва, че е против нея

14 Февруари 2018 | 09:37 | Агенция "Фокус"
София. Чрез позицията си за Истанбулската конвенция българското общество ясно показва, че е против нея. Това коментира в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ социологът Кънчо Стойчев по повод изследването на „Галъп интернешънъл“ за общественото мнение относно ратификацията на документа. Той добави, че точно чрез провеждането на широко обществен дебат по съществените проблеми е начинът, по който да се решават въпросите в България, а и за да могат хората да бъдат информирани при заемане на своята позиция. Според Кънчо Стойчев за пръв път в новата ни история България заявява чрез становището на БСП и на „Патриотите“, че не сме безгласна пионка, а сме партньори в Брюксел. „Регистрираните 56%, близо 60% от хората, които са против, означават едно много голямо мнозинство, които са санкционираща сила на общественото мнение и във всички случаи показва, че който или които политици се опитат силово да наложат тази конвенция в този ѝ вид – ще напуснат политическата сцена много бързо, затова и няма да се случи. Ето защо „топката ще се тупка“ от тези, които са обещали нещо някому, а всъщност този въпрос няма да се придвижи, тъй като в крайна сметка българското общество блокира тази тема не заради целия документ, за неговия патос, който е съвършено оправдан за защита срещу насилието, а заради три - четири фрази, прокарани по един подмолен и нечестен начин в този документ“, коментира Кънчо Стойчев. Той каза още, че Истанбулската конвенция би могла да стане заплаха за сигурността на кабинета, ако някой пожелае тя да бъде приета. Според социолога ако управляващите решат да форсират този въпрос, то ще бъде с ясното съзнание, че ще отидат на избори.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

"Галъп интернешънъл": 58% от българите, които са чували за Истанбулската конвенция, не одобряват страната ни да я приеме

"Галъп интернешънъл": 58% от българите, които са чували за Истанбулската конвенция, не одобряват страната ни да я приеме

13 Февруари 2018 | 12:56 | Агенция "Фокус"
София. Общественият ефект от дебата за Истанбулската конвенция е сериозен - огромната част от пълнолетните българи се оказват въвлечени в него. Сериозно е неодобрението към документа. Други теми от публичния дебат в последните дни обаче срещат одобрение – например, проверките на компетентните органи в различни сектори. Това сочат част от изводите от изследователската програма на „Галъп интернешънъл“, независима от външно финансиране. Данните са от изследване „лице в лице“ („Политически и икономически индекс на Галъп интернешънъл“) сред 776 души, проведено между 2 и 9 февруари, както и експресен сондаж, осъществен между 31 януари и 1 февруари сред 801 души по специалната панелна методика, която осигурява възможно най-висока представителност на данните Абсолютна максимална грешка е ± 3.5 при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души. 86% са чули за Истанбулската конвенция. Това на практика означава всички. Сред чувалите 58% не одобряват България да я приеме, а 19% одобряват България да приеме документа. Съотношението е приблизително три към едно. Останалите се колебаят. Във всички социални групи преобладава отрицанието. Известно изключение са привържениците на ГЕРБ, където близо една трета приемат конвенцията, а две пети все пак я отхвърлят. Разбира се, по този въпрос едва ли има огромна запознатост, но в такива обществени дискусии е важно да се провери най-вече какъв образ се е създал. Общият имидж на конвенцията очевидно е негативен за българите.
От темите от последните дни явно сериозно се подкрепят най-вече различните типове проверки на съответните контролни органи – проверки на имущество, проверки на кметове, проверките в железниците и т.н. Например, 78% споделят мнението, че никога не е късно да се проверява нечие богатство. 20% обаче смятат, че вече е много късно.
По повод скорошните разкрития по отношение на железниците, респондентите бяха помолени да дадат цялостна оценка на БДЖ по скалата от 2 до 6. Средната оценка е 3.2. Тя е доста нисък атестат за общото състояние на железниците, макар и да не е безнадеждно лош. Обществото е безусловно съгласно, че положението с подобни системи като железниците е твърде тежко, но дава и шансове за поправяне.Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Обществени организации подкрепиха БСП за провеждането на референдум за Истанбулската конвенция

Обществени организации подкрепиха БСП за провеждането на референдум за Истанбулската конвенция

12 Февруари 2018 | 16:59 | Агенция "Фокус"
София. БСП продължава с поредицата от обсъждания на Истанбулската конвенция. Пълно сходство в позициите за отхвърлянето й и провеждане на национален референдум по въпроса за нейната ратификация постигнаха БСП и неправителствените организации Алианс на гражданите на България, Движение за пълна заетост и ценова стабилност и Фондация за подпомагане жертви на престъпления и борба и с корупцията. Това съобщиха от пресцентъра на Националния съвет на БСП.
По време на срещата членът на Изпълнителното бюро на БСП Атанас Зафиров запозна представителите на НПО сектора с инициативите на левицата за защита на жертвите от домашно насилие, като желанието й да бъде променен Наказателният кодекс и умишленото причиняване на средна телесна повреда да отиде при престъпленията от общ характер, както и да има кризисни центрове във всеки областен град.
В хода на срещата бяха обсъдени и въпроси, касаещи отношенията на БСП с неправителствения сектор, по теми като - развитие на гражданското общество, борба с корупцията, борба с монополите и запазване обществения характер на българското здравеопазване.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Делян Добрев, ГЕРБ: Нямам притеснения относно Истанбулската конвенция

Делян Добрев, ГЕРБ: Нямам притеснения относно Истанбулската конвенция

11 Февруари 2018 | 10:42 | Агенция "Фокус"
София. Истанбулската конвенция е документ, вкарващ норми за толерантност. Аз нямам особени притеснения. Това каза народният представител от ГЕРБ Делян Добрев в предаването „Неделя 150“ по БНР. Добрев обясни, че ГЕРБ внесоха в Конституционния съд питане дали конвенцията противоречи на основния закон, за да се отговори на притесненията относно текстовете и мотивите към Конвенцията.
Очевидно е, че зимните ни курорти имат нужда от развитие. Новите писти и съоръжения са много малко, подчерта Добрев. По думите му, това развитие не трябва да става за сметка на природата.
"Повече лифтове и повече писти е по-добре за зимните курорти. Ще успеем да привлечем и повече туристи. Трябва да бъдат преценени рисковете за околната среда. Не трябва да става, ако рисковете и увреждането на околната среда е по-голямо от ползите", коментира Добрев.
От ГЕРБ се разграничиха от позицията на Валери Симеонов относно посещението на евродепутата Ска Келер в България. Добрев подчерта, че всеки има право да изразява позициите си.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: Ще се проведат два протеста срещу Истанбулската конвенция

София: Ще се проведат два протеста срещу Истанбулската конвенция

10 Февруари 2018 | 08:52 | Агенция "Фокус"
София. Ще се проведат два протеста срещу Истанбулската конвенция, съобщиха организаторите. Първият протест ще бъде от 12.15 часа пред Народното събрание.От 18:00 часа пред НДК, „Национална съпротива“ организира национално шествие под надслов „Не на Истанбулската конвенция".
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Вицепрезидентът Илияна Йотова: На този етап Истанбулската конвенция не може да бъде ратифицирана – с насилие не можеш да приемеш документ срещу насилието

Вицепрезидентът Илияна Йотова: На този етап Истанбулската конвенция не може да бъде ратифицирана – с насилие не можеш да приемеш документ срещу насилието

9 Февруари 2018 | 21:31 | Агенция "Фокус"
София. На този етап Истанбулската конвенция не може да бъде ратифицирана – с насилие не можеш да приемеш документ срещу насилието. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова в предаването „Панорама“ по БНТ. Йотова отчете, че първата година на „Дондуков“ 2 е година на амбиции и на много работа. Във връзка с думите на президента Румен Радев, че парламентарната република атрофира и дали това не е изстрел към опонент, Йотова заяви: „По-скоро е загриженост. Така оцених мнението на президента. Няма да вляза в ролята на негов говорител“. „Спомняте ли си времената в началото на прехода. Можехте ли да си представите една дискусия в парламента каквато е днес – като стил, характер? Не ви ли се струва, като че ли сега прокуратурата и съда замениха парламентаризма? Няма онази сила на доводите, аргументите, които да решат един спор в пленарна зала. Твърде често чуваме – ще дадем това в прокуратурата, ще дадем този в съда. Това не е добър показател за една парламентарна република“, обясни Йотова.
На въпрос към кого е критиката – към управляващото мнозинство или към всички, включително и към БСП, вицепрезидентът коментира: „Критиката е към всички. Но основната отговорност е на тези, които управляват, те за задават дневния ред, те задават тона“. По думите й не бива да се увеличава нивото на недоверие в политическата система в България, което е твърде ниско.
Относно това, че може би казва това, защото е произхожда от БСП и гарант президентът „да не кривне“ от линията на БСП, Илияна Йотова уточни: „Не мога да бъдат гарант на никой, дори и на президента. Проведохме една кампания, в която обещахме определени неща – политиката на България ще се прави в България, самочувствие и стандарти на българските граждани такива, каквито смятаме, че са ценни за нас като хора. Такива, които ни правят равни с останалите страни, които твърдим, че са наши партньори. Обещахме независимост, социална политика и правим така, че да изпълняваме обещанията си“.
„БСП ми е специална, и винаги ще мие бъде такава. Не съм от хората, които за една нощ се прераждат в нещо друго. БСП напоследък доказа, че е една от най-демократичните партии в България, в която всеки един глас може да бъде чут“, каза още тя и допълни, че за тази една година една от личните й победи е способността да разговаря с хора от най-различни партии.
Относно Истанбулската конвенция, Йотова поясни: „На този етап Истанбулската конвенция не може да бъде ратифицирана. Имам едно правило – с насилие не можеш да приемеш документ срещу насилието. Изместихме целия дебат в една съвършено друга посока".
„Беше грешка. Грешката тръгна от Министерски съвет. Не мога да кажа какъв е замисълът в далечната 1993 година да има такъв документ. Това разминаване в правителството – до ден днешен не съм чула убедителни аргументи от министрите, които са гласували против. Конвенцията беше пакетирана с една друга тема – тази за еднополовите бракове. Със смесването на двете няма как да се съглася“, добави вицепрезидентът.
"Трябва да са убедени българските граждани за какво я искат и какво пише в нея, но целият дебат е изместен в съвършено друга посока. Конвенцията е за превенция срещу домашното насилие и насилието над жените. Това е тема, която трябва да бъде разисквана, конвенцията има текстове, които може и да не влязат в нея, но не са те тези, които се дискутират. Трябва да се види как ще решим въпроса с насилието. Това са по-важните теми", обясни тя.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Емил Кабаиванов, кмет на Карлово: Никъде в Истанбулската конвенция не се разглежда статутът на жената като майка

Д-р Емил Кабаиванов, кмет на Карлово: Никъде в Истанбулската конвенция не се разглежда статутът на жената като майка

9 Февруари 2018 | 21:12 | Агенция "Фокус"
София. Никъде в Истанбулската конвенция не се разглежда статутът на жената като майка. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ е кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов. Според него този факт е още една причина Конвенцията да бъде отхвърлена. „Ангажирането на премиера Бойко Борисов за ратификация на документа е груба грешка“, отбеляза Кабаиванов. По думите му България, като суверенна държава, не може да отговаря на всеки западноевропейски порив с „да“. „Зачитаме мнението на всички и по-големи, и по-малки държави, членове на Европейския съюз, но отстояваме нашите традиции в историята, в културата, в образованието. И не ни е необходима Конвенцията. И е грешка да се притиска българското общество и българският парламент, за да се гласува тази конвенция. Аз съм убеден, че след няколко месеца тази конвенция няма да бъде вкарана отново за гласуване в парламента“, каза кметът на Карлово. Кабаиванов допълни, че българското общество не желае Истанбулската конвенция да бъде одобрявана от правителството. Аргумент в подкрепа на тази теза е съотнасянето на въпроса до Конституционния съд, обясни кметът. Според него всеки, който се опита със сила да наложи обратното мнение, трябва да си признае грешката. Той информира, че започналата в града подписка „Карлово без Истанбулската конвенция“ продължава.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ГЕРБ внесе в Конституционния съд искането си за преценка на съответствието на Истанбулската конвенция с Конституцията ни (ОБЗОР)

ГЕРБ внесе в Конституционния съд искането си за преценка на съответствието на Истанбулската конвенция с Конституцията ни (ОБЗОР)

8 Февруари 2018 | 21:16 | Агенция "Фокус"
София. ГЕРБ депозира в Конституционния съд искането си за преценка на съответствието на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) с Конституцията на Република България. Документите бяха внесени от народните представители Данаил Кирилов и Тома Биков, а искането е подписано от 75 народните представители от ПГ на ГЕРБ. От партията са предоставили на съда като материали и преписката за ратификацията на документа в Народното събрание, както и 8 доклада, които са били изработени през последните 4 години и представляват анализ и оценка на възможността за прилагане на Истанбулската конвенция. Председателят на парламентарната Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов обясни, че в документите са приложени и всички становища, постъпили в рамките на законодателната процедура до сега, както положителните, така и отрицателните.
„Конституционният съд с решение ще даде най-обективната правна експертиза и заключение за това дали Истанбулската конвенция съответства на Конституцията“, аргументира се Кирилов пред журналисти след депозирането на документите в деловодството на съда. По думите му реалните варианти са два – Конституционният съд да приеме, че Конвенцията съответства на Конституцията и ратификацията е допустима, а вторият вариант е обратният. Кирилов допълни още, че съобразно това кой от тези варианти ще се случи, ГЕРБ ще съобразят с него по-нататъшното си правно поведение.
Според народния представител Тома Биков подчерта, че според него Конституцията е основен пазител на традиционните ценности, за които от ГЕРБ искат да гарантират, че ще бъдат пазени.
Иван ЛАЗАРОВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Тома Биков, ГЕРБ: Аргументите на БСП за Истанбулската конвенция са незначителни и не ни интересуват

Тома Биков, ГЕРБ: Аргументите на БСП за Истанбулската конвенция са незначителни и не ни интересуват

8 Февруари 2018 | 15:50 | Агенция "Фокус"
София. За нас аргументите и на църквата, и на мюфтийството, и на католиците са изключително важни. Винаги сме държали да водим диалог с тези институции. Аргументите на БСП за нас са незначителни и не ни интересуват. Това заяви пред журналисти народният представител от ПГ на ГЕРБ Тома Биков след депозираното искане в Конституционния съд за преценка на съответствието на Истанбулската конвенция с Конституцията на Република България, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Да гарантираме пред българското общество, че Конституцията ще се пази. Нашето разбиране е, че българската Конституция е един от основните защитници на традиционните ценности и на християнския културен фундамент на българското общество. В този смисъл нашата цел е да гарантираме на обществото, че тези ценности ще бъдат пазени от нас”, посочи Биков. По думите му, за да бъде ефективно едно законодателство, то трябва да се ползва с доверието на обществото и да отговаря на неговите разбирани. „Затова смятаме, че именно Конституционният съд е този, който може да гарантира, че Конституцията ще бъде спазена. Ние, като една системна партия, за нас конституцията е нещо свещено”, коментира още народният представител.
Иван ЛАЗАРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Срещата Путин-Меркел в двореца Месеберг. 18 август 2018 г.
Срещата Путин-Меркел в двореца Месеберг. 18 август 2018 г.

ВИДЕО
Тегленето на победителя в играта
Тегленето на победителя в играта "Европейски тест за отличници-шест" 30.07.2018г...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.